Por la praktikantoj (5a eld.)

Pluaj paŝoj al vivanta lingvo

 


Bildo de la instruilo
   

Bibliografiaj notojVerkisto(j): BABIN, P.
Eldonejo kaj jaro: Baugé, Kulturdomo Grésillon, 1991.
ISBN-numero: ne indikita
Tipo de instruilo: lernolibro
Nivelo: por mezniveluloj
Celgrupo: internacia
Nacia(j) lingvo(j): esperanto
Aĝgrupo: nedifinita
Aĉeteblo: UEA: €8,70 (sen imposto) FEL: €6,71 (fina prezo)
 
 

StrukturoEnkonduko: estas
Indekso: ne estas
Enhavo: Kiel uzi tiun libron
Ellitiĝo
Matenmanĝo
En la Lernejo
En la Vilaĝo
En la Kamparo
Akvoj
Infanaj Ludoj
En la Arbaro
Pri bestoj
Sur la Vendoplaco
Korespondado
Vojaĝado
Sur la montaro
Enla granda urbo
La Ĉirkaŭurbo
Sur la marbordo
Pri ŝipoj
Eksterlande
La Kongreso
D-ro Zamenhof
Unuoj: 20
Longeco de unu unuo: 4p.
Vortlisto: ne estas
Gramatikaj resumoj: ne estas
Solvoj por la ekzercoj: ne estas


Konstruo de unu leciono:

Teksto: monologa
Ekzercoj: gramatikaj, leksikaj, tradukaj, skribigaj, diktaĵoj,
Gramatikaĵoj: kelkaj elementoj pritraktataj en klarigoj
Demandoj: por kontroli la komprenon de la tekstoj
Aldonaĵo(j): literaturaĵoj, ŝercoj, enigmoj


Enhavo de la tekstoj:

Tipo: laŭtemaj legaĵoj
Kulturaj konoj pri E-o: multaj informoj, aludoj pri movadaj temoj (korespondado, kongresoj, Zamenhof) kaj fragmentoj el originalaj verkoj.


Metodo:

Metodnomo: tradicia
 
 

Ekstera formato, aspekto


Mezuro: 21x27 cm
Paĝnombro: 85
Koloreco: nigra-blanka
Ilustraĵoj: multaj, faritaj L. POUEYMARIE
Legebleco: mezbona
Kunligmaniero: bindita
Ĝenerala aspekto: alloga
 

Fermu la instruilfenestron