Frazo nº1211655

epo
Ĉabarovsk estas metropolo en la rusa malproksima oriento.
Montrijpn
ハバロフスク市が極東ロシアで大都会の一つです。
ハバロフスク 市[し] が 極東[きょくとう] ロシア で 大[だい] 都会[とかい] の 一つ[ひとつ] です 。

Frazo nº1129065

epo
Ĉagrenas min ke ili forgesis pagi.

Frazo nº1372996

epo
Ĉagrenas min, ke mi devas rifuzi.

Frazo nº967247

epo
Ĉagrenas min, ke mi maltrafis la ŝancon renkonti ŝin.

Frazo nº720027

epo
Ĉagrene estas, ke li nur celas sian profiton.

Frazo nº1444579

epo
Ĉagreniĝu, Thomas. Marie venas kun mi.

Frazo nº1351886

epo
Ĉagreni signifas kaŭzi malplezuron al iu, kontraŭstarante al ties intencoj aŭ deziroj.

Frazo nº1449156

epo
Ĉagrenis ŝin, ke oni lasis ŝin atendi.

Frazo nº1222625

epo
Ĉagreno ĉiam rezultas, se ni atendas, ke aliaj nin feliĉigos.

Frazo nº1222630

epo
Ĉagreno estas la rezulto, se ni klopodas ŝanĝi la pasinton aŭ aliajn homojn - tio estas: se ni provas fari ion ne fareblan.

Frazo nº1191239

epo
Ĉagreno sidas sur ŝia vizaĝo.

Frazo nº696913

epo
Ĉagreno videblis en lia vizaĝo.

Frazo nº643366

epo
Ĉambron kun banejo por unu persono, mi petas.

Frazo nº1210505

epo
Ĉambroplantoj kaŭzas en la loĝejo la vere hejmecan etozon.

Frazo nº691314

epo
Ĉambro sen libroj egalas al korpo sen animo.

Frazo nº669660

epo
Ĉambro sen libroj estas same kiel korpo sen animo.

Frazo nº995890

epo
Ĉampano fluis dum la tuta nokto.

Frazo nº1383260

epo
Ĉampanon, mi petas.

Frazo nº1352220

epo
Ĉampano ŝaŭmis en la glasoj.

Frazo nº1219064

epo
Ĉampano versiĝis dum la tuta nokto.

Frazo nº1351894

epo
Ĉantaĝuloj devigas iun per skandalminaco pagi monon aŭ doni avantaĝon.

Frazo nº1222027

epo
Ĉapelon for!

Frazo nº881300

epo
Ĉar alvenas la vintro, estas la tempo aĉeti varmajn vestaĵojn.
Montrijpn
冬がちかづいてきたので、暖かい衣類を買う時期だ。
冬[ふゆ] が ちかづい て き た ので 、 暖かい[あたたかい] 衣類[いるい] を 買う[かう] 時期[じき] だ 。

Frazo nº1620137

epo
Ĉar ankaŭ li havas saman profesion, ni de tempo al tempo interparolas pri ekonomiaj problemoj en la diversaj mondopartoj.

Frazo nº1620138

epo
Ĉar ankaŭ vi konas tiajn problemojn, mi proponas, ke ni de tempo de tempo interparolu pri niaj spertoj.

Frazo nº583718

epo
Ĉar biero estas impostita laŭ sia maltenhavo biero kun malmulta maltenhavo estas malpli kosta.

Frazo nº989586

epo
Ĉar Chiro estas kato, ĝi ne ŝatas liĉiojn.

Frazo nº1483535

epo
Ĉar ĉe la tablo ne plu estis libera loko, mi devis starante manĝi.

Frazo nº1633160

epo
Ĉar Ĉinio disvolvas, kreskanta nombro da landoj volas havi bonajn rilatojn al ĝi.

Frazo nº1531668

epo
Ĉar ĉi tio estas grava, mi ŝatus ke vi mem prizorgu ĝin.

Frazo nº656444

epo
Ĉar ĉi tiu maŝino estas tre danĝera, ne tuŝu ĝin.
Montrijpn
この機械はとても危険だから触るな。
この 機械[きかい] は とても 危険[きけん] だ から 触る[さわる] な 。

Frazo nº1154275

epo
Ĉar ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon.

Frazo nº611892

epo
Ĉar ĉiu amas ordinare personon, kiu estas simila al li, tial tiu ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en tiu sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna.

Frazo nº471488

epo
Ĉar ĉiuj liaj amikoj ankaŭ estis malriĉaj.

Frazo nº1535006

epo
Ĉar ĉiuj solvaĵoj estas sen etikedoj, iĝas malfacile identigi ilin.

Frazo nº1282081

epo
Ĉar Dio sendis Sian Filon en la mondon, ne por juĝi la mondon, sed por ke la mondo per li estu savita.

Frazo nº1340922

epo
Ĉar dum la tuta nokto pluvis, la stratoj estis en stato malbona.
Montrijpn
夜中に雨が降ったので道がたいへん悪かった。
夜中[やちゅう] に 雨[あめ] が 降っ[ふっ] た ので 道[みち] が たいへん 悪かっ[わるかっ] た 。

Frazo nº561909

epo
Ĉar Esperantistoj loĝas dise tra la mondo ili bezonas pli da komunikiloj.

Frazo nº980583

epo
Ĉar estas grava malsufiĉo da akvo en tiu urbo, ni foje devus malhavi banon.

Frazo nº1146766

epo
Ĉar estas jam malfrue, tial ni restis en la domo de nia amiko, por pasigi la nokton.

Frazo nº608934

epo
Ĉar estas tro granda.

Frazo nº677222

epo
Ĉar estis bela tago, mi iris por pikniko.
Montrijpn
晴れた日だったので、私はピクニックに出かけた。
晴れ[はれ] た 日[ひ] だっ た ので 、 私[わたし] は ピクニック に 出かけ[でかけ] た 。

Frazo nº1461236

epo
Ĉar estis belega vetero, ni pasigis agrablegan tempon.
Montrijpn
非常に天気のよい日だったので、私たちはとても楽しかった。
非常[ひじょう] に 天気[てんき] の よい 日[ひ] だっ た ので 、 私[わたし] たち は とても 楽しかっ[たのしかっ] た 。

Frazo nº1362923

epo
Ĉar estis dimanĉo, la parko estis plena de homoj.

Frazo nº1362934

epo
Ĉar estis dimanĉo, la parko estis plenplena.

Frazo nº671288

epo
Ĉar estis dimanĉo, la vendejoj ne deĵoris.

Frazo nº620239

epo
Ĉar estis dimanĉo, la vendejoj ne estis malfermaj.

Frazo nº1362938

epo
Ĉar estis dimanĉo, mi ne ellitiĝis frue.

Frazo nº1378914

epo
Ĉar estis jam malfrue, mi iris dormi.

Frazo nº1149537

epo
Ĉar estis jam malfrue, tial mi iris dormi.

Frazo nº1375107

epo
Ĉar estis jam malfrue, tial ni restis en la domo de D-ro Paŭlo, por pasigi la nokton.

Frazo nº571186

epo
Ĉar estis malfrunokte kaj mi estis lacega, mi ekrestis en gastejon.

Frazo nº669995

epo
Ĉar estis malvarme, ni faris fajron.

Frazo nº660327

epo
Ĉar estis tre malvarme, ni restis hejme.

Frazo nº532457

epo
Ĉar estis tre varme, ni iris bani nin.

Frazo nº728771

epo
Ĉar estis varmege, mi enŝaltis la ventolilon.
Montrijpn
暑かったので扇風機をつけた。
暑かっ[あつかっ] た ので 扇風機[せんぷうき] を つけ た 。

Frazo nº650135

epo
Ĉar farita en Italujo, ĉi tiu ĝinzo estis tre multekosta.

Frazo nº591612

epo
Ĉar forte pluvis ni ne iris fiŝkapti.

Frazo nº772496

epo
Ĉar gumopilko estas elasta, ĝi repuŝiĝas.

Frazo nº1042225

epo
Ĉar ĝi ekzistas.

Frazo nº715361

epo
Ĉar ĝi estas ĉi tie.

Frazo nº685026

epo
Ĉar ĝi estas skribita en nekomplika angla, ĝi taŭgas por komencantoj.

Frazo nº649618

epo
Ĉar ĝi estas tro granda.

Frazo nº723070

epo
Ĉar ĝi estis fuŝe adresita, la letero neniam atingis lin.

Frazo nº676268

epo
Ĉar ĝi estis presita haste, la libro enhavis multajn preserarojn.
Montrijpn
急いで印刷されたので、その本には誤植が多い。
急い[いそい] で 印刷[いんさつ] さ れ た ので 、 その 本[ほん] に は 誤植[ごしょく] が 多い[おおい] 。

Frazo nº585437

epo
Ĉar ĝi estis skribita en hasto en la libro aras eraroj.

Frazo nº747488

epo
Ĉar ĝin diras vi.

Frazo nº1373871

epo
Ĉar ĝi ne volas ludi kun mi, kiam mi volas ludi kun ĝi.

Frazo nº551163

epo
Ĉar hieraŭ malvarmis, mi restis hejme.

Frazo nº1379181

epo
Ĉar hodiaŭ estas festotago, tial mi ne laboras.

Frazo nº1640145

epo
Ĉar hodiaŭ mi ne havis la tempon por butikumi, mi devis kontentigi min per bulko por vespermanĝi.

Frazo nº730976

epo
Ĉar homoj en la mondo ne parolas la saman lingvon, multa energio estas metita en tradukojn.
Montricmn
因為世界上的人不是講同一種語言, 所以現在很多人努力致力於翻譯。
yīnwèi shìjièshàng de rén bù shì jiǎng tóngyī zhǒng yǔyán , suǒyǐ xiànzài hěn duō rén nǔlì zhìlìyú fānyì .
Montrijpn
世界中の人が同じ言語を話すわけではないので、現在、翻訳に多くの努力が費やさ。
世界中[せかいじゅう] の 人[ひと] が 同じ[おなじ] 言語[げんご] を 話す[はなす] わけ で は ない ので 、 現在[げんざい] 、 翻訳[ほんやく] に 多く[おおく] の 努力[どりょく] が 費やさ[ついやさ] 。

Frazo nº1310576

epo
Ĉar homoj estas sociaj bestoj, amikeco estas esenca parto de la vivo.

Frazo nº1379434

epo
Ĉar iam vi ja komprenos, ke “multaj unuaj estos la lastaj”.

Frazo nº1550381

epo
Ĉar ilia patro laboris ĉi tie.

Frazo nº941816

epo
Ĉar ili diras ĝin!

Frazo nº729563

epo
Ĉar ili estis babilantaj en la ĉina, mi sukcesis kompreni absolute nenion.

Frazo nº1247035

epo
Ĉar ili kunparolis ĉine, neniun vorton mi komprenis.

Frazo nº1236116

epo
Ĉar ili mem ne havis infanojn, ili decidis adopti knabineton.

Frazo nº1627208

epo
Ĉar ili min ne amis, mi ankaŭ ne amis ilin.

Frazo nº1389330

epo
Ĉar ili ne pagis, mi nun ordonas aresti ilin.

Frazo nº517773

epo
Ĉar ili ne sciis la vojon, ili perdiĝis baldaŭ.

Frazo nº1295327

epo
Ĉar ili paroladis ĉine, mi ne komprenis ion ajn de tio, kion ili diris.

Frazo nº1237677

epo
Ĉar ili parolis ĉine, mi tute ne komprenis ilin.

Frazo nº556419

epo
Ĉar ili televidas.

Frazo nº555221

epo
Ĉar ili vespermanĝas.

Frazo nº743591

epo
Ĉar interreto enhavas multegajn informojn, ĝi ankaŭ enhavas multajn neutilajn informojn.

Frazo nº1616092

epo
Ĉar jam malfruis, mi enlitiĝis.

Frazo nº1078401

epo
Ĉar jam noktiĝis, ni iris hejmen.

Frazo nº1382967

epo
Ĉar klara kaj rekta kaj tre difinita ĝi estas, la voj’ elektita.

Frazo nº564869

epo
Ĉar korespondado estas du-direkta, ambaŭ flankoj kaj informas kaj informiĝas.

Frazo nº564877

epo
Ĉar korespondado estas malkara komunikilo, oni povas komuniki sian mesaĝan, kiel oni deziras, kaj al tiu, kiun oni volas.

Frazo nº564876

epo
Ĉar korespondado estas skriba, la materialo povas esti multe pli pripensita ol la parola komunikado, kaj tial ĝi, kaj gramatike kaj signife, potenciale estas pli bona kaj pli korekta.

Frazo nº1594711

epo
Ĉar kuiris vi, lavos la vazaron mi.

Frazo nº1239503

epo
Ĉar la afero malrapidiĝis, kelka perdis la paciencon kaj forstrekis tiun intencon el sia agendaro.

Frazo nº1239511

epo
Ĉar la afero malrapidiĝis, kelka perdis la paciencon kaj forstrekis tiun projekton el sia agendaro.

Frazo nº1301628

epo
Ĉar la akvo de la pluvo intertempe glaciiĝis, la monta vojeto estis danĝere glata.

Frazo nº734775

epo
Ĉar la aŭto ne ekfunkciis, ni iris per buso.
Montrijpn
車のエンジンがかからなかったので、私たちはバスで行った。
車[くるま] の エンジン が かから なかっ た ので 、 私[わたし] たち は バス で 行っ[おこなっ] た 。

Frazo nº694273

epo
Ĉar la banakvo estas tro varmega, mi aldonos malvarman akvon por plimalvarmigo.
Montrijpn
風呂が熱すぎるので水を埋めてぬるくする。
風呂[ふろ] が 熱[あつ] すぎる ので 水[みず] を 埋め[うめ] て ぬるく する 。

Frazo nº955815

epo
Ĉar la banakvo tro varmas, mi aldonas malvarman akvon por malvarmigi ĝin.

Frazo nº621470

epo
Ĉar la baterio de mia horloĝo estas tre malgranda, mi mem ne povas ŝanĝi ĝin.

Frazo nº489634

epo
Ĉar la buso prokrastiĝis mi prenis taksion.

Frazo nº1201467

epo
Ĉar la ekzameno de la stomako okazos morgaŭ je la 9-a horo matene, vi ne manĝu kaj trinku dum la antaŭa tago post la 9-a horo vespere.
Montrijpn
明日の朝九時から胃の検査を行いますので、前日の夜九時以降は何も飲んだり食べたりしないでください。
明日[あした] の 朝[あさ] 九[きゅう] 時[じ] から 胃[い] の 検査[けんさ] を 行い[おこない] ます ので 、 前日[ぜんじつ] の 夜[よる] 九[きゅう] 時[じ] 以降[いこう] は 何[なに] も 飲ん[のん] だり 食べ[たべ] たり し ない で ください 。

Frazo nº1299129

epo
Ĉar la gasto riglis la pordon de la stalo, la mastro rigardis tra fendo.

Frazo nº633950

epo
Ĉar la libro temas pri bestoj, ĝenas min, ĉar la bestoj kondutis kiel homoj.

Frazo nº741363

epo
Ĉar la libro temas pri bestoj, ĝenis min, ke la bestoj kondutis kiel homoj.

Frazo nº1358293

epo
Ĉar la lumo pli rapidas ol la sono, tial kelkaj homoj aspektas brilaj antaŭ ol soni stultaj.

Frazo nº608234

epo
Ĉar la muroj reflektas la voĉojn, estas laŭte en la ĉambro.

Frazo nº1210741

epo
Ĉar la orbitoj estas elipsaj, la planedoj ne havas ĉiam la saman distancon de la Suno.

Frazo nº453591

epo
Ĉar la paŭzo estas mallonga vi eluzu ĝin bone.
Montrijpn
休憩は短いから十分に活用しなさい。
休憩[きゅうけい] は 短い[みじかい] から 十分[じゅうぶん] に 活用[かつよう] し なさい 。

Frazo nº705235

epo
Ĉar la pomkuko de lia onklino estis bongusta, li prenis plian pecon.

Frazo nº1539253

epo
Ĉar la ponto esti detruita, nur restis naĝi.

Frazo nº1397231

epo
Ĉar la pordego estas malfermita kiel ĉiam kaj la pordogardisto flanken paŝas, la viro provas rigardi tra la pordego internen.

Frazo nº1606638

epo
Ĉar la prezo de oranĝa suko ĉiam estas pli alta ol tiu de pomsuko mi atentas pri tiu prezo kaj ĉiam kaptas la okazon por provizi min per bela stoko da oranĝa suko el specialaj ofertoj.

Frazo nº1382678

epo
Ĉar la reĝino metis pizon sur la fundon de la lito.

Frazo nº582334

epo
Ĉar la someraj ferioj estis plilongigitaj la infanoj ĝojis.

Frazo nº1423465

epo
Ĉar la tago forlasis sian alton, ili forlasas sian laboron.

Frazo nº1293576

epo
Ĉar la telfero ne funkciis, ni devis, kiom eble, skii al la valo, kaj piediri la lastan vojpecon, ĉar tie estis ne sufiĉe da neĝo.

Frazo nº1606458

epo
Ĉar la temperaturo estas alta, oni vendis grandan amason da klimatiziloj.

Frazo nº715145

epo
Ĉar la trajno estis plenŝtopita, mi devis stari la tutan vojon ĝis Kyoto.
Montrijpn
汽車が混んでいたので、私は京都までずっと立ち続けだった。
汽車[きしゃ] が 混ん[こん] で い た ので 、 私[わたし] は 京都[きょうと] まで ずっと 立ち[たち] 続け[つづけ] だっ た 。

Frazo nº775075

epo
Ĉar la trajno ne atendis min.

Frazo nº614685

epo
Ĉar la tutan tagon li laboris en la farmo, li estis tute elĉerpita.

Frazo nº1353798

epo
Ĉar la varma vetero daŭros, bonvole protektu vin eĉ pli atente kontraŭ veneniĝintaj nutraĵoj.
Montrijpn
暑い日が続きますので、食中毒には十分に注意してください。
暑い[あつい] 日[ひ] が 続き[つづき] ます ので 、 食中毒[しょくちゅうどく] に は 十分[じゅうぶん] に 注意[ちゅうい] し て ください 。

Frazo nº1151833

epo
Ĉar la verko ne sole ne estas tradukita el la originalo, sed mi eĉ ne komparis ĝin kun la originalo, tial mi dum longa tempo ne deziris reeldoni ĝin.

Frazo nº1347528

epo
Ĉar la vetere pluvemis, la basballudo nuligatis.

Frazo nº625033

epo
Ĉar la vetero belis, mi sentis min tute rekompensita por mia marŝo tra la vastaj kaj tre densaj arbaroj riĉaj je cervoj.

Frazo nº1276588

epo
Ĉar la vetero minacas pluvon, ni devas eliri kun la ombrelo.

Frazo nº1187196

epo
Ĉar la vetero ne bonas, oni ne povas golfludi, tial la animstato de patrino estas malbona.

Frazo nº1419935

epo
Ĉar la viro estis malsata, li voris la manĝon.

Frazo nº562744

epo
Ĉar lerni Esperanton estas malfacile por ĉinoj.

Frazo nº473457

epo
Ĉar lia aspekto tute ŝanĝis, verŝajne vi ne rekonos lin.

Frazo nº1367976

epo
Ĉar lia edzino forestas, li kuiris tagmanĝon por si mem.
Montrijpn
妻が家を留守にしたので、彼は一人で夕食を作った。
妻[つま] が 家[いえ] を 留守[るす] に し た ので 、 彼[かれ] は 一[いち] 人[にん] で 夕食[ゆうしょく] を 作っ[つくっ] た 。

Frazo nº642941

epo
Ĉar li afablas, ĉiu ŝatas lin.

Frazo nº595124

epo
Ĉar liaj gepatroj mortis kiam li ankoraŭ estis malgranda lia onklo lin kreskigis.

Frazo nº809433

epo
Ĉar liaj romanoj estis tradukitaj en la anglan, oni multe legas ilin en Usono.

Frazo nº638079

epo
Ĉar li ambicias, li pene laboras.

Frazo nº1570191

epo
Ĉar lia patrino malsanas, li ne povas veni al la lernejo.

Frazo nº1550378

epo
Ĉar lia patro laboris ĉi tie.

Frazo nº429918

epo
Ĉar lia patro laboris tie.

Frazo nº630207

epo
Ĉar lia plano estas komplika kaj multekosta, oni verŝajne ne akceptos ĝin.

Frazo nº941811

epo
Ĉar li diras ĝin!

Frazo nº588881

epo
Ĉar li diras ĝin, ĝi certe estas vera.

Frazo nº504338

epo
Ĉar li estas edziĝinta viro, li devas pensi pri la estonteco.

Frazo nº1384001

epo
Ĉar li estas honesta, li estas amata de ĉiu.

Frazo nº1361051

epo
Ĉar li estas malpura kaj malseka.

Frazo nº542082

epo
Ĉar li estas plenaĝa, li rajtas voĉdoni.

Frazo nº583746

epo
Ĉar li estas tre alta vi povos lin tuj rekoni.

Frazo nº840960

epo
Ĉar li estis dormema, li sidis sur la sofo kun fermitaj okuloj.

Frazo nº992666

epo
Ĉar li estis laca, li frue iris dormi.

Frazo nº672034

epo
Ĉar li estis laca, li iris dormi frue.

Frazo nº1058749

epo
Ĉar li estis laca, li sidis sur la sofo kun fermitaj okuloj.

Frazo nº537553

epo
Ĉar li estis malriĉa, li devis forlasi la lernejon.

Frazo nº1555382

epo
Ĉar li estis nigre vestita, oni rigardintus lin pastro.

Frazo nº1629532

epo
Ĉar li estis riĉa, li povis iri tien.

Frazo nº683679

epo
Ĉar li estis tre ebria, li ne povis ŝofori sian aŭton hejmen.

Frazo nº512591

epo
Ĉar li estis tre elĉerpita li tuj ekdormis.

Frazo nº513038

epo
Ĉar li invitis min.

Frazo nº605067

epo
Ĉar li jam plenaĝas, li rajtas baloti.

Frazo nº1293836

epo
Ĉar li kapablis marŝi tiel foren, li verŝajne havas bonajn krurojn.

Frazo nº478776

epo
Ĉar li laboris pli longe ol kutime, li sentis sin laca.

Frazo nº597092

epo
Ĉar li loĝis en la kamparo, li malofte havis vizitantojn.
Montrijpn
田舎で暮らしているので彼には、訪ねてくる人がほとんどいなかった。
田舎[いなか] で 暮らし[くらし] て いる ので 彼[かれ] に は 、 訪ね[たずね] て くる 人[ひと] が ほとんど い なかっ た 。

Frazo nº1327690

epo
Ĉar li malbone fartis, li restis en la lito.
Montrijpn
体の具合がよくなかったので、彼は寝ていた。
体[からだ] の 具合[ぐあい] が よく なかっ た ので 、 彼[かれ] は 寝[ね] て い た 。

Frazo nº1454680

epo
Ĉar li mensogis, li estis punita.

Frazo nº759527

epo
Ĉar li ne bone kantas, li ne ŝatas sole kanti.
Montrijpn
歌が下手なので彼は人前で歌うのをいやがる。
歌[うた] が 下手[へた] な ので 彼[かれ] は 人前[ひとまえ] で 歌う[うたう] の を いやがる 。

Frazo nº888201

epo
Ĉar li ne gajnis premion vi ne malestimu lin.

Frazo nº828142

epo
Ĉar li neglektis la dentobrosadon, la knabo havis malbonajn dentojn.

Frazo nº985535

epo
Ĉar li ne havis la eblon fari fajron, li manĝis la fiŝon nekuirita.

Frazo nº1297538

epo
Ĉar li neniam vizitis lernejon, li ne povas subskribi dokumenton.

Frazo nº573950

epo
Ĉar li neniel sin estis interesinta pri fiziko li ne aŭskultis min, kiam mi klarigis al li la leĝon de la gravito, sed etendis la brakojn kaj forflugis kun lasta palpebrumo antaŭ ol malaperi je la horizonto.

Frazo nº941777

epo
Ĉar li ne povis mortigi min, mi mortigis lin.

Frazo nº987744

epo
Ĉar li ne sentas sin bona hodiaŭ, li ne povas veni al la oficejo.

Frazo nº752606

epo
Ĉar li ne sukcesis solvi la problemon tiele, li provis alie.

Frazo nº690045

epo
Ĉar li nur ludis la tutan tempon li malsukcesis en la ekzameno.

Frazo nº581972

epo
Ĉar li ofte mensogas oni ne povas fidi lin.

Frazo nº1639187

epo
Ĉar li portis pezan dorsosakon, li devis halti de tempo al tempo por ripozi.

Frazo nº508358

epo
Ĉar li sukcesas legi tiel etajn literojn, li ne estas miopa.

Frazo nº571700

epo
Ĉar li timas akcidenton mia patro ne ŝoforas.

Frazo nº634614

epo
Ĉar li uzas dependigajn substancojn kiel farbosolvilon, la ŝanco por lia kuracado estas malalta.

Frazo nº1372391

epo
Ĉar li volas aĉeti aŭton, li apartigas monon.

Frazo nº570257

epo
Ĉar malvarmas hodiaŭ, mi ne emas studi.

Frazo nº1253917

epo
Ĉar malvarmas, vi povas surteni vian surtuton.

Frazo nº1189544

epo
Ĉar malvarmis al mi, mi vestis mian mantelon.

Frazo nº577284

epo
Ĉar mankos al ni sufiĉa tempo, ni devos manĝi nur sandviĉon.

Frazo nº1220406

epo
Ĉarme la verkistino rakontas pri neglektitaj, forgesitaj homoj, kies sorto tamen meritas nian atenton.

Frazo nº1088963

epo
Ĉar mia amikino menstruas, mi iris vidi piedpilkan vetludon kun miaj kamaradoj.

Frazo nº1070224

epo
Ĉar mia edzo akceptiĝis en malsanulejo, mi skribas lianome.

Frazo nº947471

epo
Ĉar mia horloĝo malfruis, mi maltrafis la ekspreson.
Montrijpn
時計がおくれていたので、私は特急にのりそこねた。
時計[とけい] が おくれ て い た ので 、 私[わたし] は 特急[とっきゅう] に のり そこね た 。

Frazo nº554459

epo
Ĉar mia malnova ŝtuparo estas rompita.

Frazo nº520220

epo
Ĉar mia patrino hodiaŭ malsanas mia patro kuiros.

Frazo nº1588276

epo
Ĉar mia patrino malsanis, mi ne povis iri tien.

Frazo nº675039

epo
Ĉar mia patro grandiĝis en Usono, li flue parolas angle.

Frazo nº589763

epo
Ĉar mi dum la tuta tago piediradis, mi estas tre laca.

Frazo nº528072

epo
Ĉar mi ege malvarmumas, mi iros konsulti kuraciston.

Frazo nº1326987

epo
Ĉar mi eraris, kiam mi esti certa, ĉu mi povas almenaŭ nun esti certa, ke mi eraris?

Frazo nº569904

epo
Ĉar mi estas malriĉa, mi ne povas aĉeti tion.

Frazo nº1044732

epo
Ĉar mi estas malsana, mi ne aligos al vi.

Frazo nº820695

epo
Ĉar mi estas malsana, mi ne povas skribi al vi.

Frazo nº428358

epo
Ĉar mi estas senlabora, mi povas nenion ŝpari.

Frazo nº780032

epo
Ĉar mi estas sentema je varmego, mi ne povas somere vivi komforte sen malhejtado.

Frazo nº610349

epo
Ĉar mi estas tre okupata, ne kalkulu je mi.

Frazo nº640627

epo
Ĉar mi estis laca, mi iris dormi.

Frazo nº686014

epo
Ĉar mi estis laca, mi ne iris.
Montrijpn
私は疲れていたので行かなかった。
私[わたし] は 疲れ[つかれ] て い た ので 行か[いか] なかっ た 。

Frazo nº760220

epo
Ĉar mi estis malfrua, mi prenis buson.
Montrijpn
遅れたので私はバスに乗った。
遅れ[おくれ] た ので 私[わたし] は バス に 乗っ[のっ] た 。

Frazo nº1457104

epo
Ĉar mi estis malsana, mi ne iris al lernejen.

Frazo nº1457098

epo
Ĉar mi estis malsana, mi ne iris al lernejo.

Frazo nº1457108

epo
Ĉar mi estis malsana, mi ne iris lernejon.

Frazo nº1374813

epo
Ĉar mi estis malsana, tial mi ne iris al la lernejo.

Frazo nº1378264

epo
Ĉar mi estis malsana, tial mi ne venis.

Frazo nº519295

epo
Ĉar mi estis tre laca mi frue iris dormi.

Frazo nº583189

epo
Ĉar mi hastis, mi devis uzi taksion.

Frazo nº1550169

epo
Ĉar mi havis malvarmumon, mi ne povis iri al la lernejo.

Frazo nº1539296

epo
Ĉar mi laciĝis, mi decidis ripozi.

Frazo nº1124289

epo
Ĉar mi loĝas proksime al la lernejo, mi venas hejmen por lunĉo.

Frazo nº942516

epo
Ĉar mi loĝas proksime la lernejon, mi tagmanĝas hejme.

Frazo nº560287

epo
Ĉar mi malsanas, mi ne iros kun vi.

Frazo nº1406177

epo
Ĉar mi malsatis, kaj eĉ groŝon ne plu havis, mi decidis almozi.

Frazo nº893013

epo
Ĉar mi maltrafis la lastan buson, mi devis piediri hejmen subpluve.

Frazo nº1236771

epo
Ĉar mi maltrafis la trajnon, mi devis atendi dum proksimume unu horo por la sekva.

Frazo nº551206

epo
Ĉar mi malvarmumas, mi sentas nenian guston.

Frazo nº1588275

epo
Ĉar mi malvarmumis, mi ne iris al la lernejo.

Frazo nº530933

epo
Ĉar mi mistrafis la trajnon, mi devis atendi la sekvan dum ĉirkaŭ unu horo.
Montricmn
由于错过了火车,我不得不等下一班等一小时。
yóuyú cuòguò le huǒchē , wǒ bùdébù děng xià yī bān děng yī xiǎoshí .
Montrijpn
その電車に乗り遅れたので、私は次の電車が来るまで約一時間またされた。
その 電車[でんしゃ] に 乗り遅れ[のりおくれ] た ので 、 私[わたし] は 次[つぎ] の 電車[でんしゃ] が 来る[くる] まで 約[やく] 一[いち] 時間[じかん] またさ れ た 。

Frazo nº988104

epo
Ĉar mi morgaŭ vidos lin, mi povas transdoni al li mesaĝon, se vi volas.

Frazo nº753882

epo
Ĉar mi ne aŭdis ion de li, mi denove skribis al li.

Frazo nº1524939

epo
Ĉar mi ne havas hejme lavmaŝinon, mi bezonas iradi lavbutikon por lavi la vestojn.

Frazo nº427874

epo
Ĉar mi ne havas la bitvaron, kiu kongruas kun la kunsenditaĵo, mi ne povas malfermi la dosieron. Bonvolu resendi ĝin al mi laŭ alia formato.

Frazo nº684656

epo
Ĉar mi ne havas laboron, mi neniam povas ŝpari monon.

Frazo nº1017379

epo
Ĉar mi ne havas la programon por malfermi la kunsenditan dosieron, mi ne povas malfermi ĝin. Bonvolu sendi ĝin denove en alia informaranĝo.

Frazo nº921590

epo
Ĉar mi ne havis iun taskon, mi vidis la televidon.
Montrijpn
何もすることがないので、私はテレビを見た。
何[なに] も する こと が ない ので 、 私[わたし] は テレビ を 見[み] た 。

Frazo nº688371

epo
Ĉar mi ne matenmanĝis, mi nun tre malsatas.

Frazo nº1500035

epo
Ĉar mi neniam antaŭe renkontis ŝin, mi ne konis ŝin.

Frazo nº915805

epo
Ĉar mi neniam antaŭe vidis lin, mi ne rekonis lin.

Frazo nº991986

epo
Ĉar mi ne povis pagi la luprezon, mi petis helpon de li.

Frazo nº1350945

epo
Ĉar mi ne scias, kiuj demandoj estos starigataj al mi, mi devos improvizi dum mia prezento.

Frazo nº551176

epo
Ĉar mi ne sciis kion diri, mi restis silenta.

Frazo nº551169

epo
Ĉar mi ne sciis kion fari, mi petis konsilon al li.

Frazo nº1302755

epo
Ĉar mi ne sciis kion fari, mi telefonis al ŝi.

Frazo nº551180

epo
Ĉar mi ne sciis ŝian telefonnumeron, mi ne povas telefoni ŝin.
Montrijpn
彼女の電話番号を知らなかったので、私は電話をかけられなかった。
彼女[かのじょ] の 電話[でんわ] 番号[ばんごう] を 知ら[しら] なかっ た ので 、 私[わたし] は 電話[でんわ] を かけ られ なかっ た 。

Frazo nº953050

epo
Ĉar mi ne veturis per aŭtobuso, mi ankoraŭ ne estas hejme.

Frazo nº644457

epo
Ĉar mi ofte aŭdis la poemon, mi nun parkere povas diri ĝin.

Frazo nº1328084

epo
Ĉar mi parolas la ĉinan.

Frazo nº912673

epo
Ĉar mi plenumis ĉiujn miajn hejmtaskojn, mi nun estas libere ĝis lundo.
Montrijpn
宿題を全部やってしまってから、月曜まで完全に自由だ。
宿題[しゅくだい] を 全部[ぜんぶ] やっ て しまっ て から 、 月曜[げつよう] まで 完全[かんぜん] に 自由[じゆう] だ 。

Frazo nº1426018

epo
Ĉar mi povas paroli la ĉinan.

Frazo nº1347628

epo
Ĉar mi rolas kiel arbo en la teatraĵo, estas kvazaŭ mi havus nenian rolon.

Frazo nº429285

epo
Ĉar mi soifis, mi trinkis akvon.

Frazo nº1474111

epo
Ĉar mi spektis multajn kampanjojn pri disvastigo favore de kondoma uzado, mi nun ĝin uzas dum 24 horoj. Mi nur demetas ĝin por pisi kaj seksumi.

Frazo nº1396127

epo
Ĉar mi studis longtempe hieraŭ.
Montrijpn
なぜなら私は昨日長い間勉強したからです。
なぜなら 私[わたし] は 昨日[きのう] 長い[ながい] 間[ま] 勉強[べんきょう] し た から です 。

Frazo nº922495

epo
Ĉar mi sukcesis la ekzamenon.
Montrijpn
試験に合格したからさ。
試験[しけん] に 合格[ごうかく] し た から さ 。

Frazo nº464925

epo
Ĉar mi timis difekti liajn sentojn mi ne diris al li la veron.

Frazo nº1146810

epo
Ĉar mi vidis la pordon malfermita, mi eniris.

Frazo nº544914

epo
Ĉar mi volas iĝi tradukisto.

Frazo nº1327712

epo
Ĉar morgaŭ mi renkontos lin, mi povos transdoni al li mesaĝon, se vi tion deziras.

Frazo nº993983

epo
Ĉarmo trafas la vidon, merito konkeras la animon.

Frazo nº1210980

epo
Ĉar multaj personoj intermiksas siajn dezirojn kun la truditaj ideoj de reklamoj, ili vere ne scias kion ili volas.

Frazo nº1303948

epo
Ĉar ne ekzistas la feliĉo, ni provu esti feliĉaj sen ĝi!

Frazo nº725843

epo
Ĉar ne estis klientoj, ni fermis la vendejon pli frue.

Frazo nº1211026

epo
Ĉar ne estis liberaj sidlokoj en la buso, mi restis stara.

Frazo nº532449

epo
Ĉar ne estis taksioj, ni revenis piedire.

Frazo nº460217

epo
Ĉar ne estis trajno, ni devis piediri la tutan vojon.

Frazo nº707959

epo
Ĉar nenio alia estis farenda, ni forveturis.
Montrijpn
ほかにすることもなかったので、私たちはドライブに出かけた。
ほか に する こと も なかっ た ので 、 私[わたし] たち は ドライブ に 出かけ[でかけ] た 。

Frazo nº921584

epo
Ĉar nenio estis farenda, li iris al la urbocentro.

Frazo nº621612

epo
Ĉar neniu el ni havis la monon por inviti la alian al la kinejo, ĉiu pagis por si mem.

Frazo nº1331618

epo
Ĉar nia hundo havas tre fajnan sentivon, ĝi tuj sentas, kiam familiano estas afliktita, deprimita aŭ malfeliĉa, kaj tiam ĝi klopodas konsoli tiun.

Frazo nº454930

epo
Ĉar ni amas vin, ni ĝisdatigas Tatoeba-n por doni al vi pli bonan uzulosperton. Kiel vi vidas, ni amas vin, ĉu ne?

Frazo nº1059631

epo
Ĉar nia patro malsaniĝis, ni devos vivi per malalta enspezo.
Montrijpn
父が病気になったので、私達は少ない収入で暮らして行かなくてはならなかった。
父[ちち] が 病気[びょうき] に なっ た ので 、 私[わたし] 達[たち] は 少ない[すくない] 収入[しゅうにゅう] で 暮らし[くらし] て 行か[いか] なく て は なら なかっ た 。

Frazo nº487149

epo
Ĉar nia taksio paneis, ni devis piediri ĝis la stacidomo.

Frazo nº568221

epo
Ĉar ni aŭdis ke la vetero estas malbona, ni prokrastis la vojaĝon.

Frazo nº1414634

epo
Ĉar ni ĝuste nun parolas pri gentomurdo: hodiaŭ estas la Tago de Kolumbo.

Frazo nº1191669

epo
Ĉar ni hastis, ni ne maltrafis la lastan buson.

Frazo nº1338377

epo
Ĉar nun estas malfrunokte ni devas dormi.

Frazo nº987948

epo
Ĉar nun ne plu pluvas, ni povas iri hejmen.

Frazo nº1188497

epo
Ĉar pli ol dek nun ĉeestas, ni estas decidpovaj.

Frazo nº1188496

epo
Ĉar pli ol dek nun ĉeestas, ni estas decidrajtaj.

Frazo nº460565

epo
Ĉar pluvemis, la bazopilka konkurso nuliĝis.

Frazo nº534610

epo
Ĉar pluvis ili restis hejme.
Montrijpn
雨が降ったので、彼らは家にいました。
雨[あめ] が 降っ[ふっ] た ので 、 彼ら[かれら] は 家[いえ] に い まし た 。

Frazo nº440233

epo
Ĉar pluvis, mi ne iris.
Montrijpn
雨が降ったから行かなかった。
雨[あめ] が 降っ[ふっ] た から 行か[いか] なかっ た 。

Frazo nº542670

epo
Ĉar pluvis mi restis hejme.

Frazo nº702804

epo
Ĉar pluvis, mi restis hejme.

Frazo nº812114

epo
Ĉar pluvis mi uzis taksion.

Frazo nº532450

epo
Ĉar pluvis, ni ne piknikis.

Frazo nº671467

epo
Ĉar pluvis, ni restis hejme.

Frazo nº541545

epo
Ĉar regado saĝa, la firmao sukcesis.
Montrijpn
巧みな経営で事業は成功した。
巧み[たくみ] な 経営[けいえい] で 事業[じぎょう] は 成功[せいこう] し た 。

Frazo nº1210716

epo
Ĉar subite Zora komprenis ke ŝi ja povus atingi la preĝejon antaŭ sia fratino.

Frazo nº444175

epo
Ĉar ŝia malsano gravegis, kuracisto estis invitata.
Montrijpn
彼女の病状はひどく、医者が呼ばれた。
彼女[かのじょ] の 病状[びょうじょう] は ひどく 、 医者[いしゃ] が 呼ば[よば] れ た 。

Frazo nº1550380

epo
Ĉar ŝia patro laboris ĉi tie.

Frazo nº941814

epo
Ĉar ŝi diras ĝin!

Frazo nº816848

epo
Ĉar ŝi edziniĝis al instruisto pri la angla, ŝi povas havi senpagajn kursojn.

Frazo nº799517

epo
Ĉar ŝi estas edzigita je anglalingva instruisto, ŝi povas havi senpagajn lecionojn.
Montrijpn
彼女は英語の先生と結婚しているので無料で授業を受けらるのです。
彼女[かのじょ] は 英語[えいご] の 先生[せんせい] と 結婚[けっこん] し て いる ので 無料[むりょう] で 授業[じゅぎょう] を 受け[うけ] ら る の です 。

Frazo nº1365815

epo
Ĉar ŝi estas malsana, ŝi ne povis veni en la oficejon.

Frazo nº614719

epo
Ĉar ŝi estas mirinda instruistino.

Frazo nº1452970

epo
Ĉar ŝi estas tre atentema, ŝi apenaŭ faras erarojn.

Frazo nº789018

epo
Ĉar ŝi estas tre sperta persono, ŝi ofte riparas la aŭtojn de siaj amikoj.
Montricmn
因为她是个很实际的人,她常常把朋友得气车修好。
yīnwèi tā shì ge hěn shíjì de rén , tā chángcháng bǎ péngyou děi qìchē xiū hǎo .

Frazo nº947040

epo
Ĉar ŝi estas zorgema, ŝi faras malmultajn erarojn.

Frazo nº557168

epo
Ĉar ŝi estis feino, ŝi kapablis fari miraklon.

Frazo nº1635777

epo
Ĉar ŝi estis jam laca pro la sendorme pasigita nokto kaj streĉata pro la revekitaj emocioj, ŝia voĉo estis eĉ pli mallaŭta ol kutime, kiam ŝi parolis pri tiu malĝoja temo.

Frazo nº671701

epo
Ĉar ŝi flue parolas france, ŝi verŝajne studis en Francujo.

Frazo nº632533

epo
Ĉar ŝi lacis, ŝi frue enlitiĝis.
Montrijpn
疲れていたので、彼女は早く寝た。
疲れ[つかれ] て い た ので 、 彼女[かのじょ] は 早く[はやく] 寝[ね] た 。

Frazo nº1174130

epo
Ĉar ŝi legis la leteron, ŝi sciiĝis pri lia morto.

Frazo nº504312

epo
Ĉar ŝi ne konis lian adreson, ŝi ne skribis al li.

Frazo nº934924

epo
Ĉar ŝi ne povis pagi la bileton, la busŝoforo postulis, ke ŝi forlasu la buson.

Frazo nº499527

epo
Ĉar ŝi ne skribis al mi, mi ne scias, kiam ŝi alvenos.

Frazo nº591129

epo
Ĉar ŝi trinkis fortan kafon, ŝi ne kapablas ekdormi dum la tuta nokto.

Frazo nº635396

epo
Ĉar ŝi volis demandi, ŝi levis la manon.
Montrijpn
彼女は質問がしたかったので手を挙げた。
彼女[かのじょ] は 質問[しつもん] が し たかっ た ので 手[て] を 挙げ[あげ] た 。

Frazo nº539207

epo
Ĉar temas pri vojaĝoj, ĉu vi jam vizitis Nov-Jorkon?

Frazo nº1616555

epo
Ĉar temperaturo tre altas, estas granda kvanto de klimatiziloj disvenditaj

Frazo nº1616557

epo
Ĉar temperaturo tre altas, estas multaj klimatiziloj disvenditaj

Frazo nº872294

epo
Ĉar tiel gravas, mi zorgos pri ĝi.

Frazo nº665762

epo
Ĉar tiel varmis, ŝi ŝvitis.

Frazo nº1630141

epo
Ĉar tio estas la geedziĝo de mia pli juna frato, mi ne povas ne ĉeesti.

Frazo nº1235636

epo
Ĉar, tion mi povis aserti kun certeco, gajnodona funkciigo de la eksponoklapo de mia fotografia aparataro en la hodiaŭa tago jam ne plu estis atendebla.

Frazo nº948083

epo
Ĉar tiu plano kostas tro multon, mi ne povas akcepti ĝin.

Frazo nº1410693

epo
Ĉar unu sola minuto kostas preskaŭ kvar pundojn.

Frazo nº449798

epo
Ĉar via konversacio estis franclingve, mi ne povis kompreni iun vorton.
Montricmn
因為他們是用法語談話的,所以我一句也聽不懂。
yīnwèi tāmen shì yòngfǎyǔ tánhuà de , suǒyǐ wǒ yī jù yě tīngbùdǒng .
Montrijpn
彼らはフランス語で会話していたので、私は一言もわからなかった。
彼ら[かれら] は フランス語 で 会話[かいわ] し て い た ので 、 私[わたし] は 一言[ひとこと] も わから なかっ た 。
Montrijpn
彼らはフランス語で喋っていたので、私は一言も理解できなかった。
彼ら[かれら] は フランス語 で 喋っ[しゃべっ] て い た ので 、 私[わたし] は 一言[ひとこと] も 理解[りかい] でき なかっ た 。

Frazo nº1550375

epo
Ĉar via patro laboris ĉi tie.

Frazo nº557059

epo
Ĉar vi batalas por via celo, tial via sukceso proksimas.

Frazo nº650737

epo
Ĉar vi diras ĝin!

Frazo nº496380

epo
Ĉar vi estas ĉi tie, ni devus komenci.

Frazo nº607582

epo
Ĉar vi estas ĉi tie, vi povas helpi min.

Frazo nº650175

epo
Ĉar vi estas en Italio, vi absolute vidu Napolon.

Frazo nº1460221

epo
Ĉar vi estas lacaj, vi devas ripozi.

Frazo nº580846

epo
Ĉar vi estas laca, pli bone ke vi ripozu.
Montrijpn
あなたは疲れているので、休んだ方がよい。
あなた は 疲れ[つかれ] て いる ので 、 休ん[やすん] だ 方[ほう] が よい 。

Frazo nº1460219

epo
Ĉar vi estas laca, vi devas ripozi.

Frazo nº778598

epo
Ĉar vi ĝin diras, mi devas kredi vin.

Frazo nº523595

epo
Ĉar vi havas febron, vi restos hejme.

Frazo nº793432

epo
Ĉar vi havas febron, vi restu hejme.

Frazo nº971257

epo
Ĉar vi momente agas tie, bonvolu prepari ankaŭ tason da kafo por mi.

Frazo nº792128

epo
Ĉar vi multe ir-reiras, ŝajnas klare, ke vi ŝparus monon ĉe la benzinejo, se vi uzus pli malgrandan aŭton.

Frazo nº1187506

epo
Ĉar vi multe veturadas, uzado de pli malgranda aŭto logike ŝparus monon por vi ĉe la benzinejo.

Frazo nº575512

epo
Ĉar vi ne estas surprizita, mi pensas ke vi jam sciis pri tio.

Frazo nº1464713

epo
Ĉar vi neniel implikiĝas en tiu afero, ne maltrankviliĝu.

Frazo nº1219746

epo
Ĉar vi ne plu estas infano, vi devus esti repondeca pri tio, kion vi faras.

Frazo nº1393302

epo
Ĉar vi ne volas esti solaj.

Frazo nº529155

epo
Ĉar vi nun estas liceano, vi devus studi pli diligente.

Frazo nº532781

epo
Ĉar virinoj alprenas pli da respondecoj en la laboro kaj en la komunumo, onidire pliiĝas la nombro da virinoj suferantaj de streciĝo pro samtempa infanedukado kaj laborado.

Frazo nº1062437

epo
Ĉar virinoj depostulas siajn rajtojn, ni agnosku al ili nur unu solan: la rajton plaĉi.

Frazo nº549989

epo
Ĉar vi tiel volas, do mi diros al vi la veron.

Frazo nº895012

epo
Ĉasado estas malpermesita en naciaj parkoj.

Frazo nº1380961

epo
Ĉasado kontraŭ kato - diris ironie la onklino - estus tre amuza!

Frazo nº538302

epo
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas

Frazo nº547649

epo
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas.

Frazo nº1273748

epo
Ĉasaĵo ĉasanton ne atendas..

Frazo nº1435594

epo
Ĉashundoj ĉasas sian predon per sia eminenta flarsenso.

Frazo nº1431951

epo
Ĉashundoj havas denaskan instinkton por persekuto.

Frazo nº630394

epo
Ĉasisto ĉasis leporojn kun sia hundo.

Frazo nº1380963

epo
Ĉasistoj, hundoj, eble pafiloj...

Frazo nº1338984

epo
Ĉe aldorsa vento jam pluraj supertaksis siajn kapablojn.

Frazo nº1163458

epo
Ĉe alia nea vorto la vorto “ne” estas forlasata.

Frazo nº772367

epo
Ĉe basketbalo grandaj ludistoj havas avantaĝon.

Frazo nº1615818

epo
Ĉe bela vetero nia sunteraso vin invitas al matenmanĝo sub libera ĉielo.

Frazo nº1129350

epo
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.

Frazo nº548198

epo
Ĉe botisto la ŝuo estas ĉiam kun truo.

Frazo nº435989

epo
Ĉe brulo, telefonu 119!
Montrijpn
火事の際は119番に電話してください。
火事[かじ] の 際[さい] は 1[いち] 1[いち] 9[きゅう] 番[ばん] に 電話[でんわ] し て ください 。

Frazo nº1065808

epo
Ĉecalo, kiu apartenas al du sinjoroj, mortos pro malsato kaj malforto.

Frazo nº643106

epo
Ĉe ĉiuj fakoj li estis bona, precipe en matematiko.

Frazo nº1302754

epo
Ĉe ĉiu Kristnasko mia onklo ekkantis sian kanteton, kiu efikis nur nervoziĝon de mia bedaŭrinda patrino.

Frazo nº1250255

epo
Ĉe ĉiu krizo la ĉefo restis tute trankvila.

Frazo nº1375171

epo
Ĉe ĉiu kunsido tiu sama propono estis prezentata.

Frazo nº1554519

epo
Ĉe ĉiu paŝo la neĝo grincis sub miaj botoj.

Frazo nº633735

epo
Ĉe doganejo estos certe longa vico.
Montrijpn
税関では長い列が出来ているだろう。
税関[ぜいかん] で は 長い[ながい] 列[れつ] が 出来[でき] て いる だろ う 。

Frazo nº1379356

epo
Ĉe enlitiĝo.

Frazo nº564882

epo
Ĉeesta interparolo estus tro kara por plejmultaj esperantistoj, kiuj loĝas en tre disforaj landoj.

Frazo nº1561169

epo
Ĉeestis ĉirkaŭ 1000 personoj.

Frazo nº1145648

epo
Ĉeestis ĉirkaŭ dudek samideanoj.

Frazo nº1385593

epo
Ĉeestis ĉirkaŭ tri mil invititaj gastoj, kvin fajrobrigadanoj kaj du kuracistoj.

Frazo nº903497

epo
Ĉeestis eble mil homoj.

Frazo nº991684

epo
Ĉeestis grandaj arboj ĉirkaŭ la lageto.

Frazo nº1199601

epo
Ĉeestis la elito de la societo.

Frazo nº1242330

epo
Ĉeestis miloj da homoj.

Frazo nº991794

epo
Ĉeestis multaj geknaboj.

Frazo nº573402

epo
Ĉeestis multaj homoj.

Frazo nº1005127

epo
Ĉeestis neniu.

Frazo nº913355

epo
Ĉeestis tro multaj homoj.

Frazo nº932267

epo
Ĉeestu.

Frazo nº803513

epo
Ĉe favoraj antaŭsignoj ni ekiris.

Frazo nº665742

epo
Ĉefe helpu unu la alian.
Montrijpn
何よりもまず、君たちはお互いに助け合わなければいけない。
何[なに] より も まず 、 君たち[きみたち] は お互い に 助け合わ[たすけあわ] なけれ ば いけ ない 。

Frazo nº1016114

epo
Ĉefe marde la nokto estis sen luno.

Frazo nº1297097

epo
Ĉefe mi volas havi bonan sanon.

Frazo nº575237

epo
Ĉefe, paciencu.

Frazo nº653496

epo
Ĉe forta ĉiam kulpas senforta.

Frazo nº1214557

epo
Ĉefurbo de Montenegro estas Podgorica, iama Titogrado.

Frazo nº1133815

epo
Ĉefurbo de Serbio estas Beogrado.

Frazo nº1416308

epo
Ĉe ili estas senorda mastrumado.

Frazo nº622540

epo
Ĉe interparoloj mi estas nur respondanto, mi ne povas ektemigi ion.

Frazo nº924237

epo
Ĉe iuj aroganteco anstataŭas grandecon; malhumaneco firmecon; kaj malsincereco spiriton.

Frazo nº1641045

epo
Ĉe Jovo, mi lin frapos per surprizo!

Frazo nº819623

epo
Ĉe kiu latitudo kuŝas via loĝloko?

Frazo nº574761

epo
Ĉe kiu pordo estas mia konekto?

Frazo nº1383313

epo
Ĉekoj estas akceptataj.

Frazo nº1270250

epo
Ĉe komerco kapo bona estas bezona.

Frazo nº772366

epo
Ĉe korbopilkado grandaj ludistoj havas avantaĝon.

Frazo nº1373739

epo
Ĉe Kristnasko oni pensas pri la aliaj, ne tiom pri si.

Frazo nº997985

epo
Ĉe la akceptejo li prezentis min al sia parencaro.

Frazo nº1629424

epo
Ĉe la angulo ambaŭ, ja sufiĉe kompreneble, kuris unu kontraŭ la alian; kaj tiam okazis la terurega parto de la afero; ĉar la viro trankvile tramplis super la korpon de la infano kaj lasis ĝin kriegantan sur la tero.

Frazo nº1333667

epo
Ĉe la anonctabuloj diligentis afiŝistoj, kaj sur la strato promenadis afiŝhomoj tien-reen.

Frazo nº1436969

epo
Ĉe la apoteko ne forgesu turni vin maldekstren kaj vi vidos dekstre grandan preĝejon.

Frazo nº606454

epo
Ĉe la bazo de la termodimamiko troviĝas la movado de atomoj kaj molekuloj, kaj la leĝoj de la movado, kun kiuj ni jam konatiĝis en la unua parto.

Frazo nº1107884

epo
Ĉe la dana parlamenta balotado hodiaŭ la 15-an septembron 2011 la ruĝa bloko venkis kaj nova ĉefministro fariĝos Helle Thorning-Schmidt, bofilino de Neil kaj Glenys Kinnock.

Frazo nº588179

epo
Ĉe la desegno Peter neniam devis helpi la knabinon.

Frazo nº623822

epo
Ĉe la doktoro kaj ĉe la dentisto.

Frazo nº576250

epo
Ĉe la dubo, favoru al akuzato.

Frazo nº525922

epo
Ĉe la enirejo necesas demeti piedvestojn.

Frazo nº964304

epo
Ĉe la estonta suna tago mi farbos la domajn murojn.

Frazo nº1374199

epo
Ĉe la fenestroj estis belaj verdaj kurtenoj po kvar metroj.

Frazo nº577182

epo
Ĉe la festo, ĉiuj bele vestiĝis.

Frazo nº504131

epo
Ĉe la festo ĉiuj estis bele vestitaj.

Frazo nº544298

epo
Ĉe la festo ĉiu portu kravaton.

Frazo nº1601929

epo
Ĉe la festo estis ĉiuj krom Mike.

Frazo nº1076386

epo
Ĉe la fino de lernojaro la tuta klaso eksplodis per jubilo.

Frazo nº448984

epo
Ĉe la fino de sia vivo la avarulo lernis esti malavara.

Frazo nº1275702

epo
Ĉe la fino venos la kulmino.

Frazo nº1328225

epo
Ĉe la fronto de la frazoj nia lukto kontinuas.

Frazo nº1600025

epo
Ĉe la Fujiyama ne floras edelvejso.

Frazo nº1242414

epo
Ĉe la ĝardena pordo sur la benko ili sidis kaj klaĉadis.

Frazo nº1292103

epo
Ĉe la junularo malaperas interesiĝo por gravaj aferoj, kiaj demokratio, interkonsento inter la popoloj, kaj precipe ortografio.

Frazo nº615589

epo
Ĉe la kosmo neniu povas aŭskulti vin se vi krias.

Frazo nº928470

epo
Ĉe la kudromaŝino oni devas enigi superan fadenon kaj malsuperan fadenon.

Frazo nº606011

epo
Ĉe la kunveno hieraŭ vespere, la problemo kaŭzis viglajn diskutojn.

Frazo nº623821

epo
Ĉe la kuracisto kaj ĉe la dentisto.

Frazo nº575728

epo
Ĉe la Kuroda Bazlernejo ni ariĝas je antaŭdecidita tempo kaj iras lernejen grupe.
Montrijpn
黒田小学校では決められた時刻に集まって、集団登校します。
黒田[くろだ] 小学校[しょうがっこう] で は 決め[きめ] られ た 時刻[じこく] に 集まっ[あつまっ] て 、 集団[しゅうだん] 登校[とうこう] し ます 。

Frazo nº1619506

epo
Ĉe la landlimo, oni petis al mi, ke mi montru mian pasporton.

Frazo nº639276

epo
Ĉe la lerneja elirejo la drogvendisto ĉiam troviĝas.

Frazo nº828000

epo
Ĉe la lerneja elirejo ŝi vidis senhejmulojn vivantajn en kartonaj skatoloj.

Frazo nº641948

epo
Ĉe la limo mi devis montri mian pasporton.

Frazo nº1526847

epo
Ĉe la limo mi estis petita montri mian pasporton.

Frazo nº1635770

epo
Ĉe la lumo de kandeloj ni sidis dum la tuta nokto, kaj ŝi rakontis al mi sian tutan malĝojan infanaĝon.

Frazo nº1632805

epo
Ĉe la malantaŭo de la kamiono legeblas: "Tenu vin dista!"

Frazo nº1134830

epo
Ĉe la malleviĝo de la vespero, kiam la lastaj sunradioj ruĝe koloras la ĉielon de la prerio, resonas sur la montetoj la ululadoj de la kojotoj.

Frazo nº1624298

epo
Ĉe la maro, neniam pluvas.

Frazo nº595895

epo
Ĉe la piedo de la monteto vi vidas blankan konstuaĵon.

Frazo nº865549

epo
Ĉe la plej multaj balotoj la kandidato obteninta la plej multajn voĉdonojn gajnas la baloton.
Montrijpn
選挙では、それが誰であれ、過半数を得た候補者が当選とされる。
選挙[せんきょ] で は 、 それ が 誰[だれ] で あれ 、 過半数[かはんすう] を 得[え] た 候補[こうほ] 者[しゃ] が 当選[とうせん] と さ れる 。

Frazo nº740478

epo
Ĉe la plej proksima stacio ni devos elvagoniĝi.

Frazo nº548099

epo
Ĉe la pordo estas iu, kiu nepre volas vidi vin.

Frazo nº1334542

epo
Ĉe la pordo staris alta ulo.

Frazo nº1423990

epo
Ĉe la preĝejo staras alta arbo.

Frazo nº1353830

epo
Ĉe la programar-evoluigo per testoj oni devas pripensi, kiel kondutas metodo.

Frazo nº1191235

epo
Ĉe la puto laca migranto kvietigas sian soifon.

Frazo nº1243036

epo
Ĉe la rando de la arbaro mi renkontis altakreskan viron en ĉaskostumo.

Frazo nº451898

epo
Ĉe la rando de la deklivego floras la plej belaj floroj.

Frazo nº519478

epo
Ĉe la renkontiĝo li prelegis en la angla.

Frazo nº963381

epo
Ĉe la saksoj oni pendumis adultintinon aŭ oni bruligis ŝin. Ĉe la egiptoj oni fortranĉis ŝian nazon. Ĉe la romianoj oni senkapigis ŝin. Hodiaŭ en Francujo oni mokas ŝian edzon.

Frazo nº1032729

epo
Ĉe la sekva benzinejo ni devos fueli.

Frazo nº1032679

epo
Ĉe la sekva kruciĝo dekstren!

Frazo nº1538597

epo
Ĉe la sekva vilaĝo la ŝoseo direktiĝas suden.
Montrijpn
街道は次の村で南へ向かう。
街道[かいどう] は 次[つぎ] の 村[むら] で 南[みなみ] へ 向かう[むかう] 。

Frazo nº1212802

epo
Ĉe la sekvonta haltejo mi eliros.

Frazo nº632049

epo
Ĉe la stacidomo oni certe ricevos taksion.

Frazo nº644189

epo
Ĉe la stacio Tokio estas pinto-horo.

Frazo nº1548183

epo
Ĉe la stratangulo staris ĉifonvestita homo.

Frazo nº1117301

epo
Ĉe la stratangulo staris homo vestita en ĉifonaĵo.

Frazo nº600580

epo
Ĉe la stratrando floris blankaj kaj flavaj floroj.
Montrijpn
道端には、白や黄色の花が咲いていました。
道端[みちばた] に は 、 白[しろ] や 黄色[きいろ] の 花[はな] が 咲い[さい] て い まし た 。

Frazo nº501818

epo
Ĉe la subita apero de la urso la infanoj ŝajnigis sin mortintaj.

Frazo nº1611727

epo
Ĉe la sunsubiro la griloj ekkantas kaj la lampiroj eklumigas la vesperon.

Frazo nº1265755

epo
Ĉe la sunsubiro mi devos akvumi la florojn.

Frazo nº1506122

epo
Ĉe la surtabla-ludo Parĉisi-o, eblas ludi kvar ludantoj: la ruĝulo, la verdulo, la bluulo kaj la flavulo.

Frazo nº1380751

epo
Ĉe la tablo, mi sidis apud Habelo.

Frazo nº1155315

epo
Ĉe la tagiĝo.

Frazo nº1326466

epo
Ĉe la unuaj ekzamenoj vi elstaris plej lerta en la lernejo tuta.

Frazo nº1379786

epo
Ĉe la unua moviĝo ni falis.

Frazo nº1384832

epo
Ĉe la urborando ekestas multaj novaj loĝejaj konstruaĵoj.

Frazo nº1374675

epo
Ĉe la vido de la serpento li resaltis de teruro.

Frazo nº632637

epo
Ĉe la voĉdonado, li sindetenis.

Frazo nº762955

epo
Ĉe la vojkruciĝo iru dekstren.

Frazo nº1351917

epo
Ĉelo estas la plej malgranda vivanta unuo, kiu konsistigas la vivulajn histojn aŭ la tuton de la unuĉelaj vivuloj.

Frazo nº1351912

epo
Ĉelo estas malgranda ĉambro por unu sola persono, en monaĥejo, malliberejo kaj simile.

Frazo nº1351930

epo
Ĉeloj estas la kvadrataj dividaĵoj de surfaco.

Frazo nº1351915

epo
Ĉeloj estas la sesflankaj kavetoj el vakso, en kiujn la abeloj enmetas mielon aŭ unu ovon.

Frazo nº1241009

epo
Ĉelo ne vivas poreterne, kaj antaŭ ol morti, ĝi devas produkti kopion de si mem.

Frazo nº1293582

epo
Ĉe lunlumo la granda, nun forlasita neĝebeno aspektis ankoraŭ pli mistera ol dumtage.

Frazo nº684190

epo
Ĉe malaltaj temperaturoj akvo fariĝas glacio.

Frazo nº508532

epo
Ĉe malheliĝo homoj kunvenas ĉi tien.
Montrijpn
夕暮れ時になるとこの辺に人々が集まって来る。
夕暮れ[ゆうぐれ] 時[じ] に なる と この 辺[あたり] に 人々[ひとびと] が 集まっ[あつまっ] て 来る[くる] 。

Frazo nº1397270

epo
Ĉe manko de konsiliĝo popoloj pereas.

Frazo nº658622

epo
Ĉe maro oni manĝas fiŝon.

Frazo nº647946

epo
Ĉe mastro ŝtelisto la servantoj ne ŝtelas.

Frazo nº1379354

epo
Ĉe mateniĝo.

Frazo nº1379778

epo
Ĉe mateniĝo ni ekveturis.

Frazo nº1149363

epo
Ĉe mia alveno la hundo bojis.

Frazo nº778651

epo
Ĉe mia amikino mi ne povas trovi la klitoron.

Frazo nº1380599

epo
Ĉe mia eniro li levis la kapon de super la maŝino.

Frazo nº1550192

epo
Ĉe mia universitato ekzistas studenthejmo.

Frazo nº382735

epo
Ĉe mi ĉio en ordo.

Frazo nº1376569

epo
Ĉemizo estas eksteraĵo, kiu malmulte valoras antaŭ la interno de la homo.

Frazo nº1378510

epo
Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo.

Frazo nº735501

epo
Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo.

Frazo nº1162669

epo
Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo (teksaĵo el lino, kanabo kaj aliaj).

Frazo nº641519

epo
Ĉe monta piedo staras malnova kastelo.

Frazo nº1106151

epo
Ĉe najbaro la herbo ĉiam estas pli verda.

Frazo nº1379808

epo
Ĉe neekzistado de ordo nenia laboro estas ebla.

Frazo nº782271

epo
Ĉe nejunaj homoj, vundoj bezonas longan tempon por saniĝi.

Frazo nº549540

epo
Ĉe ni ĉiu estas freneza, senescepte.

Frazo nº961262

epo
Ĉe ni, en Hungario, nun la vetero estas kaprica.

Frazo nº478387

epo
Ĉe ni neĝas en januaro.

Frazo nº469709

epo
Ĉe ni neĝas januare.

Frazo nº988931

epo
Ĉe ni nenio ŝteliĝas!

Frazo nº548195

epo
Ĉe ni ne vivas venenaj bestoj.

Frazo nº1139847

epo
Ĉe ni, oni tion ne faras.

Frazo nº1228615

epo
Ĉe ni regas libera merkato.

Frazo nº1080491

epo
Ĉe ni tiaj aferoj ne okazas.

Frazo nº774205

epo
Ĉeno ĉiam nur estas tiom forta kiel ĝia plej malforta ĉenero.

Frazo nº646317

epo
Ĉe noktiĝo la infanoj reeniris.
Montricmn
夜幕降临时,孩子们回家了。
yè mù jiànglìn shí , háizimen huíjiā le .
Montrijpn
夜がやって来たので、子供達は家に帰った。
夜[よる] が やって来 た ので 、 子供[こども] 達[たち] は 家[いえ] に 帰っ[かえっ] た 。

Frazo nº1399977

epo
Ĉeno ne estas pli firma ol ĝia plej malfirma ero.

Frazo nº1542283

epo
Ĉeno nur estas tiom fortika, kiel sia plej malforta parto.

Frazo nº1637200

epo
Ĉe norma atmosfera premo en la celsia skalo la frostopunkto de akvo egalas al nul gradoj, kaj la bolopunkto de akvo egalas al cent gradoj.

Frazo nº1069153

epo
Ĉeno rompiĝas je ĝia plej malforta ero.

Frazo nº1379812

epo
Ĉe okazo mi petas vin paroli al li.

Frazo nº1149557

epo
Ĉe oportuna okazo, mi petas vin, paroli al li.

Frazo nº647948

epo
Ĉe plej granda fido memoru pri perfido.

Frazo nº1266137

epo
Ĉeporda bruego vekis lin.

Frazo nº1243980

epo
Ĉe postdrinka naŭzo helpas drinkopaŭzo.

Frazo nº777768

epo
Ĉe putraĵo kunvenas vulturoj.

Frazo nº1149511

epo
Ĉe renkontiĝo de la amikoj, ili diris, ke tio estas nura trompo.

Frazo nº837550

epo
Ĉe riĉuloj oni lernas ŝpari, ĉe malriĉuloj kuiri.

Frazo nº682690

epo
Ĉerizarboj kaj persikarboj floras printempe.

Frazo nº543246

epo
Ĉerizarboj plantitas laŭlonge de la strato.

Frazo nº763885

epo
Ĉerizarbo kreskis en la ĝardeno.

Frazo nº828350

epo
Ĉerizfloro estas por Japanujo tio, kio rozo estas por Anglujo.

Frazo nº481036

epo
Ĉerizoj estas ruĝaj.

Frazo nº587660

epo
Ĉerizoj maturiĝas en junio aŭ julio.

Frazo nº1235960

epo
Ĉerizoj ruĝas.

Frazo nº1351936

epo
Ĉerko estas kesto, en kiun oni metas la korpon de mortinto.

Frazo nº547675

epo
Ĉerpi akvon per kribrilo.

Frazo nº1351949

epo
Ĉerpi signifas elpreni likvon per la mano aŭ ilo aŭ elpreni ion por sia uzo.

Frazo nº658447

epo
Ĉerpu mem akvon, se vi volas trinki!

Frazo nº429931

epo
Ĉesigi la unuspecian kultivadon de maizo kaj relanĉi plurspecian kultivadon por kontraŭbatali la samigadon de la pejzaĝoj kaj de la grundoj.

Frazo nº675050

epo
Ĉesigu la babiladon kaj finu vian laboron.

Frazo nº1504869

epo
Ĉesigu la babiladon kaj ni iru labori!

Frazo nº651593

epo
Ĉesigu tion!

Frazo nº1139899

epo
Ĉesigu tiun bruon!

Frazo nº620578

epo
Ĉesigu tiun ĉi frenezaĵon!

Frazo nº647953

epo
Ĉesis esti vino, sed vinagro ne fariĝis.

Frazo nº1351963

epo
Ĉesi signifas ne esti plu, ne agi plu, ne daŭri plu, interrompiĝi.

Frazo nº1360472

epo
Ĉesis inter ni. Redonu al mi la ringon!

Frazo nº1286193

epo
Ĉesis la elektra energio.

Frazo nº630286

epo
Ĉesis pluvi.

Frazo nº1431923

epo
Ĉesos neĝi.

Frazo nº647954

epo
Ĉe stomako malsata ne kapricas palato.

Frazo nº613529

epo
Ĉesu apogi viajn kubutojn sur la tablo.

Frazo nº1442821

epo
Ĉesu babilaĉi!

Frazo nº596022

epo
Ĉesu cerbumi pri viaj pasintaj malsukcesoj.
Montrijpn
過去の失敗をくよくよ考えるのはよしなさい。
過去[かこ] の 失敗[しっぱい] を くよくよ 考える[かんがえる] の は よし なさい 。

Frazo nº1443504

epo
Ĉesu ĉagreni min per viaj ĝenaj demandoj!

Frazo nº1275089

epo
Ĉesu ĉirkaŭsalti la aferon kaj sincere diru al mi, kion vi volas de mi.

Frazo nº579362

epo
Ĉesu diri tion!

Frazo nº784229

epo
Ĉesu enlite manĝaĉi, tedas min purigi post vi.

Frazo nº1196359

epo
Ĉesu eskapi la temon kaj diru al ni vian veran opinion.