Frazo nº1479336

epo
Kabeinta esperantisto insistis ke tro da komoj malpurigas, kiel muŝfekaĵoj, la skribaspekton.

Frazo nº578384

epo
Kabuko estas malnova japana arto.

Frazo nº1238001

epo
Kadavron urso ne tuŝos.

Frazo nº949828

epo
Kadre de nia firmaa festo mi havis la eblon elprovi la kompetentecojn de nia bonveniga sekretario.

Frazo nº559352

epo
Ka ekspozicio daŭros ses monatojn.
Montricmn
博览会将举行六个月。
bólǎnhuì jiāng jǔxíng liù ge yuè .
Montrijpn
博覧会の開催期間は6ヶ月です。
博覧[はくらん] 会[かい] の 開催[かいさい] 期間[きかん] は 6[ろく] ヶ月 です 。

Frazo nº1199574

epo
Kafejo troviĝas sur la dua etaĝo.

Frazo nº545530

epo
Kafema persono li estas.

Frazo nº852657

epo
Kafka ankaŭ estis granda humoristo. Eĉ la plej sekaj eroj de liaj romanoj estas pli bonaj ol tuta paĝo de ŝercoj.

Frazo nº760711

epo
Kafo donas energion!

Frazo nº865569

epo
Kafo enkondukiĝis en Eŭropon el Arabujo.

Frazo nº518870

epo
Kafo estas la ĉefa produkto de Brazilo.

Frazo nº801432

epo
Kafo estos servita post la manĝo.

Frazo nº1537648

epo
Kafo finadas manĝon.
Montricmn
以咖啡來作一頓飯的結束。
yǐ kāfēi lái zuò yī dùn fàn de jiéshù .
Montrijpn
コーヒーが出て食事が終わりになる。
コーヒー が 出[で] て 食事[しょくじ] が 終わり[おわり] に なる 。

Frazo nº1172228

epo
Kafo instigas vian energion.

Frazo nº509964

epo
Kafo kaj cigaredoj.

Frazo nº557671

epo
Kafo kaj teo estas pretaj.

Frazo nº561783

epo
Kafo kaj teo ne nur ne donas akvon al nia korpo, sed ankaŭ malpliigas la akvon de la korpo.

Frazo nº532725

epo
Kafo maldormigas min.

Frazo nº917823

epo
Kafo ne interesas min.

Frazo nº651064

epo
Kafo ne multe plaĉas al mi.

Frazo nº1242292

epo
Kafo neniom bongustas, sed mi bezonas ĝin por vekiĝi.

Frazo nº1407240

epo
Kafo ne plaĉas al mi.

Frazo nº817350

epo
Kafon kun kremo kaj sukero, mi petas.

Frazo nº679092

epo
Kafon kun sukero kaj laktokremo, mi petas.

Frazo nº549528

epo
Kafopaŭze mi aldonas pliajn frazojn al Tatoeba.

Frazo nº1371136

epo
Kafo povas havi malbonan efikon al la stomako.
Montrijpn
コーヒーが胃に悪い影響を与えることがあります。
コーヒー が 胃[い] に 悪い[わるい] 影響[えいきょう] を 与える[あたえる] こと が あり ます 。

Frazo nº1169312

epo
Kafo sen lakto kaŭzas al mi pirozon.

Frazo nº801417

epo
Kafo serviĝos post la manĝo.

Frazo nº983893

epo
Kaino estis malbona.

Frazo nº1380689

epo
Kaino leviĝis kontraŭ sian fraton Habelo.

Frazo nº903101

epo
Kairo estas la plej granda urbo en Afriko.

Frazo nº1269768

epo
Kaj abstinu pri nenio.

Frazo nº986278

epo
Kaj akvo kaj oleo estas fluidaĵoj.

Frazo nº1382937

epo
Kaj amante Esperanton, vi ĉiam pli komprenados la homan animon.

Frazo nº1327725

epo
Kaj ankaŭ via patrino.

Frazo nº1195645

epo
Kaj baldaŭ via sorto fariĝos pli bona.
Montrijpn
そうすればやがて運が開けるでしょう。
そう すれ ば やがて 運[うん] が 開ける[あける] でしょ う 。

Frazo nº1382176

epo
Kaj balonoj? - demandis mia fratino.

Frazo nº1373747

epo
Kaj Cerbero, per siaj seriozaj malgrandaj okuloj, fikse rigardadis al la ĉielo plena de steloj...

Frazo nº606523

epo
Kaj cetere mi opinias ke Kartago estu detruita.

Frazo nº820693

epo
Kaj ĉefe, ne mensogu.

Frazo nº1298448

epo
Kaj ĉio ĉi okazas ĉi tie, en mia domo, antaŭ miaj okuloj, kaj mi scias nenion.

Frazo nº1377833

epo
Kaj ĉion ĉi tion ni dankas al vi, patreto!

Frazo nº1051258

epo
Kaj ĉiu havas la eblon kontribui.

Frazo nº1211579

epo
Kaj ĉi-vespere, mi pripensas ĉion, kion ŝi vidis en sia jarcento en Usono, la ĉagrenon kaj la esperon, la lukton kaj la progreson, la fojojn, kiam oni diris al ni, ke ni ne sukcesos, kaj la homojn, kiu daŭrigas tiun usonan konvinkiĝon: ni ja povas.
Montrijpn
そして今夜、彼女がアメリカで100年にわたって見てきた全てのものについて考えています。悲嘆や希望、もがきや前進、出来やしないと言われた回数、そしてあのアメリカ的信条を掲げて前進した人々、そう我々はできる、という。
そして 今夜[こんや] 、 彼女[かのじょ] が アメリカ で 100[100] 年[ねん] にわたって 見[み] て き た 全て[すべて] の もの について 考え[かんがえ] て い ます 。 悲嘆[ひたん] や 希望[きぼう] 、 もがき や 前進[ぜんしん] 、 出来[でき] やし ない と 言わ[いわ] れ た 回数[かいすう] 、 そして あの アメリカ 的[てき] 信条[しんじょう] を 掲げ[かかげ] て 前進[ぜんしん] し た 人々[ひとびと] 、 そう 我々[われわれ] は できる 、 と いう 。

Frazo nº1376677

epo
Kaj ĉu ekzistas en ĉi tiu lingvo nedifina artikolo?

Frazo nº1566535

epo
Kaj ĉu estas boatoj?

Frazo nº1373873

epo
Kaj ĉu la malgrandaj ludas kun vi?

Frazo nº425904

epo
Kaj ĉu neniu helpis vin?

Frazo nº572174

epo
Kaj ĉu neniu helpis Vin?

Frazo nº903282

epo
Kaj ĉu vi intencas levi ĝin dum tri tagoj?

Frazo nº633031

epo
Kaj ĉu vi konas ilin vizaĝe?

Frazo nº1431944

epo
Kaj ĉu vi nun rimarkas ĝin?

Frazo nº1464355

epo
Kaj dank' al Dio, ni estas kvitaj.

Frazo nº559905

epo
Kaj denove finiĝis unu tagon.

Frazo nº1624601

epo
Kaj denove ŝi ploradis kviete, de tempo al tempo sekigante siajn okulojn per papera nazotuko.

Frazo nº625769

epo
Kaj Dio diris: Estu lumo. Kaj fariĝis lumo.

Frazo nº1265283

epo
Kaj dirinte tion, li diris al li: Sekvu min!

Frazo nº531306

epo
Kaj do?

Frazo nº1370472

epo
Kaj dum pli ol unu horo ŝi sajnigis ke ŝi ne scias tion, kio estos la matenmanĝo.

Frazo nº1635792

epo
Kaj eble tio estus pli bona.

Frazo nº573878

epo
Kaj eĉ ne estas sufiĉe da akvo.

Frazo nº571306

epo
Kaj enamiĝo, kaj elamiĝo estas universalaj.

Frazo nº617937

epo
Kaj en la Hinda Oceano malaperos kelkaj insuloj de Maledivoj komplete en la akvo.

Frazo nº1375375

epo
Kaj en la kokinejo?

Frazo nº695727

epo
Kaj en la sunaj tagoj la kolomboj reflugis al la domo.

Frazo nº1379736

epo
Kaj en la tempo de Kristnasko oni ĝin dehakis, tiun arbon, antaŭ ĉiuj aliaj!

Frazo nº1379738

epo
Kaj en la tempo de Kristnasko oni ĝin dehakis, tiun arbon, pli frue ol ĉiujn aliajn.

Frazo nº593522

epo
Kaj en multaj landoj, kie bestoj prematas, ĉar iliaj vivejoj detruiĝas per agrokultivado, la situacio povus eĉ pli malboniĝi.
Montrijpn
そして、多くの国々では農業によって動物の生息地が破壊されているため、動物はすでに圧迫を受けているのであるが、事態はますますひどくなりうる。
そして 、 多く[おおく] の 国々[くにぐに] で は 農業[のうぎょう] によって 動物[どうぶつ] の 生息[せいそく] 地[ち] が 破壊[はかい] さ れ て いる ため 、 動物[どうぶつ] は すでに 圧迫[あっぱく] を 受け[うけ] て いる の で ある が 、 事態[じたい] は ますます ひどく なり うる 。

Frazo nº1445031

epo
Kaj en tagoj agrablaj kaj en tagoj malĝojaj, modeste kaj prizorgante ŝi staris ĉe li kaj lin subtenis ĝis la lasta horo.

Frazo nº1376581

epo
Kaj en tiu raviteco de animo, leviĝanta el la malalteco de la tero ĝis la sojlo de la ĉiela loĝejo, mi ekdormis kaj ekiradis kvazaŭ subtenata de nevideblaj manoj.

Frazo nº1154277

epo
Kaj en tiu sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna.

Frazo nº551105

epo
Kaj esti tiel kiel li saviĝis de la danĝero.

Frazo nº1267865

epo
Kaj fakte, estis simple!

Frazo nº1408441

epo
Kaj fakte tiu ĉi pedagogia klaŭnaĵo celas instrui kiel oni instruu.

Frazo nº1408437

epo
Kaj fakte tiu ĉi pedagogia klaŭnaĵo provas instrui kiel oni instruu.

Frazo nº1432676

epo
Kaj... feliĉe oni faris nenion, krom la sola utila afero: meti la arbaron sub ŝtatan protekton.

Frazo nº851624

epo
Kaj fine: por hom’ kaj boato, profundas jam dronej’, mi kredas ke sekvis la fato pro kant’ de Lorelej’.

Frazo nº1265196

epo
Kaj finfine dek du poentojn por Estonujo!

Frazo nº1205105

epo
Kaj ĝuste kiam tio estis decidita, la telefono sonoris.

Frazo nº1355538

epo
Kaj ĝuste tiam la aertransporto komenciĝis - kiam la plej granda kaj la plej neverŝajna savo en la homa historio alportis manĝaĵon kaj esperon al la popolo de Berlino.

Frazo nº1373857

epo
Kaj Helena respondis: “Du kukoj ne estas multe por mi; estus multe, se estus kvin aŭ ses kukoj; sed du kukoj estas malmulte”.

Frazo nº580827

epo
Kaj hodiaŭ vespere mi pensas pri ĉio, kion ŝi vidis en Ameriko dum la tuta jarcento. La aflikto kaj la espero, la batalo kaj la progreso. La tempo, kiam oni diris al ni, ke ni ne povas, kaj la homoj, kiuj tenis la amerikan kredon: Jes, ni povas.
Montricmn
今天晚上,我想到了她在美国过去一百年间所经历的种种:心痛和希望;斗争和进步;在那里时代,我们被告知我们办不到,一些人继续坚信着美国的信念——是的,我们能做到。
jīntiān wǎnshang , wǒ xiǎng dào le tā zài Měiguó guòqù yī bǎi niánjiān suǒ jīnglì de zhǒngzhǒng : xīntòng hé xīwàng ; dòuzhēng hé jìnbù ; zài nàli shídài , wǒmen bèigào zhī wǒmen bàn bù dào , yīxiē rén jìxù jiānxìn zháo Měiguó de xìnniàn .. shì de , wǒmen néng zuòdào .
Montrijpn
さらに私は今晩、アメリカで生きた100年以上の間にクーパーさんが目にした、ありとあらゆる出来事を思っています。心を破られるほどの悲しみ、そして希望。困難と、そして進歩。そんなことはできないと言われ続けたこと。にもかかわらず、ひたむきに前進し続けた人たちのこと。あのいかにもアメリカ的な信条を掲げて。Yes we can。私たちにはできる、と。
さらに 私[わたし] は 今晩[こんばん] 、 アメリカ で 生き[いき] た 100[100] 年[ねん] 以上[いじょう] の 間[ま] に クーパー さん が 目[め] に し た 、 ありとあらゆる 出来事[できごと] を 思っ[おもっ] て い ます 。 心[こころ] を 破ら[やぶら] れる ほど の 悲しみ[かなしみ] 、 そして 希望[きぼう] 。 困難[こんなん] と 、 そして 進歩[しんぽ] 。 そんな こと は でき ない と 言わ[いわ] れ 続け[つづけ] た こと 。 に も かかわら ず 、 ひたむき に 前進[ぜんしん] し 続け[つづけ] た 人[ひと] たち の こと 。 あの いかにも アメリカ 的[てき] な 信条[しんじょう] を 掲げ[かかげ] て 。 Yes[Yes] we[we] can[can] 。 私[わたし] たち に は できる 、 と 。

Frazo nº455359

epo
Kaj iam li malfruposttagmeze manĝantis en la ĝardeno, kiam sinjorino kun bereto trankvile alproksimiĝis por altabliĝi apud li.

Frazo nº926505

epo
Kaj ili ege mankas al ŝi.

Frazo nº954893

epo
Kaj inismo? Kion vi pensas pri inismo?

Frazo nº735766

epo
Kaj iom da pano.

Frazo nº1607720

epo
Kaj iuj aliaj knaboj iris kun ni.

Frazo nº1301101

epo
Kaj jen ili estas.

Frazo nº1402214

epo
Kaj jen ni alvenis al la fino.

Frazo nº1345112

epo
Kaj jen pro kio elstaris kelkaj homoj, ekzemple Schleyer kaj Zamenhof.

Frazo nº1162473

epo
Kaj jen unu fojon mi venas hejmen kaj mi vidas...

Frazo nº532447

epo
Kaj Jesuo kaj liaj apostoloj estis invititaj al tiu geedziĝo.

Frazo nº1594268

epo
Kaj Jesuo sin turnis kaj vidis ilin sekvantajn kaj diris al ili: "Kion vi serĉas?"
Montrijpn
イエスは振り向き、彼らがついてくるのを見て言われた、「何か願いがあるのか」。
イエス は 振り向き[ふりむき] 、 彼ら[かれら] が つい て くる の を 見[み] て 言わ[いわ] れ た 、 「 何[なに] か 願い[ねがい] が ある の か 」 。
Montrijpn
イエス振反りて、その從ひ來たるを見て言ひ給ふ「何を求むるか」。
イエス 振[ふ] 反り[そり] て 、 その 從[從] ひ 來[來] たる を 見[み] て 言[げん] ひ 給[きゅう] ふ 「 何[なに] を 求む[もとむ] る か 」 。

Frazo nº1010974

epo
Kaj kanguruoj kaj didelfoj estas marsupiuloj.

Frazo nº1479200

epo
Kaj kia estis lia muziko?

Frazo nº1232680

epo
Kaj kial estas tiel?

Frazo nº1406009

epo
Kaj kial ili diras tion?

Frazo nº1621021

epo
Kaj kial ne konfesi, ke ĝuo ĉiaspeca estas la esenca celo de nia vivo?

Frazo nº919475

epo
Kaj kial vi demandas?

Frazo nº1306253

epo
Kaj kiam la vakuo eksplodas, ĝi nomiĝas nigra truo.

Frazo nº1588345

epo
Kaj kiam li lacis, li dormis en ŝia ombro.

Frazo nº763338

epo
Kaj kiam senkulpuloj en Bosnio kaj en Darfuro murdatas, tio estas makulo sur nia kolektiva konscienco.

Frazo nº633186

epo
Kaj kiam ŝi parolis tiujn ĉi vortojn, elsaltis el ŝia buŝo tri rozoj, tri perloj kaj tri grandaj diamantoj.

Frazo nº1598287

epo
Kaj kiam vi pensas, ke vi jam vidis ĉion...

Frazo nº1144109

epo
Kaj kiel ĉiam ni maltrafos la trajnon.

Frazo nº676600

epo
Kaj, kiel en multaj aspektoj de la brita vivo, ekzistas kompreneblaj historiaj kialoj por tio.

Frazo nº1243895

epo
Kaj kiel lia konduto rilatas al tio?

Frazo nº961221

epo
Kaj kiel mi povas scii?

Frazo nº560896

epo
Kaj kiel multaj urbetoj en Anglujo ĝi havas relative longan historion.

Frazo nº830963

epo
"Kaj kiel ni eklaboros super ĝi?" "Laŭ la hazardo."

Frazo nº612842

epo
Kaj kiel plu?

Frazo nº1353742

epo
Kaj kiel vi imagas la realigon de tio?

Frazo nº1217699

epo
Kaj kiel vi sukcesis trovi min?

Frazo nº1464348

epo
Kaj kio bonas en tempesto?

Frazo nº1373687

epo
Kaj kio estas suno kaj lino por la tero, por nia koro estas la amo kaj espero.

Frazo nº1420758

epo
"Kaj kio estas tio?" "Tio estas viaj fotoj."

Frazo nº623015

epo
Kaj kion alian mi amus? Mi ne vidis vian postaĵon laŭ mia scio!

Frazo nº1321727

epo
Kaj kion diras la koketo? Kokoriko!

Frazo nº1301377

epo
"Kaj kion li vidis?" - "Li vidis ŝin, mirinde belan, vere ĉarmegan."

Frazo nº536020

epo
Kaj kion mi devas fari nun?

Frazo nº1004502

epo
Kaj kion mi faru nun?

Frazo nº430257

epo
Kaj kion ni faros ?

Frazo nº764016

epo
Kaj kion ni faros?

Frazo nº565267

epo
Kaj kion ni faros nun?

Frazo nº1084002

epo
Kaj kion ni faru nun?

Frazo nº744442

epo
Kaj kion ni vere volas estas multaj frazoj en multaj kaj ajnaj lingvoj.

Frazo nº1627603

epo
Kaj kion ŝi respondis?

Frazo nº595100

epo
Kaj kio nun?

Frazo nº1275905

epo
Kaj kion vi pensas ke mi faris?

Frazo nº1275904

epo
Kaj kion, vi pensas, mi faris?

Frazo nº1304556

epo
Kaj kio okazos post ol ni pagos?

Frazo nº1449982

epo
Kaj kio, se mi diras "ne"?

Frazo nº1298438

epo
Kaj kiu estas ĉi tiu gasto, kiu staras apud la piano?

Frazo nº494766

epo
Kaj kiu estas vi?

Frazo nº1225732

epo
Kaj kiu helpas al mi? Denove nur vi.

Frazo nº1365533

epo
"Kaj kiuj ja estis tiuj 25?" demandis Al-Sayib. "Ĉu amikoj de vi?"

Frazo nº525834

epo
Kaj kiun prezon ni devas pagi kontraŭ tiuj avantaĝoj?

Frazo nº917136

epo
Kaj kiu nun ĉion purigos?

Frazo nº575242

epo
Kaj kun mi, ni jam estas unu plie.

Frazo nº1382694

epo
Kaj kun tiu sia bona humoro, kiu iafoje elverŝiĝadis sen ia digo, li enpaŝis tra la pordo kaj ne eltenis plu.

Frazo nº522537

epo
Kaj kvankam la frazo "paco por la mondo" ŝajnas alloga, la aliro al paco en la mondo estas tre longa kaj plenplena je malbeleco.

Frazo nº559252

epo
Kaj kvanto, kaj kvalito gravas en plej multaj kazoj.

Frazo nº1376649

epo
Kaj la adjektivoj, per kiu vokalo ili finiĝas?

Frazo nº1376653

epo
Kaj la adverboj, per kiu vokalo ili finiĝas?

Frazo nº431870

epo
Kaj la arbo estis feliĉa.

Frazo nº445050

epo
Kaj la arbo feliĉis.

Frazo nº549924

epo
Kaj laboro kaj ripozo necesas por la homo.

Frazo nº1486335

epo
Kaj la domo kaj la oficejo de Tom estis priserĉitaj fare de la polico.

Frazo nº1374449

epo
Kaj la fileto respondis: “Mi ne vidis lin, sed mi scias, kiu li estis”.

Frazo nº1356896

epo
Kaj la fiŝo, kaj la viando estas nutraj, sed la lasta estas pli multekosta ol la unua.

Frazo nº702436

epo
Kaj la historio ŝanĝiĝis por ĉiam.

Frazo nº1151999

epo
Kaj la indiĝenoj kolektis, kolektis, kolektis… Post unu monato da senĉesa kolektado, lacegaj, ili reiris al sia estro kaj, preskaŭ plorante, plendis.

Frazo nº1376501

epo
Kaj la kamparanino, ne komprenante la signifon de tiu vorto, diris: Ne, sinjoro doktoro; ni ne povas aĉeti tian manĝaĵon, ĉar ni estas malriĉaj.

Frazo nº1604963

epo
Kaj la knabo faris.

Frazo nº1551460

epo
Kaj la knabo faris ĝin.

Frazo nº1606364

epo
Kaj la knabo faris tiele.

Frazo nº1605023

epo
Kaj la knaboj kaj la knabinoj bezonas lerni kuiri en la lernejo.

Frazo nº703551

epo
Kaj la knabo kreskis.

Frazo nº787244

epo
Kaj la knabo malplijuniĝis.

Frazo nº953044

epo
Kaj la knabo tiel faris.

Frazo nº1380941

epo
Kaj la kompatinda sinjorino ree disfandiĝis en larmojn.

Frazo nº1154367

epo
Kaj la malfeliĉa knabino, multe kurinte kaj trovinte neniun, kiu volus ŝin akcepti, baldaŭ mortis en angulo de arbaro.

Frazo nº1376507

epo
Kaj la pastro respondis: Certe, amiko, por esti ĝibulo, vi estas bone farita.

Frazo nº1382648

epo
Kaj la pizon oni metis en la muzeon, kie oni ankoraŭ nun povas ĝin vidi, se neniu ĝin forprenis.

Frazo nº1376665

epo
Kaj la pluralon de la adjektivoj, kiel oni formas ĝin?

Frazo nº1637089

epo
Kaj la poeto kaj la romanaŭtoro ĉeestis ĉe la kunveno.
Montrijpn
その詩人と小説家は2人とも会議に出席していた。
その 詩人[しじん] と 小説[しょうせつ] 家[か] は 2[に] 人[にん] とも 会議[かいぎ] に 出席[しゅっせき] し て い た 。

Frazo nº1394095

epo
Kaj la televida serio "Lost" eniras la historion kiel la plej granda trompantotruko iam farita.

Frazo nº721306

epo
Kaj la teo ankaŭ ne estas bona.

Frazo nº1151943

epo
Kaj la tuta indiĝenaro kolektadis lignon dum pluraj semajnoj. Fine, jam lacaj, ili iris al sia estro kaj demandis lin.

Frazo nº1629524

epo
Kaj la tutan tempon, dum ni lin tiel regalis per niaj brulaj vortoj, ni fortenadis de li la virinojn laŭeble bone, ĉar ili estis sovaĝaj kiel harpioj.

Frazo nº660798

epo
Kaj lia filino kaj lia filo estis famaj.

Frazo nº660861

epo
Kaj liaj disĉiploj fidis je li.

Frazo nº552483

epo
Kaj lia patro kaj lia patrino estas mortaj.

Frazo nº552489

epo
Kaj lia patro kaj lia patrino estas mortintaj.

Frazo nº1550354

epo
Kaj li kaj mi estas anoj de tiu klubo.

Frazo nº1192364

epo
Kaj li kaj mi estis membroj de tiu klubo.

Frazo nº552871

epo
Kaj li kaj mi sciis solvi la matematikan problemon.

Frazo nº1440457

epo
Kaj li laboris tre pene por s-ro Bois.

Frazo nº1067326

epo
Kaj miaj manoj tremis.

Frazo nº756309

epo
Kaj mia patro kaj mi unuafoje vizitis la muzeon.

Frazo nº632713

epo
Kaj mi ĉi tie plu ne vidu cin!

Frazo nº1382174

epo
Kaj mi estas mem scivola, vidi, kiel Aleĉjo plenumos sian entreprenon.

Frazo nº536299

epo
Kaj, mi estas via trejnisto.

Frazo nº1376587

epo
Kaj mi iradis kaj iradis...

Frazo nº1373364

epo
Kaj mi kaj mia frato iros al la Kongreso.

Frazo nº1333415

epo
Kaj mi ne pafis. Mi ne povis... Je la lasta momento, estas honto diri... mi ne havis la kuraĝon pafi.

Frazo nº1301320

epo
Kaj mi respondas: ne.

Frazo nº1621898

epo
Kaj mi scias, ke vi tion ne faris nur por venki en elekto.

Frazo nº1270475

epo
Kaj mi vidis la boksiston fali teren kaj leviĝi same abrupte, apenaŭ batita.

Frazo nº998322

epo
Kaj ne enkonduku nin en tenton.

Frazo nº1418456

epo
Kaj ne forgesu: Mi ĉiam amos vin.

Frazo nº704513

epo
Kaj neĝado kaj pluvado kelkobligas la trafikajn problemojn de Tehrano.

Frazo nº1009652

epo
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.

Frazo nº542613

epo
Kaj ne nur tio, la varoj en la magazeno de la marko ĝenerale estis pli multekostaj ol aliloke.

Frazo nº1382851

epo
Kaj ni havas plenan rajton esperi, ke post tre malmultaj jaroj nia celo estos fine plene atingita, la lingvo internacia fariĝos en la tuta mondo fakto plenumita kaj la bela multemiljara revo de la homaro estos efektivigita.

Frazo nº1390428

epo
Kaj ni kuras por ekhavi ĉion ĉi, ni diras: "Ho, tio ne sufiĉas. Mi devas aĉeti pli. Mi devas havi pli multe. Mi devas akiri pli multe." Sed tio estas la malo, de tio, kion vi bezonas. Vi sentas vin malplena, ĉar vi ne donas sufiĉe, ne ĉar vi ne havas sufiĉe.

Frazo nº1382965

epo
Kaj nin ne timigas la noktaj fantomoj, nek batoj de l’ sorto, nek mokoj de l’ homoj.

Frazo nº1382734

epo
Kaj ni ridadis ĝis larmoj ĉe la grimacoj de Aleĉjo, kiu nepre volis ĉion scii kaj fari...

Frazo nº1221092

epo
Kaj ni scias, ke la registaro ne povas solvi ĉiujn problemojn.

Frazo nº428519

epo
Kaj nun?

Frazo nº1193342

epo
Kaj nun, kiam ŝi ne plu estas kun ni, mi scias ke mia avino rigardas, kun la familio kiu min faris tia kia mi estas. Mi sentas ilian mankon ĉi-vespere. Mi scias, ke mia ŝuldo al ili superas ĉiun mezuron. Al mia fratino Alma, al ĉiuj miaj aliaj fratoj kaj fratinoj, senfinan dankon pro la subteno kiun vi donis al mi. Mi estas dankema.

Frazo nº530509

epo
Kaj nun, kion mi faros?

Frazo nº1038683

epo
Kaj nun kion mi faros ĉar mi estas sola ?

Frazo nº1590350

epo
Kaj nun, kion vi pensas?

Frazo nº995883

epo
Kaj nun mi metas tiun karton en la ĉapelon. Ĉu vi vidas?

Frazo nº550404

epo
Kaj nun ni ĉion forgesu.

Frazo nº1382306

epo
Kaj nun ni transiru al la aferoj.

Frazo nº718039

epo
Kaj nun, pensu pri gubernio, ajna gubernio, kaj imagu, ke tiu gubernio dividitas en kvin aŭ ses malsamajn zonojn.
Montrijpn
そして次に、州についてですが、どんな州でもいいですから、その州が五つか六つの地域に分かれていると考えてください。
そして 次に[つぎに] 、 州[しゅう] について です が 、 どんな 州[しゅう] でも いい です から 、 その 州[しゅう] が 五つ[いつつ] か 六つ[むっつ] の 地域[ちいき] に 分かれ[わかれ] て いる と 考え[かんがえ] て ください 。

Frazo nº1382304

epo
Kaj nun transiru ni al la aferoj.

Frazo nº1382054

epo
Kaj nur sur la malproksima horizonto estis ankoraŭ aŭdata, iam kaj iam, la tamburado de la tondro, kiu dum kelka tempo skuis la kvietecon de tiu grandega koro.

Frazo nº1153292

epo
Kaj oni sciis, ke sur tiuj ĉi fruktaj lokoj homoj kaj ĉevaloj kuŝis enterigitaj en senorda amaso kaj bonigis la teron.

Frazo nº1206657

epo
"Kaj pacon mi deziras al vi, Al-Sayib!" respondis Dima, sed plilaŭtigis sian telefonon ĉi-foje por eviti, ke ĉi tiu frazo iĝus duoblaĵo. "Kion vi faras lastatempe?"

Frazo nº1265252

epo
Kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.

Frazo nº1402218

epo
Kaj per tiu ĉi kulmino, ni alvenis al la fino.

Frazo nº1160381

epo
Kaj Piotr kaj Lech venas el Pollando.

Frazo nº1626141

epo
Kaj Pjotr kaj Lech estas el Pollando.

Frazo nº557191

epo
Kaj pluvas, kaj neĝas.

Frazo nº549923

epo
Kaj pluvas kaj ventas.

Frazo nº1375129

epo
Kaj por kio?

Frazo nº1233650

epo
Kaj por kio tio taŭgos?

Frazo nº553547

epo
Kaj poste?

Frazo nº1627258

epo
Kaj poste li rapide forlasis la domon, kion mi tre bedaŭris.

Frazo nº553926

epo
Kaj poste, mi ekvojaĝos al Ho-Ĉi-Mino.

Frazo nº608895

epo
Kaj pripensu, ankaŭ el vinberoj oni povas produkti vinon.

Frazo nº1382951

epo
Kaj rapide kreskas la afero per laboro de la esperantoj.

Frazo nº1138937

epo
Kaj saĝa kat' al mi konfidis Rakontojn belajn de fabel'.

Frazo nº582566

epo
Kaj se ili kuregus?

Frazo nº1405824

epo
Kaj se li nun revenus?

Frazo nº764824

epo
Kaj se mi estus gejo, ĉu estus krimo?

Frazo nº530309

epo
Kaj se mi estus gejo, ĉu tio estas krimo?

Frazo nº1327378

epo
Kaj se mi estus samseksema, ĉu tio estas peko?

Frazo nº1297787

epo
Kaj se mi havus opinion, mi ne dirus ĝin.

Frazo nº573097

epo
Kaj se vi vidas Tom, salutu lin de mi.

Frazo nº440416

epo
Kaj se vi vidos Tom, salutu lin de mi.

Frazo nº1382704

epo
Kaj svingante la verketon en la mano, li ridadis, gestadis, tordiĝadis en la ĉambro.

Frazo nº1382620

epo
Kaj ŝi diris, ke ŝi estas vera reĝidino.

Frazo nº1282439

epo
Kaj ŝi kaj li apartenas al mia amikaro.

Frazo nº843224

epo
Kaj ŝi krakmanĝis la malpermesitan frukton.

Frazo nº1017320

epo
Kaj ŝi neniam plu iros laŭ strato Lime.
Montrijpn
かわいそうなマギーこれからはライム・ストリートも歩けやしない。
かわいそう な マギー これから は ライム ・ ストリート も 歩け[あるけ] やし ない 。

Frazo nº654046

epo
Kaj ŝi tuj kuris bati ŝin.

Frazo nº612426

epo
Kaj ŝi tuj lavis sian kruĉon kaj ĉerpis akvon en la plej pura loko de la fonto kaj alportis al la virino, ĉiam subtenante la kruĉon, por ke la virino povu trinki pli oportune.

Frazo nº517064

epo
Kaj tamen, ankaŭ la malo ĉiam veras.

Frazo nº513885

epo
Kaj tamen ĝi turniĝas.

Frazo nº896818

epo
Kaj tamen la malo same veras.

Frazo nº1639930

epo
Kaj tamen la morto neniam estas gasto tute bonvena.

Frazo nº1347068

epo
Kaj tamen tiun tagon Licia avertis lin.

Frazo nº1376417

epo
Kaj tial mia patro unu tagon venigis lin al si kaj diris.

Frazo nº981702

epo
Kaj tiamaniere la leono enamiĝis al la ŝafino.

Frazo nº1428791

epo
Kaj tiam ili preĝis por la agonianto.

Frazo nº1640813

epo
Kaj tiel ariĝas la aĵoj.

Frazo nº509474

epo
Kaj tiel ĉiu civitano ludas nemalhaveblan rolon.

Frazo nº1211271

epo
Kaj tiele la infanaĝa amiko de Dimo malŝaltis, postlasante Diman - same kiel antaŭe - kun 99 mankantaj kopekoj.

Frazo nº1390437

epo
Kaj tiel la dominanta ago-modelo de nia kulturo igis nin pensi, ke ni ne havas sufiĉe por esti kompletaj, kaj ke ni bezonas pli da aĵoj, bezonas pli da varoj, pli da ludaĵoj por esti kompletaj.

Frazo nº1381049

epo
Kaj tiel plu (k.t.p., ktp).

Frazo nº1089428

epo
Kaj tiel Tatoeba ricevas plian frazon.

Frazo nº1640815

epo
Kaj tiel unu afero kondukas al alia.

Frazo nº1138935

epo
Kaj tie sub la kverk' mi sidis Kaj trinkis multe da miel';

Frazo nº740856

epo
Kaj tio daŭris ĝis frumatene.

Frazo nº1259836

epo
Kaj tion ĉi mi ankoraŭ nun faras.

Frazo nº1229542

epo
Kaj tion ŝi sciis.

Frazo nº1629166

epo
Kaj tio okazis la lastan lundon vespere?

Frazo nº1484778

epo
Kaj tiu malĉi estas Marso.

Frazo nº1200816

epo
Kaj Tom kaj Mary havas nur tre malmultajn amikojn.

Frazo nº1616847

epo
Kaj Tom kaj Mary ŝatas malnovajn filmojn.

Frazo nº542801

epo
Kaj tra la historio Islamo montris parole kaj age la eblojn de religia tolero kaj rasa egalrajteco.

Frazo nº1379378

epo
Kaj troviĝis neniu, kiu dirus al tiuj maplenkapuloj: vi povas trovi tiujn ĉi ideojn plenumeblaj aŭ ne plenumeblaj, - sed moki ilin, eĉ ne konatiĝinte kun ili, estas honte, sinjoroj!

Frazo nº1051267

epo
Kaj verdire, ĉi projekto bezonas ĉiun.

Frazo nº429646

epo
Kaj vi?

Frazo nº1062255

epo
Kaj via fratino?

Frazo nº1154355

epo
Kaj, vidante, ke ŝi estas tiel bela, li demandis ŝin, kion ŝi faras tie ĉi tute sola kaj pro kio ŝi ploras.

Frazo nº1186656

epo
Kaj vi eĉ ne diris, ke ni jam alvenis!

Frazo nº583256

epo
Kaj vi, kaj mi certas pri lia malpraveco, ĉu ne?

Frazo nº1428904

epo
Kaj vi, kara leganto, kiu legos ĝis la fino, al vi mi dankas pro la atento kaj la tempo, kiujn vi dediĉis al la legado de tiu ĉi ne tre mallonga frazo.

Frazo nº464192

epo
Kaj vi, kiel vi fartas?

Frazo nº558046

epo
Kakao povas esti tre amara.

Frazo nº1221320

epo
Kakofonio el fajfoj celis konfuzi la futbaliston, sed kun frida sango li goligis la penalon.

Frazo nº648462

epo
Kaldrono ridas pri poto kaj mem estas kota.

Frazo nº510526

epo
kalendulo floras en la sunbrilo.

Frazo nº510527

epo
Kalendulo leviĝas kun la suno.

Frazo nº1171429

epo
Kalia sterko kostas multe pli ol azota sterko.

Frazo nº1171469

epo
Kalia sterko kostas pli ol fosfata sterko.

Frazo nº599383

epo
Kalifornio estas fama por siaj fruktoj.

Frazo nº731656

epo
Kalifornio estis la 31a ŝtato akceptita en Usonon.

Frazo nº731654

epo
Kalifornio estis la 31a ŝtato aliĝinta al Usono.

Frazo nº1014255

epo
Ka lii kaj mi estas liceanoj.

Frazo nº1081091

epo
Kaliko almenaŭ scias, kiel oni mendas troe multkostan kolbason.

Frazo nº620329

epo
Kalkulilo estas bonega invento.

Frazo nº508115

epo
Kalkulu de 10 malsupren al nul.
Montricmn
从10倒数到0。
cóng 10 dǎo shù dào 0.
Montrijpn
10から0まで逆に数えなさい。
1[いち] 0[ぜろ] から 0[ぜろ] まで 逆[ぎゃく] に 数え[かぞえ] なさい 。

Frazo nº1038055

epo
Kalkulu de unu ĝis dek.

Frazo nº617063

epo
Kalkulu ĝis tridek.

Frazo nº1427926

epo
Kalkulu kiom da mono kostas al vi la cigaredoj!

Frazo nº526459

epo
Kalkulu kiom da mono ni bezonos la venontan jaron.

Frazo nº1612147

epo
Kalkulu, kiom da mono ni bezonos venontjare.

Frazo nº1265869

epo
Kalkulu la dioptron de lenso, kies fokusa distanco estas 2 mezurunuoj.

Frazo nº1632824

epo
Kalkulu la ekvilibrokonstanton (EK) por jena reakcio!

Frazo nº443383

epo
Kalkulu la pomojn en la korbo.

Frazo nº1620328

epo
Kalkulu la rezulton.

Frazo nº514287

epo
Kalkulu nur je vi mem. Kaj ankaŭ ne tro.

Frazo nº760643

epo
Kalorioj estas etaj bestoj, kiuj dumnokte en la ŝranko malvastigas la vestaĵojn.

Frazo nº556673

epo
Kaloririĉaj nutraĵoj estas malfavoraj al mia sano.
Montrijpn
カロリーの高い食物は私の健康にはよくない。
カロリー の 高い[たかい] 食物[しょくもつ] は 私[わたし] の 健康[けんこう] に は よく ない 。
Montricmn
高卡路里的食物對我的身體不好。
gāokǎlùlǐ de shíwù duì wǒ de shēntǐ bù hǎo .

Frazo nº648464

epo
Kalumniante konstante, oni eĉ anĝelon nigrigas.

Frazo nº1038765

epo
Kalumnio, fifamigo, malĉasto, nedeco, voluptemo, pornografio, perforto, ĉikanado, insulto, minaco kaj mistrakto ne estas tolerataj en komentoj.

Frazo nº647432

epo
Kalvulo ne bezonas harŝmiraĵon. Ĉu li pro tio havas bonan guston?

Frazo nº711613

epo
Kamaradoj kun la sama celo, konstrui sian propran estontecon, kunlaboras unu kun la alia.
Montrijpn
進路を開拓するという同じ目標を持った仲間同士が協力する。
進路[しんろ] を 開拓[かいたく] する という 同じ[おなじ] 目標[もくひょう] を 持っ[もっ] た 仲間[なかま] 同士[どうし] が 協力[きょうりょく] する 。

Frazo nº1366246

epo
Kamelo estas por la dezerto kio estas ŝipo por la maro.

Frazo nº553423

epo
Kamelo estas, por tiel diri, dezertŝipo.

Frazo nº564052

epo
Kamelo estas, por tiel diri, ŝipo en dezerto.

Frazo nº1301585

epo
Kameloj ĉiam ridetas amikece al infanoj.

Frazo nº1390485

epo
Kameloj estas ofte uzataj por vojaĝi en la dezerto.

Frazo nº1568281

epo
Kamelo povas stoki grandan kvanton da akvo en sia dorsa ĝibo.

Frazo nº659539

epo
Kamilo kaj Rafaelo manprenas je la fino de la konkuro de...

Frazo nº721070

epo
Kamilo ŝajnigis akcidenton kaj deĵetis la katinon de Alain de la balkono.

Frazo nº1062341

epo
Kamilo triumfe revenis urben.

Frazo nº637565

epo
Kamionegon oni nomas en Granda Britujo kiel "lorry".

Frazo nº1353404

epo
Kamiono estis en la mezo de la ŝoseo.

Frazo nº575804

epo
Kamiono plenrapide veturis sur la vojo.

Frazo nº1041068

epo
Kamiono preskaŭ surveturas min
Montrijpn
私は危うくトラックにひかれるところだった。
私[わたし] は 危うく[あやうく] トラック に ひか れる ところ だっ た 。

Frazo nº1083370

epo
Kamiono preskaŭ surveturis min.

Frazo nº840869

epo
Kamiono staris meze sur la strato.

Frazo nº566640

epo
Kamiono surveturis nian hundon.

Frazo nº505613

epo
Kamomilaĵon, mi petas

Frazo nº646967

epo
Kamparanoj ĉiam plendas pro la vetero.

Frazo nº629129

epo
Kamparanoj daŭre plendas pro la vetero.

Frazo nº497041

epo
Kamparanoj disigas bonajn pomojn de malbonaj.

Frazo nº641471

epo
Kamparanoj, kiel kutime, estas okupitaj pri semado.

Frazo nº1552741

epo
Kamparanoj ofte havas duan okupiĝon porplialtigi siajn enspezojn.

Frazo nº1112345

epo
Kamparanoj ofte timas fremdulojn.

Frazo nº532291

epo
Kanado estas bona loko por unua eksterlanda restado.
Montrijpn
海外生活初心者にとっては、カナダはいい国だと思います。
海外[かいがい] 生活[せいかつ] 初心者[しょしんしゃ] にとって は 、 カナダ は いい 国[くに] だ と 思い[おもい] ます 。

Frazo nº540391

epo
Kanado estas en la norda parto de Ameriko.

Frazo nº1345710

epo
Kanado estas taŭga loko, kien oni iru por sia unua sperto pri eksterlanda vivo.

Frazo nº432076

epo
Kanado havas malvarman klimaton.

Frazo nº1247390

epo
Kanado kaj Meksiko ambaŭ havas komunan limon kun Usono.

Frazo nº752026

epo
Kanado limas la nordan parton de Usono.

Frazo nº471398

epo
Kanado pli grandas ol Japanujo.

Frazo nº609233

epo
Kanado produktas altkvalitan tritikon.

Frazo nº554258

epo
Kanado riĉas je ligno.

Frazo nº1550207

epo
Kanado situas norde de Usono.

Frazo nº473854

epo
Kanajlaĵo kuras trans mil mejloj.

Frazo nº1069450

epo
"Kanajloj! Ektoplasmoj! Parazitoj!" ekkriis kapitano Hadoko.

Frazo nº1395793

epo
Kanajlo kaj impertinentulo, poltrono kaj fanfaronulo, mensogulo kaj ŝtelisto ! Jen estas liaj veraj nomoj, Sinjorino, kaj tion mi pruvos al vi.

Frazo nº600454

epo
Kanario estas malgranda birdo kaj oni kelkfoje tenas ĝin kiel dorlotbesto.

Frazo nº532374

epo
Kanazawa estas trankvila urbo.

Frazo nº1328953

epo
Kanboj povas trejniĝi pri bona konduto.

Frazo nº430686

epo
Kancero estas granda malamiko de la homaro.

Frazo nº632674

epo
Kancero estas kuracebla se oni malkaŝos ĝin ĝustatempe.

Frazo nº1636115

epo
Kancero povas esti kuracita, se oni malkovras ĝin ĝustatempe.

Frazo nº1074975

epo
Kancero povas esti resanigita facile se ĝi estas eltrovita en ĝia komenca fazo.

Frazo nº455026

epo
Kancero povas saniĝi, se ĝi ĝustatempe malkovratas.

Frazo nº601939

epo
Kandelo flagras pro trablovo.

Frazo nº1510081

epo
Kandelo lumigis la ĉambron.

Frazo nº925627

epo
Kandelo sen meĉo neniam estas kandelo.

Frazo nº439487

epo
Kandidatiĝu kiel prezidento.

Frazo nº1361372

epo
Kandidatoj, kies nomumo ne estis akceptita, havas kvin tagojn por apelacii.

Frazo nº1328128

epo
Kane estis malnova amiko de la prezidento.

Frazo nº800359

epo
Kanja venis hejmen per buso.

Frazo nº515242

epo
Kanĵioj malfacile legeblas.

Frazo nº1345996

epo
"Kann man die Prüfung wiederholen?" - "Ja, das kann man tun. Aber frühestens nach einem Jahr."

Frazo nº1003917

epo
Kansaso situas precize en la mezo de Usono.

Frazo nº1154203

epo
Kantado estas agrabla okupo.

Frazo nº783857

epo
Kantistoj uzas mikrofonojn por laŭtigi sian voĉon.

Frazo nº1364098

epo
Kantoj kaj poemoj estis verkitaj honore al li.

Frazo nº941781

epo
Kantu al ni alian kanton!

Frazo nº941779

epo
Kantu ankoraŭ kanton!

Frazo nº1097698

epo
Kantu ion, bonvolu.

Frazo nº382652

epo
Kantu ion, mi petas.

Frazo nº685763

epo
Kantu kanton en via lingvo, mi petas!

Frazo nº1606626

epo
Kantu kun mi.

Frazo nº1381093

epo
Kantu mallaŭte!

Frazo nº540909

epo
Kantu ni kanton.

Frazo nº439203

epo
Kaoru iris al Ameriko.

Frazo nº572373

epo
Kaoru veturis al Usono.

Frazo nº1322512

epo
Kaoso min logas kaj instigas al formado.

Frazo nº743988

epo
Kapabla sportulo estu kuraĝa.
Montrijpn
有能なスポーツマンは勇敢であるべきだ。
有能[ゆうのう] な スポーツマン は 勇敢[ゆうかん] で ある べき だ 。

Frazo nº1565076

epo
Kapabli prudente demandi estas jam duona saĝeco.

Frazo nº1212758

epo
Kapetoj mustelaj, oreloj padelaj.

Frazo nº1307408

epo
Kapitalismo estiĝas kiam ĉeestas merkato de la laboro.

Frazo nº533161

epo
Kapitalistoj vendos al ni la ŝnuron, per kiu ni pendumos ilin.

Frazo nº1508521

epo
Kapitalo akumuliĝis pro la interezo.

Frazo nº947062

epo
Kapitalo, tero kaj laboro estas la tri ŝlosilaj faktoroj de produktado.

Frazo nº1403368

epo
"Kapitano, ĉu oni povas diri, ke objekto estas perdita, kiam oni scias, kie ĝi estas?" - "Ne." - "Nu, kapitano, via poŝhorloĝo ne estas perdita, ĉar mi scias, ke ĝi kuŝas sur la fundo de la maro."

Frazo nº479823

epo
Kapitano responsas pri tiu ĉi ŝipo kaj ĝia skipo.
Montrijpn
船長は、船と乗組員についての責任を負っている。
船長[せんちょう] は 、 船[ふね] と 乗組[のりくみ] 員[いん] について の 責任[せきにん] を 負っ[おっ] て いる 。

Frazo nº606999

epo
Kapitulaci al malamiko.

Frazo nº1495209

epo
Kapitulaci estas por la malfortaj. Faru kiel mi, ne provu!

Frazo nº1150660

epo
Kapitulacu!

Frazo nº553569

epo
Kap-kuseno kaj lit-kovrilo, bonvolu.

Frazo nº648465

epo
Kapo estas por tio, ke ĝi zorgu pri ĉio.

Frazo nº648466

epo
Kapoj diferencas, kranioj egalas.

Frazo nº648467

epo
Kapo kun herbo, sen guto da cerbo.

Frazo nº648468

epo
Kapo majesta, sed cerbo modesta.

Frazo nº648469

epo
Kapo malsaĝa ne griziĝas nek kalviĝas.

Frazo nº931433

epo
Kapon alten!

Frazo nº648470

epo
Kapo pekas, piedoj suferas.

Frazo nº1155043

epo
Kaprica fianĉino restas eterne fraŭlino.

Frazo nº648471

epo
Kaprica fianĉino restos eterne fraŭlino.

Frazo nº1275535

epo
Kaprica fianĉino restos fraŭlino.

Frazo nº1056842

epo
Kaprica kiel Aprilo.

Frazo nº1380494

epo
Kaprica rivereto serpentumis tra la kampo, kaj fiŝoj rapide sin movis tra la akvo.

Frazo nº648472

epo
Kapricoj de grandsinjoroj kaj multego da kreditoroj.

Frazo nº679164

epo
Kapro estis la bovino de malriĉuloj.

Frazo nº1403313

epo
Kaptante la okazon ĉe la kapo la bravegaj montanoj eluzis favoran momenton kaj sin ĵetis sur siajn malamikojn.

Frazo nº1572837

epo
Kaptinte la telefonan aŭskultilon li aŭdis inan voĉon.

Frazo nº444470

epo
Kapti okazon ĉe la kapo.

Frazo nº777824

epo
Kaptis lin senbrida kolero.

Frazo nº605020

epo
Kaptita.

Frazo nº795528

epo
Kaptite!

Frazo nº636185

epo
Kaptu la momenton.

Frazo nº1632733

epo
Kaptu la monaĉon, antaŭ ol aperos la policuloj!

Frazo nº1501994

epo
Kaptu la ŝteliston!

Frazo nº1242386

epo
Kaptu lin.

Frazo nº648473

epo
Kaptu lin kiel forflugintan venton.

Frazo nº560207

epo
Kaptu min, se vi povas.

Frazo nº449265

epo
Kapuĉo monaĥon ne faras.

Frazo nº1298506

epo
Kara almozulo, kion mi povas doni al vi?

Frazo nº540534

epo
Kara amiko, ĉu vi ricevis mian leteron?

Frazo nº1235918

epo
Kara amiko, kio vin dubigas?

Frazo nº1473827

epo
Kara amiko mia!

Frazo nº1376635

epo
Kara aveto, memoru, ke mi estis tre malsana, baldaŭ mortonta, kaj via de longe mortinta frato, doktoro Henriko, kuracis min, kaj mi vivas, ĉar li estis vere bona kuracisto kaj bona, tre bonkora homo.

Frazo nº1326497

epo
Kara Bella, memoru bonfarti! Sindone via, Aleĉjo.

Frazo nº648474

epo
Kara estas dono en minuto de bezono.

Frazo nº950430

epo
Kara estas la ovo, kiam venos pasko.

Frazo nº648475

epo
Kara estas ovo, kiam venas la Pasko.

Frazo nº653999

epo
Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj!

Frazo nº1413726

epo
Karaj infanoj, mi iros en la arbaron. Gardu vin kontraŭ la malica lupo! Ne enlasu ĝin, ĉar alie ĝi manĝos vin kun haŭto kaj haroj.

Frazo nº459921

epo
Karaj pasaĝeroj! Se vi eniras la veturilon sen posedi validan abonilon, stampu vian unuopan bileton antaŭ la sekvanta haltejo.

Frazo nº1421491

epo
Kara kolego kaj amiko, vian vidon mi ne dividas, sed komprenas.

Frazo nº840964

epo
Karakteriza eco de la Antikva Reĝimo estas ke krom la kamparanoj preskaŭ ĉiu havis apartajn privilegiojn.

Frazo nº1229245

epo
Karakterizaĵo de ĉi tiu nova aŭto estas, ke la motoro ne ekfunkcias se provas ŝofori ebriulo.

Frazo nº648476

epo
Karakteron al kanto donas la tono.

Frazo nº1280753

epo
Kara mia amiko!

Frazo nº1597735

epo
Kara, mi povas klarigi tion!

Frazo nº535348

epo
Karaokeo helpas malstreĉiĝi.

Frazo nº1297601

epo
Kara patro, mi estas ĉi tie, mi sidas en la ventro de la lupo.

Frazo nº535509

epo
Karateo estas arto de senarmila defendo.

Frazo nº1134703

epo
Karateo estas tre malnova batalarto, ĝi estas inkluzive sporto nuntempe.

Frazo nº1133478

epo
Karavano de kvindek kameloj malrapide pluiris tra la dezerto.
Montrijpn
50頭の駱駝から成る隊商が砂漠の中をゆっくりと進んでいた。
5[ご] 0[ぜろ] 頭[とう] の 駱駝[らくだ] から 成る[なる] 隊商[たいしょう] が 砂漠[さばく] の 中[なか] を ゆっくり と 進ん[すすん] で い た 。

Frazo nº1279305

epo
Karbo kaj tergaso estas naturaj brulaĵoj.

Frazo nº723460

epo
Karbo konsistas ĉefe el karbono.

Frazo nº1566543

epo
Karbona dioksido ne estas veneno en si mem.

Frazo nº1565236

epo
Karbona piedsigno estas la entuta poluo per la karbondioksido, kiun ni estigas per niaj agadoj. Iuj provas redukti sian karbonan piedsignon, ĉar ili maltrankvilas pro la klimatŝanĝiĝo.

Frazo nº1264917

epo
Karbo troveblas aparte abunde en la nordo kaj nordoriento de Ĉinio.

Frazo nº713825

epo
Kareaĵo kun rizo estas mia plej ŝatata manĝaĵo.

Frazo nº559246

epo
Kareco beligas, ne inverse!

Frazo nº556683

epo
Karen aĉetis multe da objektoj en la pulbazaro.

Frazo nº556680

epo
Karen iris tien per si mem.
Montrijpn
カレンは自分でそこへ行った。
カレン は 自分[じぶん] で そこ へ 行っ[いっ] た 。

Frazo nº556662

epo
Karen koleras kontraŭ mi.

Frazo nº556682

epo
Karen ne koleras kontraŭ mi.

Frazo nº648478

epo
Karesi al iu la barbon.

Frazo nº1042030

epo
Karian denton oni aŭ plombas, aŭ eltiras.

Frazo nº771348

epo
Karieraj ŝancoj, elasta labortempo, satelitaj oficejoj kaj pli da infanvartaj rimedoj estas bezonataj por aligi hejmvirinojn al labormerkato.
Montrijpn
女性が安心して働くためには、生涯の仕事の機会を増やし、フレックスタイム、サテライトオフィス、託児所の充実などが必要である。
女性[じょせい] が 安心[あんしん] し て 働く[はたらく] ため に は 、 生涯[しょうがい] の 仕事[しごと] の 機会[きかい] を 増やし[ふやし] 、 フレックス タイム 、 サテライト オフィス 、 託児[たくじ] 所[しょ] の 充実[じゅうじつ] など が 必要[ひつよう] で ある 。

Frazo nº528169

epo
Karin estas aŭstra.

Frazo nº429764

epo
Karin estas aŭstrino.

Frazo nº1088845

epo
Karin estas germana nomo.

Frazo nº1534568

epo
Karis estas aŭstrino.

Frazo nº596872

epo
Karlas sin returnis.

Frazo nº1223465

epo
Karl Dall eltrovis: "Oni maljuniĝas, kiam la homoj komencas diri, ke oni aspektas juna."

Frazo nº1224474

epo
Karl Marx rigardis la malplilongigon de la labortago kiel la bazan kondiĉon de la liberigo de la homo.

Frazo nº1412484

epo
Karl Marx studis en la universitatoj de Bonn kaj Berlin kaj doktoriĝis en la universitato de Jena.

Frazo nº717088

epo
Karlo aspektis tre feliĉa.

Frazo nº546653

epo
Karlo atendis dum momento.

Frazo nº530499

epo
Karlo estas inteligenta kaj kreema.

Frazo nº549871

epo
Karlo grimpis la monton.

Frazo nº505597

epo
Karlo la unua el Anglio estis senkapigita.

Frazo nº571146

epo
Karlos foriris kaj revenis kun la libro.

Frazo nº714278

epo
Karl Valentin estis filozofo.

Frazo nº1090232

epo
Karmen estas hispana nomo.

Frazo nº1200635

epo
Karmo en hinduisma religio estas bazo de homa ago, diro, penso…

Frazo nº1457166

epo
Karnavalo de Rio festiĝas je februaro.

Frazo nº1627561

epo
Karnavalo estas granda spektaklo.

Frazo nº1457167

epo
Karnavalon de Rio oni festas je februaro.

Frazo nº686348

epo
Karno naskas karnon, spirito naskas spiriton.
Montrijpn
肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは霊です。
肉[にく] によって 生まれ[うまれ] た もの は 肉[にく] です 。 御霊[みたま] によって 生まれ[うまれ] た もの は 霊[れい] です 。

Frazo nº489832

epo
Karola ne povis reteni siajn larmojn.

Frazo nº542841

epo
Karotoj enhavas multe da vitamino A.

Frazo nº544181

epo
Karotoj estas bonaj por la vidkapablo.

Frazo nº638220

epo
Karotojn mi pleje malŝatas.

Frazo nº619382

epo
Karpo estas mia plej ŝatata fiŝaĵo.

Frazo nº1616647

epo
Kartago detruendas.

Frazo nº910457

epo
Kartago estu detruita.

Frazo nº594725

epo
Kartludado estas populara distraĵo.

Frazo nº755804

epo
Kartludi estas amuze.

Frazo nº1269752

epo
Kartludi estas interese.

Frazo nº636290

epo
Kartludoj amuzas.

Frazo nº478824

epo
Karto ligitis al la donaco.
Montrijpn
贈り物にはカードが添えられてあった。
贈り物[おくりもの] に は カード が 添え[そえ] られ て あっ た 。

Frazo nº583666

epo
Kartvelio estas lia naskolando.

Frazo nº801871

epo
Karulinjo, proponu kafon al la gastoj.

Frazo nº1166852

epo
Karulino mia, ne estu hontema!

Frazo nº774013

epo
Karulino, rapidu. Tiu retejo Tatoeba aŭkcias sian frazaron kontraŭ unu cendo por unu! Ili eĉ havas apartan proponon laŭ la maniero "aĉetinte cent vi ricevos unu senpagan!" "Ha! bonege! nun homoj kolektas frazojn! Kien iras la mondo?"
Montricmn
"親愛的,快,快。有個名為Tatoeba的網站正在拍賣它的句子收藏一句每一分錢!他們甚至有個優惠像是買一百句送一句!" "啊太好了!現在人們收集句子當作嗜好?!這是什麼世界來著!"
" qīn'ài de , kuài , kuài . yǒu ge míng wéi Tatoeba de wǎngzhàn zhèngzài pāimài tā de jùzi shōucáng yī jù měiyī fēn qián ! tāmen shènzhì yǒu ge yōuhuì xiàng shì mǎi yī bǎi jù sòng yī jù !" " ā tài hǎo le ! xiànzài rénmen shōují jùzi dàngzuò shìhào ?! zhè shì shén me shìjiè láizhe !"
Montrijpn
「ほら、早く早く。タトエバっていうサイトが、集めた文章を一つ一セントで売ってるよ!文章を百個買うと一つ無料の特別セールもあるんだよ!」「ああ、そりゃいい!今じゃ世間では趣味として文章を集めるのかい!?世界はどこへ向かっているのやら!」
「 ほら 、 早く[はやく] 早く[はやく] 。 タトエバ っていう サイト が 、 集め[あつめ] た 文章[ぶんしょう] を 一つ[ひとつ] 一[いち] セント で 売っ[うっ] てる よ ! 文章[ぶんしょう] を 百[ひゃく] 個[こ] 買う[かう] と 一つ[ひとつ] 無料[むりょう] の 特別[とくべつ] セール も ある ん だ よ ! 」 「 ああ 、 そりゃ いい ! 今[いま] じゃ 世間[せけん] で は 趣味[しゅみ] として 文章[ぶんしょう] を 集める[あつめる] の かい ! ? 世界[せかい] は どこ へ 向かっ[むかっ] て いる の やら ! 」

Frazo nº1412860

epo
Karulino, se la manĝaĵo ne pretas je la sepa horo, mi iros al la restoracio.

Frazo nº1365526

epo
"Karulino, venu en la liton." "Ne, nun ankoraŭ ne. Mi devas ankoraŭ traduki kelkajn frazojn en Tatoeba."

Frazo nº634921

epo
"Karulino, vi estas kiel sukero" "Ĉu tiel dolĉa?" "Ne, nur tiom rafinita."

Frazo nº628100

epo
Karulo, ĉu vi iros butikumi anstataŭ mi?

Frazo nº628099

epo
Karulo, ĉu vi iros butikumi por mi?

Frazo nº551535

epo
"Karulo, venu en la liton." "Ne, ankoraŭ ne. Mi ankoraŭ devas traduki kelkajn frazojn ĉe Tatoeba."

Frazo nº1016012

epo
Kastel' en aero - malsato sur la tero.

Frazo nº648480

epo
Kastel' en aero -- malsato sur tero.

Frazo nº1154515

epo
Kastel’ en aero - malsato sur tero.

Frazo nº1274478

epo
Kastelo en aero, malsato sur tero.

Frazo nº1221943

epo
Kastoroj digas la akvon de riveroj por altigi la akvonivelon kaj protekti tiel la enirejojn de siaj akvoburgoj kontraŭ malamikoj.

Frazo nº1237187

epo
Kastritan viran bovon oni nomas okso.

Frazo nº1575098

epo
Kasuleto estas kuirada specialaĵo en sudokcidenta Francujo.

Frazo nº1009071

epo
Kaŝante de la polico, Dima pasigis la nokton en rubujego.

Frazo nº640658

epo
Kaŝi sian kapon sub la sablon.

Frazo nº758562

epo
Kaŝtanka kuris ĉiudirekten sed ne sukcesis trovi sian mastron, kaj vesperiĝis.

Frazo nº1467027

epo
Kaŝtanoj devas esti boligataj dum minimume dek kvin minutoj.

Frazo nº648481

epo
Kaŝu kiom vi povos, mensogo sin elŝovos.

Frazo nº910516

epo
Kaŝu la kuracilojn tiel ke infanoj ne povos ekhavi ĝin.

Frazo nº648482

epo
Kaŝu malbenon kaj faru bonan mienon.

Frazo nº608420

epo
Kaŝu tiun mamon kiu mi ne povus vidi.

Frazo nº580087

epo
Kaŝu vin ne sub la lito.

Frazo nº1273136

epo
Kata lango estas raspa.

Frazo nº1295358

epo
Katalina, komence, ne havis pli ol du mil soldatojn.

Frazo nº597206

epo
Katalin dediĉis sian vivon al la Esperanto.

Frazo nº1326471

epo
Katalogoj, datenbankoj kaj aliaj elektronikaj medioj estas nepre necesaj por la studado.

Frazo nº1326469

epo
Katalogoj, datenbankoj kaj pliaj elektronikaj medioj estas nemalhaveblaj por la studado.

Frazo nº1376183

epo
Katarina estas pli diligenta, ol Maria.

Frazo nº1180567

epo
Katarina II de Ruslando, nomita Katarina la Granda, estis imperiestro de ĉiuj Rusujoj.

Frazo nº1373557

epo
Katarina, la Semiramiso de Rusujo.

Frazo nº602675

epo
Katarina restis endome pro la pluvo.

Frazo nº1175962

epo
Kataro fermis sian ambasadorejon en Sirio kaj revokis ĉiujn siajn diplomatojn el ĉi lando.

Frazo nº835965

epo
Katastrofo estas forigita.

Frazo nº560992

epo
Kate apenaŭ povas paroli la ĉinan.

Frazo nº560184

epo
Kate bakis pomkukon.

Frazo nº461931