Frazo nº1428713

epo
Obama deklaris, ke li ankaŭ forte subtenas la plenan normaligon de la rilatoj inter Turkio kaj Armenio.

Frazo nº1229495

epo
Obei al la leĝo, estas nia devo.

Frazo nº1380587

epo
Obei al la patro.

Frazo nº1380585

epo
Obei je la patro.

Frazo nº1380589

epo
Obei la patron.

Frazo nº1360097

epo
Obeu cin.
Montrijpn
君自身に従え。
君[きみ] 自身[じしん] に 従え[したがえ] 。

Frazo nº727350

epo
Obeu ĉiam vian patron.

Frazo nº1345971

epo
Obeu viajn mastrojn.

Frazo nº1472339

epo
Obeu vian koron, ĉar ĝi mensogos neniam.

Frazo nº651518

epo
Objekteto moviĝis en la mallumo.
Montrijpn
暗闇の中で小さな物が動いた。
暗闇[くらやみ] の 中[なか] で 小さな[ちいさな] 物[もの] が 動い[うごい] た 。

Frazo nº599891

epo
Objektiva difino de terorismo estas malfacila; por preskaŭ ĉiu ŝtato ekzistas alia difino de teroro.

Frazo nº1352523

epo
Objekto falis sur la plankon; mi levis ĝin.

Frazo nº547689

epo
Obligante 3 per 5 oni ricevas 15.

Frazo nº1020211

epo
Obscenaĵoj estas malpermesataj.

Frazo nº714954

epo
Obsedas lin revo pli granda riĉeco.
Montrijpn
彼は莫大な財産を所有している。
彼[かれ] は 莫大[ばくだい] な 財産[ざいさん] を 所有[しょゆう] し て いる 。

Frazo nº1345961

epo
Observado de gravitondoj estos plia paŝo en la studo de la universo.

Frazo nº1450383

epo
Observi gravitajn ondojn malfermos novan fazon en la studado de la kosmo.

Frazo nº706559

epo
Observi la sovaĝajn birdojn estas vere interese.
Montrijpn
野鳥を観察するのはとても面白い。
野鳥[やちょう] を 観察[かんさつ] する の は とても 面白い[おもしろい] 。

Frazo nº1310632

epo
Observoj kontraŭdirantaj la teoriojn plej ofte estigas demandojn pri la observaj metodojn ol la teoriojn.

Frazo nº593918

epo
Observu ekzemple viajn familiajn disputojn.
Montrijpn
たとえばあなたの家庭のいざこざを考えてごらんなさい。
たとえば あなた の 家庭[かてい] の いざこざ を 考え[かんがえ] て ごらん なさい 。

Frazo nº1259318

epo
Observu la regulojn de la bona administrado!

Frazo nº772605

epo
Observu lin kaj ripetu kion li faras.

Frazo nº679639

epo
Obskuraj nuboj minacis nin per tempesto.

Frazo nº729310

epo
Obstakloj amasiĝas antaŭ ni.

Frazo nº649295

epo
Obstina kiel kapro.

Frazo nº1382983

epo
Obstine antaŭen!

Frazo nº1382991

epo
Obstine ĝi paŝas, provita, hardita, al cel’ unu fojon signita!

Frazo nº1225635

epo
Obstine la homaro ĉiam denove devojiĝas. Ĝi estas daŭre en vojaĝo for de la demandoj, kiuj tuŝas la esencon de la vivo.

Frazo nº1121993

epo
Obstino estas bazo de sukceso.

Frazo nº1292677

epo
Obstinu kaj vi sukcesos.
Montrijpn
頑張れよ、そうすればできるから。
頑張れ[がんばれ] よ 、 そう すれ ば できる から 。

Frazo nº688070

epo
Oceanio estas la plej malgranda kontinento en la mondo.

Frazo nº1135021

epo
Odette naskiĝis en "Nantes" en 1905.

Frazo nº686542

epo
O dio, mi ne povas kredi tion.

Frazo nº561344

epo
Odoras bone!

Frazo nº916431

epo
Odoras, kvazaŭ iu fumis.

Frazo nº1636343

epo
Odoras plu la floroj, sed defalintaj. Kiu do niamonde eterne vivos? Dum transas mi hodiaŭ la montojn de l' pasemo, mi ne supraĵe revos, nek ebrieton sentos.

Frazo nº1638129

epo
Odoras rozoj..., sed ne ĉeestas iu — krom la silento.

Frazo nº1124767

epo
Odoris aĉe.

Frazo nº606527

epo
Odoris vere bone.

Frazo nº1384954

epo
Odoro de mielo penetris la aeron.

Frazo nº726190

epo
Ofendis min, ke ŝi ankoraŭ dormis.

Frazo nº1239481

epo
Oficeja seĝo estu ekipita per dorsapogilo.

Frazo nº1417773

epo
Oficialajn komunikojn oni ankoraŭ ne publikigis.

Frazo nº1241093

epo
Oficiala minimuma pago estas la temo de la semajno.

Frazo nº1241095

epo
Oficiala salajro-minimumo estas la temo de la semajno.

Frazo nº1188560

epo
Oficiulo de justico venis por serĉi ŝin.

Frazo nº1082217

epo
Ofta festo - malplena kesto.

Frazo nº649296

epo
Ofta festo -- malplena kesto.

Frazo nº649297

epo
Ofta festo, malplena kesto.

Frazo nº1403983

epo
Oftaj kaŭzoj de streso estas laboro kaj homaj rilatoj.

Frazo nº1634035

epo
Ofta, nesubpremebla oscedo estas signo de kreskanta laciĝo.

Frazo nº976692

epo
Ofta signo, ke temas pri famulo, estas, ke lia nomo pli valoras ol liaj servoj.

Frazo nº1377651

epo
Ofte amiko estas pli sindona, ol frato.

Frazo nº649298

epo
Ofte ĉapo de kampulo kovras kapon de saĝulo.

Frazo nº649299

epo
Ofte de kaŭzo senenhava venas efiko plej grava.

Frazo nº949523

epo
Ofte diratas, ke la plej bona maniero malpli peziĝi estas ĉesi manĝi sukeraĵojn.
Montrijpn
減量する良い方法は甘い物を食べることをやめることだ、とよく言われている。
減量[げんりょう] する 良い[よい] 方法[ほうほう] は 甘い[あまい] 物[もの] を 食べる[たべる] こと を やめる こと だ 、 と よく 言わ[いわ] れ て いる 。

Frazo nº519242

epo
Ofte estas atentigite ke fumado enhavas sanriskon.

Frazo nº736041

epo
Ofte estas pli facile fari planojn ol plenumi ilin.

Frazo nº1603225

epo
Ofte estas tre malfacile kompreni lian skribon kaj tio pruvas, ke li estas kuracisto.

Frazo nº1314594

epo
Ofte hazarde elŝirita paĝo sufiĉas, por tuj rekoni la aŭtoron.

Frazo nº1266856

epo
Ofte homo timas ĉion nekonatan.

Frazo nº649300

epo
Ofte kantas la buŝo, kiam ploras la koro.

Frazo nº1084630

epo
Ofte la aferoj ne estas kiel ili ŝajnas kaj kelkfoje la realo estas pli stranga kaj pli interesa ol la fantazio.

Frazo nº1374691

epo
Ofte la birdetoj sidadis tie kaj bele kantadis.

Frazo nº1204492

epo
Ofte la diferenco inter tiu, kiu oni estas, kaj tiu, kiu oni volas esti, kaŭzas mishumorojn kaj nememfidon.

Frazo nº1284103

epo
Ofte la kolo multajn vortojn elgargaras, dum la mano ripozas kaj nulon faras.

Frazo nº1243347

epo
Ofte la vero estas alia, ol fanfarona promeso dirita per vortoj persvadaj kaj kun aplombo.

Frazo nº649301

epo
Ofte ligis malsaĝulo kaj dek saĝuloj malligi ne povas.

Frazo nº649302

epo
Ofte ligis malsaĝulo kaj saĝuloj malligi ne povas.

Frazo nº877022

epo
Ofte li matenmanĝas tie.

Frazo nº1260136

epo
Ofte, malvera ĝojo pli bonas ol malĝojo pro vera kaŭzo.

Frazo nº649303

epo
Ofte mano forgesas, kion buŝo promesas.

Frazo nº939187

epo
Ofte mi ellitiĝas aparte frue.

Frazo nº1448494

epo
Ofte misteraj personoj ĝenas kaj malklarigas la evoluon de la rakontata agado.

Frazo nº1215386

epo
Ofte multe diferencas tio kion ni diras, de tio ĉi kion ni intencas.

Frazo nº1579106

epo
Ofte neraciaj motivoj, kiuj efikas, estas pli bonaj ol raciaj, kiuj ne efikas.

Frazo nº758924

epo
Ofte ni aŭdas la aserton, ke la japana popolo estu konservativa.

Frazo nº761217

epo
Ofte ni diras la veron ridante.

Frazo nº1125548

epo
Ofte ni ne ekrimarkas la ŝancojn ĉirkaŭ ni ĉar ni estas okupitaj serĉi ion alian.

Frazo nº1381876

epo
Ofte ni pensas, ke aliaj estas pli feliĉaj, ol kiel ili estas.

Frazo nº984511

epo
Ofte okazas, ke li evitas debatindaĵon malsimpligante la aferon.

Frazo nº764114

epo
Ofte okazas tertremoj en Japanujo.

Frazo nº465978

epo
Ofte, Oktobrofesto finiĝas jam septembre.

Frazo nº464960

epo
Ofte oni akceptas lin kiel studento ĉar li aspektas tre juna.

Frazo nº1620047

epo
Ofte oni asertas, ke la homo uzas unu trionon de sia vivo por dormi.

Frazo nº1423407

epo
Ofte oni aŭdas aŭ legas, ke la berlina sistemo de publikaj trafikiloj estas sufiĉe bona.

Frazo nº1209318

epo
Ofte oni diras, ke la plej bona maniero malpli peziĝi estas ĉesi manĝi sukeraĵojn.

Frazo nº1474075

epo
Ofte oni diras ke patro estas tiu, kiu edukis la infanon.

Frazo nº692413

epo
Ofte oni komparas la komputilon al la homa cerbo.

Frazo nº1318727

epo
Ofte oni ŝablone asertas, ke Brazilo estas lando de futbalo kaj karnavalo, sed al multaj brazilanoj tia aserto ne plaĉas, ĉar ĝi atribuas al nia lando ian spiriton de vulgareco kaj malseriozeco.

Frazo nº1283411

epo
Ofte pereas la tritiko, sed ne pereas la misherbo.

Frazo nº1523555

epo
Ofte por li sufiĉis minimuma motivo por ekigi kverelon.
Montrijpn
あの男はよくつまらぬことで誰にでも因縁をつける。
あの 男[おとこ] は よく つまら ぬ こと で 誰[だれ] に でも 因縁[いんねん] を つける 。

Frazo nº567852

epo
Ofte provas Bob ĉesigu fumi.

Frazo nº1140752

epo
Ofte ridas la buŝo, kiam ploras la koro.

Frazo nº649304

epo
Ofte saĝulo vivas malriĉe kaj malsaĝulo feliĉe.

Frazo nº604503

epo
Ofte ŝercoj enhavas onon da vero.

Frazo nº1050493

epo
Ofte timo pri malbono kondukas nin al pli malbona.

Frazo nº1242223

epo
Ofte trankvila interparolo kondukas baldaŭ kaj sen streĉo al solvo.

Frazo nº1572712

epo
Ofte unu taso da kafo ne sufiĉas por forpeli lacon.

Frazo nº1013157

epo
Ofte uzata ŝlosilo ruston ne konas.

Frazo nº762877

epo
Ofte varias virino, kaj stultas, kiu ŝin fidas.

Frazo nº912113

epo
Oftfoje li mensogis al mi.

Frazo nº1448792

epo
Oft pro atento al etaj aĵoj estiĝas feliĉo, kaj malfeliĉo ofte pro neglekto de etaj aĵoj.

Frazo nº744361

epo
Ogai estas lia plej ŝatata aŭtoro.

Frazo nº1439492

epo
Oh! Alvenis nova karnulino en la loko!

Frazo nº1439490

epo
Oh! Alvenis nova persono en la loko!

Frazo nº976079

epo
Oh, dankon! Kiom pripensema.

Frazo nº746448

epo
Oh, mi ne ŝatis la finon.

Frazo nº1381636

epo
Oho!

Frazo nº557565

epo
Oho! 30 milionoj!

Frazo nº557566

epo
Oho! La tuta familio venis!

Frazo nº1153304

epo
Oho, mi kun ŝi havis tre vivan flirton.

Frazo nº557567

epo
Oho! Mi ne povas kredi tion!

Frazo nº1381954

epo
Oho! tiajn grandajn nombrojn ni en la lernejo ankoraŭ ne lernis.

Frazo nº1278155

epo
Oho! Tio aspektas bongusta!

Frazo nº582513

epo
Oho! Vi estas la lasta persono, kiun mi atendis vidi en tia situacio.

Frazo nº1189152

epo
Oh, vi devas esti lerta en la sportoj.

Frazo nº1381684

epo
Oj!

Frazo nº856578

epo
Oj, stultulino mi estas, ke tedas per paroloj anstataŭ nutri post la vojo.

Frazo nº557557

epo
Oj! Vi piedpremis mian piedon!

Frazo nº1375965

epo
ok

Frazo nº649305

epo
Okaza komplimento ne iras al testamento.

Frazo nº693997

epo
Okazas ankaŭ multaj incidentoj de rabo je minaco aŭ perforto.
Montrijpn
暴力や脅しによって金品を奪い去る事件も多発している。
暴力[ぼうりょく] や 脅し[おどし] によって 金品[きんぴん] を 奪い[うばい] 去る[さる] 事件[じけん] も 多発[たはつ] し て いる 。

Frazo nº1422228

epo
Okazas ĉi tie ankaŭ sufiĉe da aktiveco malantaŭ la kulisoj.

Frazo nº1616084

epo
Okazas fiaĵo ĉi tie.

Frazo nº1270555

epo
Okazas foje, ke mi ektremas kaj longe silentas antaŭ ol mi kolektas kuraĝon ekparoli.

Frazo nº1440059

epo
Okazas ja foje etaj interfrotadoj.

Frazo nº1139819

epo
Okazas, ke...

Frazo nº1575854

epo
Okazas kelfoje, ke venas malpli ol 10 spektantoj.

Frazo nº1408215

epo
Okazas, ke temas pri kontaĝa malsano.

Frazo nº1385005

epo
Okazas momentoj, en kiuj ne necesas vidi, sed fermi almenaŭ unu okulon.

Frazo nº819906

epo
Okazas multaj tertremoj en Japanujo.

Frazo nº1640172

epo
Okazas nenio.

Frazo nº1221428

epo
Okazas nuntempe ja tiom multe en nia mondo.

Frazo nº1004487

epo
Okaze de akcidento li perdis sian vidkapablon.

Frazo nº1576180

epo
Okaze de fajro telefonu tuj al la numero 119!

Frazo nº857446

epo
Okaze de festo mi farigis novan kostumon.

Frazo nº1455780

epo
Okaze de fumo, nekutimaj odoroj aŭ bruoj, malŝaltu tuj la printilon kaj malkontaktigu ĝin de la ŝtopilingo.

Frazo nº1624369

epo
Okaze de kristnasko ŝi donacis libron al mi.

Frazo nº560262

epo
Okaze de la akcidento mi vundigis mian gambon.

Frazo nº659236

epo
Okaze de la konfirmacio alvenis multaj geparencoj.

Frazo nº510486

epo
Okaze li legas policromanojn.

Frazo nº551465

epo
Okazis akcidento.

Frazo nº689107

epo
Okazis al li, ke mortis lia edzino antaŭ du jaroj.

Frazo nº1014654

epo
Okazis al li trafikakcidento.

Frazo nº1469892

epo
Okazis al mi, ke la letero falis malantaŭ la ŝrankon.

Frazo nº1247014

epo
Okazis al mi, ke mi forgesis miajn ŝlosilojn.
Montrijpn
私はかぎを忘れたことに気づいた。
私[わたし] は かぎ を 忘れ[わすれ] た こと に 気づい[きづい] た 。

Frazo nº441629

epo
Okazis antaŭ pli ol tri tagoj.

Frazo nº542795

epo
Okazis antaŭ unu semajno, nome la 2an de aprilo.
Montrijpn
それは1週間前、すなわち4月2日に行われた。
それ は 1[いち] 週間[しゅうかん] 前[まえ] 、 すなわち 4月[しがつ] 2[に] 日[にち] に 行わ[おこなわ] れ た 。

Frazo nº530255

epo
Okazis aŭtoakcidento al mi antaŭ nelonge.

Frazo nº1563599

epo
Okazis brulego en la najbaro hieraŭ.

Frazo nº1636166

epo
Okazis brulego en mia najbaro hieraŭ nokte.

Frazo nº547059

epo
Okazis dek akcidentoj en dek tagoj.

Frazo nº1530880

epo
Okazis du murdoj ĉi-monate.

Frazo nº1258070

epo
Okazis eraro.

Frazo nº1188395

epo
Okazis fortega tertremo en Tokio.

Frazo nº1264935

epo
Okazis gaseksplodo en la nordoriento de Ĉinio.

Frazo nº1175938

epo
Okazis geedziĝo de la duko de Monako Alberto la 2-a kaj la princino Charlene de Monako.

Frazo nº1203214

epo
Okazis hieraŭ, ke mi neintence rompis la fenestron.

Frazo nº430410

epo
Okazis inter la oka kaj la deka.

Frazo nº1231741

epo
Okazis ioma konfuzo de la nomoj.
Montrijpn
名前の混同が少しあった。
名前[なまえ] の 混同[こんどう] が 少し[すこし] あっ た 。

Frazo nº778592

epo
Okazis, ke Kristoforo Kolumbo ekvidis NIFOn kaj ordonis al siaj maristoj paffaligi ĝin per la ŝipaj pafilegoj.

Frazo nº1419914

epo
Okazis ke li aperis, kiam ŝi ne povis decidi kiun vojon iri.

Frazo nº643560

epo
Okazis, ke mi ĉeestis, kiam ŝi telefonis.
Montrijpn
彼女が電話してきたときに、私はたまたま居合わせた。
彼女[かのじょ] が 電話[でんわ] し て き た とき に 、 私[わたし] は たまたま 居合わせ[いあわせ] た 。

Frazo nº711110

epo
Okazis ke mi estis en New York tiam.
Montrijpn
その時私はたまたまニューヨークにいた。
その 時[とき] 私[わたし] は たまたま ニューヨーク に い た 。

Frazo nº505394

epo
Okazis, ke mi liberis lastdimanĉe.

Frazo nº718005

epo
Okazis, ke mi vidis mian amikon piediri je distanco.

Frazo nº1545499

epo
Okazis ke ni estis en la sama trajno.

Frazo nº1364885

epo
Okazis miraklo!

Frazo nº1616920

epo
Okazis nur pro lia konsilo, ke ŝi flugis al Londono.
Montrijpn
彼の忠告がなかったならば、彼女は飛行機でロンドンへ行かなかっただろう。
彼[かれ] の 忠告[ちゅうこく] が なかっ た なら ば 、 彼女[かのじょ] は 飛行機[ひこうき] で ロンドン へ 行か[いか] なかっ た だろ う 。

Frazo nº1206021

epo
Okazis samkiel fulmo el sennuba ĉielo.

Frazo nº1337707

epo
Okazis subita ŝanĝiĝo de la situacio.

Frazo nº428056

epo
Okazis tertremo hieraŭ.

Frazo nº1219561

epo
Okazis terura akcidento ĉe la angulo.

Frazo nº445103

epo
Okazis trafikakcidento.

Frazo nº649306

epo
Okazo faras ŝteliston.

Frazo nº437545

epo
Okazo kreas ŝteliston.

Frazo nº1369001

epo
Okazo malofte aperas dufoje.
Montrijpn
好機は二度訪れない。
好機[こうき] は 二[に] 度[ど] 訪れ[おとずれ] ない 。

Frazo nº1213392

epo
Okazo naskas ŝteliston.

Frazo nº1155053

epo
Okazon kaptu ce l’ kapo, ĉar la vosto estas glita.

Frazo nº649307

epo
Okazon kaptu ĉe l' kapo, ĉar la vosto estas glita.

Frazo nº603098

epo
Okazos akcidentoj.

Frazo nº1535333

epo
Okazos diversaj apelacioj.

Frazo nº1184413

epo
Okazos tumulto.

Frazo nº592335

epo
Okazu kio ajn, mi estas preparita.

Frazo nº487751

epo
Okazu kio estu!

Frazo nº984094

epo
Okazu, kio okazi devas!

Frazo nº1464788

epo
Okazu tio, kio okazu.

Frazo nº479480

epo
Okcidente la ĉielo ruĝiĝas.
Montrijpn
西の空が真っ赤に焼けている。
西[にし] の 空[そら] が 真っ赤[まっか] に 焼け[やけ] て いる 。

Frazo nº1249530

epo
Okcidentuloj ĝenerale ne manĝas krudan fiŝaĵon.
Montricmn
西方人通常不吃生的魚。
xīfāng rén tōngcháng bù chī shēng de yú .
Montrijpn
一般的に言えば、西欧人は魚を生では食べない。
一般[いっぱん] 的[てき] に 言え[いえ] ば 、 西欧[せいおう] 人[じん] は 魚[さかな] を 生[なま] で は 食べ[たべ] ない 。

Frazo nº1376085

epo
okdeka

Frazo nº740470

epo
Okdek frazoj sufiĉas por hodiaŭ, ĝis la.

Frazo nº1626176

epo
Okdek kvin el cent eksterlandaj investantoj agantaj en Kazaĥio, konsideras ĝin la plej loganta merkato en la Komunumo de Sendependaj Ŝtatoj, KSŜ.

Frazo nº570814

epo
Okdek procentoj de ĉiuj informoj ĉe komputiloj tra la tuta mondo estas en la angla.

Frazo nº527403

epo
Ok estas duoblo de kvar.

Frazo nº611969

epo
Ok estas kvar kvinonoj de dek.

Frazo nº692306

epo
O, kiel tio funkcias?

Frazo nº610673

epo
Ok-jaraĝa aŭto estas preskaŭ senvalora.

Frazo nº1583042

epo
Ok kilometroj estas tre longa pieda vojo.

Frazo nº1325184

epo
"Okonatta" estas la taŭga vorto.

Frazo nº764838

epo
Oksigeno necesas por brulado.

Frazo nº1146645

epo
Ok tagojn antaŭ hodiaŭ.

Frazo nº690388

epo
Oktubre la folioj komenciĝas fali.

Frazo nº649308

epo
Okulo avidas ĉion kion vidas.

Frazo nº1235144

epo
Okulo ĉion pririgardas, ne ĉion tamen ĝi ja gardas.

Frazo nº649309

epo
Okulo de mastro pli ol beno de pastro.

Frazo nº898338

epo
Okulo de mastro pli valoras ol beno de pastro.

Frazo nº550483

epo
Okuloj estas pli grandaj ol la ventro.

Frazo nº689117

epo
Okuloj kelkfoje parolas pli laŭte ol vortoj.

Frazo nº652058

epo
Okuloj timas -- manoj faras.

Frazo nº723874

epo
Okulo kontraŭ okulo, dento kontraŭ dento.

Frazo nº649310

epo
Okulo ne atentas, -- dorso eksentas.

Frazo nº649311

epo
Okulo ne atentas, dorso eksentas.

Frazo nº649312

epo
Okulo ne vidis -- pagu la sako.

Frazo nº1611872

epo
Okulon pro okulo, denton pro dento.

Frazo nº548551

epo
Okulon pro okulo, denton pro dento.

Frazo nº1184799

epo
Okulo sentemas pri lumo.

Frazo nº1004036

epo
Okulvitroj ŝajnigas vin pli klera.

Frazo nº547998

epo
Okulzorgu la malican knabon.

Frazo nº1347536

epo
Okupiĝu nur pri viaj aferoj, mi petas.

Frazo nº580413

epo
Okupiĝu pri viaj propraj aferoj!

Frazo nº649313

epo
Okupi sen celo lokon sub ĉielo.

Frazo nº1146333

epo
Okupita; mi revokos vin.

Frazo nº647892

epo
Ol batadi la venton, faru ion utilan.

Frazo nº1168973

epo
Ol ĉia belo ekzistas plia belo.

Frazo nº1267268

epo
Oldiĝi - jen nenio por poltronoj.

Frazo nº684489

epo
Oldulo alproksimiĝis.

Frazo nº1243614

epo
Oldulo ridas pro lia naiveco.

Frazo nº972268

epo
Olefluo detruis la vivejon en la naturrezervejo.

Frazo nº690242

epo
Oleg estas feliĉa, ke iu amas lin.

Frazo nº1367469

epo
Ole havas longan, grizan barbon.

Frazo nº1318020

epo
Oleo estas ekstraktata el olivoj.

Frazo nº600853

epo
Oleo kaj akvo ne estas mikseblaj.

Frazo nº541506

epo
Oleo kaj akvo ne intermiksiĝas.

Frazo nº1596500

epo
Oleo kaj akvo ne mikseblas.

Frazo nº1623493

epo
Oleo maloftas en tiu lando.

Frazo nº517668

epo
Oleo ne miksiĝas kun akvo.

Frazo nº532074

epo
Olepentraĵoj vidiĝas avantaĝe je distanco.
Montrijpn
油絵は少し離れて見るとよく見える。
油絵[あぶらえ] は 少し[すこし] 離れ[はなれ] て 見る[みる] と よく 見える[みえる] 。

Frazo nº1389648

epo
Oliver demandis siajn gepatrojn, Tom kaj Mary, de kie la infanoj venas.

Frazo nº428660

epo
Oliver ludis la rolon de Hamleto.

Frazo nº1335200

epo
Olivujo rompiĝas, kano kliniĝas.

Frazo nº565830

epo
Omaroj apartenas al kategorio de marbestoj.
Montrijpn
ロブスターは海洋動物の一種に属します。
ロブスター は 海洋[かいよう] 動物[どうぶつ] の 一種[いっしゅ] に 属し[ぞくし] ます 。

Frazo nº1319627

epo
Ombreloj vendiĝas bone.
Montrijpn
傘が良く売れる。
傘[かさ] が 良く[よく] 売れる[うれる] 。

Frazo nº688732

epo
Ombrelo povas protekti nin kontraŭ kaj pluvo kaj suno.

Frazo nº743038

epo
Ombro pendis super mi.

Frazo nº1366309

epo
om kalkulas je via helpo.

Frazo nº782443

epo
Ondoj surbordigis vunditan balenon.

Frazo nº1546148

epo
Oni abolis la piknikon pro manko da intereso.

Frazo nº1250853

epo
Oni adaptis la teatraĵon plurfoje.

Frazo nº547597

epo
Onia diro ne ĉiam ĝustas.

Frazo nº547591

epo
Onia diro ne devas esti tiom grava por vi.

Frazo nº1271158

epo
Oni adulteris lakton per aldono de akvo.

Frazo nº1295565

epo
Oni agordis lian klarneton.

Frazo nº547592

epo
Oniaj diraĵoj ŝanĝiĝas dum la tempo.

Frazo nº845921

epo
Oniaj intimaj sintenoj kaj afabloj tre plaĉas al mi.

Frazo nº764929

epo
Oniaj oreloj blokiĝas dum ekflugo.
Montrijpn
離陸の時って耳がツンとする。
離陸[りりく] の 時[とき] って 耳[みみ] が ツン と する 。

Frazo nº649314

epo
Oni akceptas laŭ vizaĝo, oni forlasas laŭ saĝo.

Frazo nº537574

epo
Oni akceptis lin en tiu lernejo.
Montrijpn
彼はその学校に入れてもらった。
彼[かれ] は その 学校[がっこう] に 入れ[いれ] て もらっ た 。

Frazo nº922871

epo
Oni akceptis lin kiel reĝon, purviŝis por li eĉ la seĝon.

Frazo nº550722

epo
Onia konduto ial rilatas al infanaĝo.

Frazo nº1043747

epo
Oni akuzis la ŝtatan funkciulon, ke li ŝtelis la monon.

Frazo nº616120

epo
Oni akuzis lin je murdo.

Frazo nº689141

epo
Oni akuzis lin neglekti siajn devojn.
Montrijpn
彼は義務怠慢で非難された。
彼[かれ] は 義務[ぎむ] 怠慢[たいまん] で 非難[ひなん] さ れ た 。

Frazo nº579886

epo
Oni akuzis lin pri ŝteli monon.
Montricmn
他被指控偷錢。
tā bèi zhǐkòng tōu qián .
Montrijpn
彼は金を盗んだことで訴えられました。
彼[かれ] は 金[きん] を 盗ん[ぬすん] だ こと で 訴え[うったえ] られ まし た 。
Montrijpn
彼はお金を盗んだことで訴えられました。
彼[かれ] は お金 を 盗ん[ぬすん] だ こと で 訴え[うったえ] られ まし た 。

Frazo nº536516

epo
Oni akuzis lin pro mensogado pri tiu afero.

Frazo nº912022

epo
Oni akuzis nin pri sendankemo.

Frazo nº1460104

epo
Oni akuzis Sokrato-n pri ateismo, ĉar li ne kredis je Zeŭso.

Frazo nº995377

epo
Oni alkutimiĝas pri ĉio.

Frazo nº1628914

epo
Oni al mi diris, ke gelateno estas farita el bovohufoj; ĉu tio estas vera?

Frazo nº518815

epo
Oni alte respektu la laboristan klason.
Montrijpn
労働者階級には敬意を払うべきである。
労働[ろうどう] 者[しゃ] 階級[かいきゅう] に は 敬意[けいい] を 払う[はらう] べき で ある 。

Frazo nº534261

epo
Oni alvenis al neatendita rezulto.

Frazo nº646893

epo
Oni amas la perfidon, sed ne la perfidulon.

Frazo nº1161614

epo
Oni amas min.

Frazo nº1062453

epo
Oni amas sian patrinon preskaŭ sen scii, sen senti, ĉar tio same naturas kiel vivi.

Frazo nº447756

epo
Oni amu sian patrinon.

Frazo nº1482312

epo
Oni anestezis lin.

Frazo nº1271551

epo
Oni, ankaŭ, diras: Historio sin ripetas.

Frazo nº1500855

epo
Oni ankaŭ lernas per eraroj.

Frazo nº1244332

epo
Oni ankaŭ povas diri tiel.

Frazo nº1487014

epo
Oni ankaŭ povas tuj komenci.

Frazo nº1487007

epo
Oni ankaŭ povus komenci ekde nun.

Frazo nº1641060

epo
Oni ankoraŭ ne desegnis detalajn mapojn de ĉi tiu regiono.
Montrijpn
この地域の詳細な地図はまだ書かれていない。
この 地域[ちいき] の 詳細[しょうさい] な 地図[ちず] は まだ 書か[かか] れ て い ない 。

Frazo nº819511

epo
Oni ankoraŭ ne portis la akciojn en la burson.

Frazo nº1023366

epo
Oni ankoraŭ ne vendas tiun ĉi medikamenton en apotekoj.

Frazo nº603902

epo
Oni ankoraŭ povas vidi la ŝipon.

Frazo nº951846

epo
Oni anoncas hodiaŭ tridek du gradojn. Estos varmege!

Frazo nº1417544

epo
Oni anoncis altiĝon de la studpago.
Montrijpn
学校は授業料の値上げを発表した。
学校[がっこう] は 授業[じゅぎょう] 料[りょう] の 値上げ[ねあげ] を 発表[はっぴょう] し た 。

Frazo nº833738

epo
Oni anoncis premion por la kapo de la murdisto.

Frazo nº1308014

epo
Oni anstataŭigas la sonojn per aliaj sonoj pli oftaj.

Frazo nº656011

epo
Oni apartigis grenon de glumo; por iuj grenon, por aliaj glumon.

Frazo nº573179

epo
Oni apartigis ilin en du grupojn.

Frazo nº1623366

epo
Oni apenaŭ povis kompreni, kion li diras.

Frazo nº547598

epo
Onia pensmaniero ne devus efiki vin tiel.

Frazo nº660262

epo
Oni aprezus vian helpon en tiu afero.
Montrijpn
この件についてご協力いただけたら、ありがたいと思います。
この 件[けん] について ご 協力[きょうりょく] いただけ たら 、 ありがたい と 思い[おもい] ます 。

Frazo nº583051

epo
Oni aranĝis multon, sed tre malmultaj venis la kunvenon.

Frazo nº684120

epo
Oni arestis lin pro murdo.

Frazo nº840967

epo
Oni arestis mian najbaron hieraŭ vespere.

Frazo nº1429518

epo
Oni asignis al mi novan ĉambron.

Frazo nº985532

epo
Oni atendas, ke en la 2006a jaro cent kvindek mil paroj geedziĝos en Ŝanhajo.

Frazo nº1359326

epo
Oni atendas la alvenon de la flugo posttagmeze.

Frazo nº1457662

epo
Oni atendas la alvenon de Tom je iu ajn minuto nun.

Frazo nº1457658

epo
Oni atendas la alvenon de Tom post momento.

Frazo nº1558042

epo
Oni atendigis min dum du horoj.

Frazo nº531369

epo
Oni atendigis min preskaŭ duonhoron.

Frazo nº1226482

epo
Oni atentu la diferencon!

Frazo nº1226484

epo
Oni atentu la kontraŭdiron!

Frazo nº583247

epo
Oni atingas la bangalon nur tra mallarĝa strateto.

Frazo nº719973

epo
Oni atingis la ĉi-malsupran klarigon per komparo kaj kontrastigo de plej diversaj teorioj.
Montricmn
下面的解釋是通過比較和對比各種不同的理論。
xiàmian de jiěshì shì tōngguò bǐjiào hé duìbǐ gèzhǒng bùtóng de lǐlùn .
Montrijpn
以下の説明は多くの異なる理論を比較的対照することによって得られたものである。
以下[いか] の 説明[せつめい] は 多く[おおく] の 異なる[ことなる] 理論[りろん] を 比較的[ひかくてき] 対照[たいしょう] する こと によって 得[え] られ た もの で ある 。

Frazo nº1002420

epo
Oni atingis neantaŭviditan rezulton.
Montrijpn
予期しない結果に達した。
予期[よき] し ない 結果[けっか] に 達し[たっし] た 。

Frazo nº1002419

epo
Oni atingis neatenditan rezulton.

Frazo nº1171960

epo
Oni atribuis al li trafan kromnomon.

Frazo nº658552

epo
Oni aŭdas per oreloj.

Frazo nº544160

epo
Oni aŭdis lin fermi la pordon malantaŭ li.

Frazo nº1214672

epo
Oni aŭdis lin kanti sub la duŝo.

Frazo nº828572

epo
Oni aŭdis strangan bruon de malantaŭ la pordo.

Frazo nº1214671

epo
Oni aŭdis ŝin kanti sub la duŝo.

Frazo nº1184414

epo
Oni aŭdos pri ĝi.

Frazo nº454647

epo
Oni aŭskultu ankaŭ la alian flankon.

Frazo nº915580

epo
Oni avertis germanojn ne manĝi kukumojn.

Frazo nº517739

epo
Oni avertis lin plurfoje.

Frazo nº1324894

epo
Oni baptis ŝin Marie.

Frazo nº649315

epo
Oni batas la oron, por provi ĝian valoron.

Frazo nº649316

epo
Oni batas, malkaresas, kaj eĉ plori ne permesas.

Frazo nº649317

epo
Oni batas ne la aĝon, sed la vizaĝon.

Frazo nº649318

epo
Oni batas per vipo, por ke sentu la ripo.

Frazo nº964374

epo
Oni bedaŭris vian foreston dum ĉiuj tiuj jaroj.

Frazo nº517840

epo
Oni bezonas 10 minutojn por iri al la stacio.

Frazo nº1412496

epo
Oni bezonas ami la homojn kiel ne estus morgaŭ.

Frazo nº536766

epo
Oni bezonas bonan guston por studi arton.

Frazo nº539570

epo
Oni bezonas jarojn por majstri fremdan lingvon.

Frazo nº1130948

epo
Oni bezonas manĝaĵon, vestaĵon kaj hejmon por vivi.

Frazo nº1149219

epo
Oni bezonas multan akvon.

Frazo nº1387676

epo
Oni bezonas multe da mono por enskribiĝi al tiu ĉi lernejo.

Frazo nº1387675

epo
Oni bezonas multe da mono por frekventi tiun ĉi lernejon.

Frazo nº1254567

epo
Oni bezonas multe da tempo por alkutimiĝi al geedza vivo.

Frazo nº1254540

epo
Oni bezonas multe da tempo por alkutimiĝi al vivo geedza.

Frazo nº840995

epo
Oni bezonas multjaran trejnadon por iĝi kosmoŝipisto.

Frazo nº932165

epo
Oni bezonas ŝoforpermesilon por ŝofori aŭton.

Frazo nº1298185

epo
Oni bivakos apud la lago.

Frazo nº1346944

epo
Oni bone parolas pri la nova prezidanto.

Frazo nº593582

epo
Oni bone povas vivi kun li en harmonio.

Frazo nº711226

epo
Oni bone vidas nur per la koro. La esenco ne videblas per la okuloj.

Frazo nº536886

epo
Oni bone vidas nur per siaj okuloj, la esenco estas nevidebla per okuloj.

Frazo nº649319

epo
Oni bonon forgesos, malbonon memoras.

Frazo nº645490

epo
Oni ĉiam devas esti preta por perdi kion ajn.

Frazo nº548091

epo
Oni ĉiam devas zorgi pri sia sano.

Frazo nº627901

epo
Oni ĉiam diru la veron.

Frazo nº543276

epo
Oni ĉiam donu sian plej bonan.

Frazo nº646346

epo
Oni ĉiam estimu siajn proprajn instruistojn.

Frazo nº1285064

epo
Oni ĉiam faru tion, kio justas.

Frazo nº1034808

epo
Oni ĉiam metas mallongan spaceton inter francecaj citiloj kaj ties enhavo, se ili entenas dialogon.

Frazo nº478510

epo
Oni ĉiam povas trovi tempon.

Frazo nº1070252

epo
Oni ĉiam trovas kelkajn idiotojn skribontajn fremdofobiajn frazojn en la tradukejojn.

Frazo nº605594

epo
Oni ĉi tie devas paroli la anglan.

Frazo nº1178136

epo
Oni dancos en la lerneja aŭditorio ĉi-vendrede ekde la deknaŭa horo tridek ĝis la dudekdua horo.

Frazo nº1432674

epo
Oni decidis fari ion.

Frazo nº1394125

epo
Oni de ĉiu membro petis helpon.
Montrijpn
会員は各人発言をもとめられた。
会員[かいいん] は 各人[かくじん] 発言[はつげん] を もとめ られ た 。

Frazo nº560713

epo
Oni deklaris epidemion.

Frazo nº1266197

epo
Oni deksepjara ne seriozas.

Frazo nº1551641

epo
Oni demandis al ĉiu studanto ties nomon kaj naskiĝlokon.
Montrijpn
どの生徒も名前と出身地を聞かれた。
どの 生徒[せいと] も 名前[なまえ] と 出身[しゅっしん] 地[ち] を 聞か[きか] れ た 。
Montrijpn
どの学生も名前と出身地を聞かれた。
どの 学生[がくせい] も 名前[なまえ] と 出身[しゅっしん] 地[ち] を 聞か[きか] れ た 。

Frazo nº935074

epo
Oni demandis min ĉitage kien li iras!

Frazo nº1277420

epo
Oni demandis min pri tio.

Frazo nº1329886

epo
Oni demetu siajn ŝuojn antaŭ ol eniri en domon.

Frazo nº1250844

epo
Oni devas adapti sian parolon al la cirkonstancoj.

Frazo nº1446077

epo
Oni devas agi.

Frazo nº1079886

epo
Oni devas ami virinon tiel ke ŝi ne imagu, ke iu alia povas ami ŝin pli...

Frazo nº549932

epo
Oni devas ankoraŭ diri.

Frazo nº650842

epo
Oni devas atenti speciale pri tio.
Montrijpn
この点については特に注意しなければならない。
この 点[てん] について は 特に[とくに] 注意[ちゅうい] し なけれ ば なら ない 。

Frazo nº538309

epo
Oni devas bone kovri la novnaskitojn.

Frazo nº548084

epo
Oni devas ĉiam esti preta.

Frazo nº557060

epo
Oni devas decidi pri la celoj de la kunveno, por eviti la duoblan laboron kaj la tialan tempo-perdon.

Frazo nº1340411

epo
Oni devas dieti.

Frazo nº643254

epo
Oni devas diri la veron.

Frazo nº1243033

epo
"Oni devas distingi", iome ebriiĝinta rimarkigis Maria, "inter fantomoj kaj spiritoj. Ke ĉi lastaj ekzistas, por tio ekde nun mi havas pruvojn."

Frazo nº1084639

epo
Oni devas ekzameni vojojn neiritajn.

Frazo nº1186447

epo
Oni devas eltiri per tenajlo el li la vortojn.

Frazo nº642759

epo
Oni devas esti atentema rilate al senkostaj konsiloj.

Frazo nº635934

epo
Oni devas esti freneza por rajdi sur biciklo, kiu ne havas bremsojn!

Frazo nº386405

epo
Oni devas esti ĝentila por maljunuloj.

Frazo nº677510

epo
Oni devas estimi la regulojn de trafiko.

Frazo nº1203924

epo
Oni devas esti tuta moderna.

Frazo nº1081066

epo
Oni devas esti tute freneza por fari ion tian!

Frazo nº1503899

epo
Oni devas fermi ĝin per glubendo.

Frazo nº1298504

epo
Oni devas fini.

Frazo nº537124

epo
Oni devas forĝi feron kiam ĝi estas varmega.

Frazo nº654941

epo
Oni devas frenezi por fari ion tian.

Frazo nº1080028

epo
Oni devas gluti la maldolĉan pilolon.

Frazo nº1034773

epo
Oni devas instrui la infanojn pri kiel sin defendi.
Montrijpn
自分を守る方法を子供たちに教えるべきだ。
自分[じぶん] を 守る[まもる] 方法[ほうほう] を 子供[こども] たち に 教える[おしえる] べき だ 。

Frazo nº811407

epo
Oni devas investi iom da cerbumado se oni volas ĉapeligi siajn literojn en Vindozo.

Frazo nº1370603

epo
Oni devas konsideri aferojn kaj konsideri homojn.
Montrijpn
人は当然いろんな事を考え、他人にも思いやりがなければならない。
人[ひと] は 当然[とうぜん] いろんな 事[こと] を 考え[かんがえ] 、 他人[たにん] に も 思いやり[おもいやり] が なけれ ば なら ない 。

Frazo nº686223

epo
Oni devas konsideri la cirkonstancojn.

Frazo nº990636

epo
Oni devas kontentiĝi per malmulto.

Frazo nº601392

epo
Oni devas lavi la manojn antaŭ ol manĝi.

Frazo nº557159

epo
Oni devas lavi l’ okulojn, oni devas aliel vidi.

Frazo nº551116

epo
Oni devas lavi siajn manojn antaŭ manĝi.

Frazo nº670651

epo
Oni devas lerni almenaŭ unu fremdan lingvon.

Frazo nº964231

epo
Oni devas lerni el siaj propraj eraroj.

Frazo nº1175994

epo
Oni devas lerni la anglan lingvon.

Frazo nº1632793

epo
Oni devas levi la ponton, por ke la ŝipoj povu pasi.

Frazo nº546357

epo
Oni devas malgrandigi urbegojn.

Frazo nº589305

epo
Oni devas malpermisi bruigajn manĝaĵonn en la kinejojn.

Frazo nº754397

epo
Oni devas manĝi por vivi kaj ne vivi por manĝi.

Frazo nº781313

epo
Oni devas manĝi por vivi, kaj ne vivi por manĝi.

Frazo nº1033308

epo
Oni devas memori pri mezuro en laboro kaj plezuro.

Frazo nº729428

epo
Oni devas meti la Konstitucion sur novan bazon.

Frazo nº665362

epo
Oni devas multan lerni.

Frazo nº670703

epo
Oni devas multe peni por la sukceso.

Frazo nº450097

epo
Oni devas obei al siaj gepatroj.
Montrijpn
両親には従うべきだ。
両親[りょうしん] に は 従う[したがう] べき だ 。

Frazo nº544014

epo
Oni devas obei la leĝon.
Montrijpn
法律は守らなければならない。
法律[ほうりつ] は 守ら[まもら] なけれ ば なら ない 。
Montrijpn
法律には、従うべきだ。
法律[ほうりつ] に は 、 従う[したがう] べき だ 。

Frazo nº579668

epo
Oni devas obei la regulojn.

Frazo nº557366

epo
Oni devas obei la trafik-normojn.

Frazo nº538820

epo
Oni devas pagi por la libero.

Frazo nº604253

epo
Oni devas paroli la anglan ĉi tie.

Frazo nº543304

epo
Oni devas plenumi sian taskon.

Frazo nº1049412

epo
Oni devas prepariĝi al la plej malbona evento.
Montrijpn
最悪に備える必要がある。
最悪[さいあく] に 備える[そなえる] 必要[ひつよう] が ある 。

Frazo nº1305176

epo
Oni devas profunde ŝovi la manon en la kason.

Frazo nº1305173

epo
Oni devas profunde ŝovi la manon en la poŝon.

Frazo nº983778

epo
Oni devas provlegi tiun ĉi frazon.

Frazo nº451460

epo
Oni devas purigi la dentojn almenaŭ dufoje tage.

Frazo nº1226167

epo
Oni devas rampi, antaŭ ol oni povas piediri!

Frazo nº1242877

epo
Oni devas redoni ĉi tiun libron al ĝia laŭrajta posedanto.

Frazo nº1536466

epo
Oni devas respekti la maljunulojn.

Frazo nº442836

epo
Oni devas respekti la regulojn.

Frazo nº983777

epo
Oni devas revizii tiun ĉi frazon.

Frazo nº470748

epo
Oni devas sekvigi farojn post vortoj.

Frazo nº1212720

epo
Oni devas sekvi la regulojn.

Frazo nº1007377

epo
Oni devas sin klini antaŭ la cirkonstancoj.

Frazo nº1630272

epo
Oni devas solvi la problemon.

Frazo nº561467

epo
Oni devas surmeti kaskon por protekti sian kapon.

Frazo nº525409

epo
Oni devas teni siajn promesojn.

Frazo nº548029

epo
Oni devas tiun aparaton … umi … ha! Ek.funkci.igi.

Frazo nº1290293

epo
Oni devas traduki la tekston en la belarusan lingvon.

Frazo nº683639

epo
Oni devas trovi sian revon, tiam la vojo facilas.

Frazo nº1449734

epo
Oni devas turni sin al la historio kaj iri kelkajn jarcentojn malantaŭen ĝis la renesanca epoko, ĝis Leonardo da Vinci, por trovi same fascinan homon, kiu ne nur diletante, sed kun genio laboris en tiom da diversaj kampoj.

Frazo nº1226138

epo
Oni devas unue rampi, antaŭ ol oni lernas iri.

Frazo nº622435

epo
Oni devas vidi kaj la plenan kaj la malplenan dunonojn de la mezplena glaso.

Frazo nº1366469

epo
Oni devas zorgi por si mem.

Frazo nº1434107

epo
Oni devas zorgi pri la geaĝuloj.

Frazo nº775501

epo
Oni devigis lin eksiĝi el la ĉefministra posteno.

Frazo nº700096

epo
Oni devigis lin fari ĝin kontraŭvole.

Frazo nº1249931

epo
Oni devigis lin fari tion.

Frazo nº578448

epo
Oni devigis lin labori kromhorojn.

Frazo nº665396

epo
Oni devigis min atendi dum du horoj.

Frazo nº1055237

epo
Oni devigis nin forlasi nian planon.

Frazo nº1380535

epo
Oni devis kontentigi la avidecon de la popolo je spektakloj.

Frazo nº612103

epo
Oni devis ŝargi la akumulatoron.

Frazo nº1181550

epo
Oni devus ĉiam amori kun malfermitaj fenestroj.

Frazo nº1355825

epo
Oni devus, ĉiutage almenaŭ, aŭskulti kanteton, legi bonan poemon, vidi bonan pentraĵon kaj, se eblas, paroli kelkajn akcepteblajn vortojn.

Frazo nº523934

epo
Oni devus instrui al infanoj ne mensogi.

Frazo nº603145

epo
Oni devus laŭdi lin, sed ne incensi!

Frazo nº647602

epo
Oni devus lavi sin.

Frazo nº1487021

epo
Oni devus liberigi sin de tiuj malbonaj kutimoj.

Frazo nº1277781

epo
Oni devus maĉi la manĝaĵon antaŭ ol gluti ĝin.

Frazo nº1491027

epo
Oni devus ne mensogi.

Frazo nº808502

epo
Oni devus ne turni sin al armiloj por solvi internaciajn konfliktojn.

Frazo nº574668

epo
Oni devus obei al siaj gepatroj.

Frazo nº1405850

epo
Oni devus respekti aliulon.

Frazo nº1347352

epo
Oni devus supozi, ke retmesaĝoj ne estas privataj.

Frazo nº722515

epo
Oni devus tuj fari komencon.

Frazo nº1564924

epo
Oni difinis, ke la kandidatoj devas esti virinoj.

Frazo nº1337629

epo
Oni diradas, ke li estas rezignonta.

Frazo nº1221207

epo
Oni diras: Afabla vorto pli efikas ol forto.

Frazo nº1235848

epo
Oni diras: Al ĉevalo donacita oni dentoj ne esploras.

Frazo nº1264997

epo
Oni diras al mi, ke en Anglio la gazono verdas eĉ vintre.

Frazo nº466167

epo
Oni diras al si ke li ankoraŭ vivas.

Frazo nº1179902

epo
Oni diras: En infano vidiĝas, kia homo fariĝas.

Frazo nº1498261

epo
Oni diras: Hundo bojas – homo vojas.

Frazo nº1528457

epo
Oni diras: Infano estas anĝelo inter la homoj sed satano en la hejmo.

Frazo nº1610092

epo
Oni diras ke Amazono elspiras kaj enspiras.

Frazo nº1627518

epo
Oni diras ke Amazono elspiras kaj enspiras.

Frazo nº447528

epo
Oni diras ke amo blindigas.

Frazo nº1080319

epo
Oni diras ke amo estas blinda.

Frazo nº1416861

epo
Oni diras ke Anne edziniĝos en junio.

Frazo nº684630

epo
Oni diras, ke Ann estas ilia ĉefo.
Montricmn
据说,安是他们的领导。
jùshuō , ān shì tāmen de lǐngdǎo .
Montrijpn
アンは彼らの指導者であると言われている。
アン は 彼ら[かれら] の 指導[しどう] 者[しゃ] で ある と 言わ[いわ] れ て いる 。

Frazo nº541488

epo
Oni diras, ke Ann estras ilin.

Frazo nº1497995

epo
Oni diras ke arakido estas afrodizia.

Frazo nº1626166

epo
Oni diras, ke bestoj ne kapablas malami.

Frazo nº1489155

epo
Oni diras ke ĉiuj meritas duan ŝancon. Mi estus feliĉa se oni donos al mi la unuan.

Frazo nº1411081

epo
Oni diras ke Dio estas brazilano, sed certe la brazilaninoj estas diinoj.

Frazo nº677140

epo
Oni diras, ke en ĉi tiu muzeo estas unu verko de Picasso kaj tri de Renoir.

Frazo nº559928

epo
Oni diras ke en Kolumbotago, la fantasmo de Kristoforo Kolumbo eliras de sia tombo kaj flugas ĉirkaŭ la mondo, kaj punas malbonajn knabojn kaj knabinojn kiuj ne kredas je li.

Frazo nº1213620

epo
Oni diras, ke en la malnova domo vivas fantomo.

Frazo nº1365038

epo
Oni diras, ke en Usono iu ajn povas fariĝi prezidento, sed eble tio ne fakte veras.

Frazo nº1179500

epo
Oni diras, ke en Usono iu ajn povas iĝi prezidanto, sed eble tio ne tute veras.

Frazo nº1347703

epo
Oni diras, ke Eŭropol ankoraŭ ne estas sufiĉe preta agi efike.

Frazo nº575551

epo
Oni diras ke "Hamleto" estas la plej interesa teatraĵo iam verkita.

Frazo nº1410777

epo
Oni diras, ke ili estas malsanaj.

Frazo nº1410863

epo
Oni diras, ke ili estis malsanaj.

Frazo nº964376

epo
Oni diras, ke infanaĝo de ĉiu estas la plej bona periodo de la vivo.

Frazo nº982258

epo
Oni diras, ke infanaĝo de ĉiu persono estas la plej bona periodo de la vivo.

Frazo nº543585

epo
Oni diras ke Japanio estas la plej granda ekonomia potenco en la mondo.

Frazo nº728885

epo
Oni diras, ke junece Mary bonege kantis.

Frazo nº728888

epo
Oni diras, ke junece Mary estis bonega kantistino.

Frazo nº1502982

epo
Oni diras, ke knabinoj naskitaj sub la kankra signo estas 'aŭdacaj'.

Frazo nº526081

epo
Oni diras ke la amo blindas.

Frazo nº612328

epo
Oni diras, ke la francoj amas arton.

Frazo nº556163

epo
Oni diras, ke la francoj ŝatas arton.

Frazo nº731743

epo
Oni diras, ke la golfludo estas tre populara en Japanio.

Frazo nº988362

epo
Oni diras ke la gusto de amo estas amara.

Frazo nº1190419

epo
Oni diras, ke la itala estas tre malfacila lingvo.

Frazo nº719999

epo
Oni diras, ke la kabineto demisios.

Frazo nº1214679

epo
Oni diras, ke la milito finiĝos baldaŭ.

Frazo nº1209255

epo
Oni diras ke la nederlandanoj estas toleremaj.

Frazo nº780744

epo
Oni diras ke la sekretaj amleteroj de Kristoforo Kolumbo al Reĝino Isabela - nemalkovritaj dum jarcentoj - eble povus konkuri, kaj se ne, eklipsi la Kamo-Sutron.

Frazo nº979511

epo
Oni diras, ke la unua emo, kiun besto havas, estas protekti sin mem.

Frazo nº613294

epo
Oni diras, ke la vero ĉiam venkas.

Frazo nº1617775

epo
Oni diras, ke la vetero same kiel la virino ne estas konstanta.

Frazo nº1627024

epo
Oni diras, ke la vikingoj anticipis la malkovron de Ameriko fare de Kolumbo.

Frazo nº560370

epo
Oni diras ke la vivo estas mallonga.

Frazo nº1188080

epo
Oni diras, ke la voĉo de Björk estus pli ekscitiga ol la okazaĵo ricevi poŝtkarton el Japanujo.

Frazo nº1394617

epo
Oni diras ke lia loĝobloko estas tro malgranda por okcidentaj normoj.

Frazo nº729760

epo
Oni diras, ke li ankaŭ inventis la betonon.
Montrijpn
彼はコンクリートも発明したと言われている。
彼[かれ] は コンクリート も 発明[はつめい] し た と 言わ[いわ] れ て いる 。

Frazo nº608176

epo
Oni diras, ke li ankoraŭ estas en Parizo.

Frazo nº689446

epo
Oni diras ke lia patro mortis en fremda lando.

Frazo nº716649

epo
Oni diras, ke lia patro mortis en lando ekstera.

Frazo nº665676

epo
Oni diras, ke li estas bona kuracisto.

Frazo nº606436

epo
Oni diras ke li estas grava sciencisto.

Frazo nº1379267

epo
Oni diras, ke li estas kompetenta.

Frazo nº528651

epo
Oni diras ke li estas la plej bona tenisto.

Frazo nº1410762

epo
Oni diras, ke li estas malsana.

Frazo nº888527

epo
Oni diras, ke li estas mensmalsana.

Frazo nº945191

epo
Oni diras, ke li estas milionulo.

Frazo nº1160224

epo
Oni diras ke li estas riĉega.

Frazo nº547611

epo
Oni diras ke li estas tre riĉa.

Frazo nº553230

epo
Oni diras, ke li estis bona instruisto.

Frazo nº1410853

epo
Oni diras, ke li estis malsana.

Frazo nº459838

epo
Oni diras, ke li estis tre riĉa.

Frazo nº1175807

epo
Oni diras ke li havas multajn malnovajn monerojn.

Frazo nº1339200

epo
Oni diras, ke li mortos neniam.

Frazo nº548079

epo
Oni diras, ke li neniam eliĝis el sia vilaĝo.

Frazo nº683128

epo
Oni diras, ke li neniam plu revenos.

Frazo nº1391799

epo
Oni diras, ke li perdis sian tutan havaĵon.

Frazo nº558985

epo
Oni diras, ke li perdis sian tutan monon.

Frazo nº453337

epo
Oni diras ke li rilatas al la subaĉeto.
Montrijpn
彼は汚職と何らかの関係があるといわれています。
彼[かれ] は 汚職[おしょく] と 何らかの[なんらかの] 関係[かんけい] が ある と いわ れ て い ます 。

Frazo nº1145472

epo
Oni diras, ke li scias Esperanton, sed mi tion ne scias.

Frazo nº824300

epo
Oni diras ke li verkis tiun libron.

Frazo nº1178806

epo
Oni diras, ke manĝi pli malrapide helpas manĝi malpli.

Frazo nº642724

epo
Oni diras, ke Mariino rilatas kun franco.

Frazo nº466197

epo
Oni diras, ke mia fratino estas bela.

Frazo nº1410847

epo
Oni diras, ke mi estis malsana.

Frazo nº951702

epo
Oni diras, ke ne estas vivo sur Marso.

Frazo nº579690

epo
Oni diras ke neniu jam solvis la problemon.

Frazo nº1410773

epo
Oni diras, ke ni estas malsanaj.

Frazo nº1410861

epo
Oni diras, ke ni estis malsanaj.

Frazo nº1610898

epo
Oni diras, ke oni povas ekkoni homon laŭ la dormpozicio.

Frazo nº1455553

epo
Oni diras ke Ramseso la Dua havis ses edzinojn kaj pli ol cent infanojn.

Frazo nº472001

epo
Oni diras, ke sinjoro Jones estas bona instruisto.

Frazo nº907019

epo
Oni diras, ke sunlumo estas la plej bona desinfektaĵo.

Frazo nº514578

epo
Oni diras ke ŝi amas lin.

Frazo nº581791

epo
Oni diras ke ŝi baldaŭ edziniĝos.

Frazo nº544309

epo
Oni diras ke ŝi estas la plej bona tenisludistino de Francio.

Frazo nº1410764

epo
Oni diras, ke ŝi estas malsana.

Frazo nº1550888

epo
Oni diras ke ŝi estis aktorino antaŭ proksimume dudek jaroj.

Frazo nº1498614

epo
Oni diras, ke ŝi estis aktorino en sia junaĝo.

Frazo nº1410855

epo
Oni diras, ke ŝi estis malsana.

Frazo nº920730

epo
Oni diras ke ŝi kaj ŝia edzo ne akordas je io.

Frazo nº1407965

epo
Oni diras, ke ŝi malsanas.