Frazo nº437323

epo
Ŝafaro harmonia lupon ne timas.

Frazo nº508591

epo
Ŝafista hundo pelas ŝafaron al la paŝtejo.

Frazo nº679349

epo
Ŝafoj donas al ni lanon.

Frazo nº582510

epo
Ŝafoj manĝas herbon.

Frazo nº671258

epo
Ŝaijnas, ke ŝi havis bonan tempon dum la festo.
Montricmn
看來她似乎在派對上玩得很開心。
kànlái tā sìhu zài pài duì shàng wán děi hěn kāixīn .
Montrijpn
彼女はパーティーを楽しんだようだ。
彼女[かのじょ] は パーティー を 楽しん[たのしん] だ よう だ 。

Frazo nº1382919

epo
Ŝajnas al mi ankaŭ, ke decidinte lerni Esperanton, vi havis klaran komprenon de ĝia celo, nome, la alproksimiĝo de la koroj per la interkompreniĝo de cerboj.

Frazo nº1260279

epo
Ŝajnas al mi danĝera supreniri al monto dum pluva tago.

Frazo nº1391087

epo
Ŝajnas al mi grava akcenti, ke la homa lingvo ne estas simila al biologia organismo. Se ni diras pri lingvo "Ĝi vivas. Ĝi estas viva.", tiam ni metafore esprimas la fakton, ke ĝi estas aplikata en multaj funkcioj kaj ke ĝi dum la progresado de la tempo aliiĝas, evoluas. La "vivo" de lingvo estas la sumo de ĝiaj funkcioj.

Frazo nº522063

epo
Ŝajnas al mi jam estinta ĉi tie.

Frazo nº530962

epo
Ŝajnas al mi jam vivi tiun historion.

Frazo nº1139817

epo
Ŝajnas al mi, ke...

Frazo nº882420

epo
Ŝajnas al mi, ke ĉi tie kun mi ne homoj loĝas, sed porkoj.

Frazo nº1154303

epo
“Ŝajnas al mi, ke el ŝia buŝo elsaltas perloj kaj diamantoj!”

Frazo nº633199

epo
Ŝajnas al mi, ke el ŝia buŝo elsaltas perloj kaj diamantoj!

Frazo nº792184

epo
Ŝajnas al mi, ke entute mi ne dormis pli ol kvar horojn.

Frazo nº518972

epo
Ŝajnas al mi, ke ĝi estas iom tre peza.

Frazo nº632965

epo
Ŝajnas al mi, ke la afero nun iros en ordo.

Frazo nº1578346

epo
Ŝajnas al mi, ke la bildoj mem parolas por si.

Frazo nº1506523

epo
Ŝajnas al mi, ke la flago estas en ordo.

Frazo nº1506522

epo
Ŝajnas al mi, ke la flago estas ĝusta.

Frazo nº965471

epo
Ŝajnas al mi, ke la frazo komentiĝas per si mem.

Frazo nº1149733

epo
Ŝajnas al mi, ke la ĵurnalo enhavas gravajn anoncojn.

Frazo nº1634093

epo
Ŝajnas al mi ke la patro, post kiam li, pro sia kaduka sano, devis forlasi la armeon, klopodis per ĉiuj rimedoj eduki siajn filinojn kvazaŭ ili estus malgrandaj soldatoj; li hardis ili, devigis ilin elteni malabundon kaj detenis de ili ĉiujn agrablaĵojn, kiuj povas faciligi la ĉiutagan vivon.

Frazo nº534835

epo
Ŝajnas al mi, ke la trajno malfruas.

Frazo nº1472027

epo
Ŝajnas al mi, ke li estas sincera.

Frazo nº1357913

epo
Ŝajnas al mi, ke li estas tro malzorgema.

Frazo nº727475

epo
Ŝajnas al mi, ke li honestas.
Montrijpn
私には彼が正直なように思われる。
私[わたし] に は 彼[かれ] が 正直[しょうじき] な よう に 思わ[おもわ] れる 。
Montrijpn
私には彼は正直なように思われる。
私[わたし] に は 彼[かれ] は 正直[しょうじき] な よう に 思わ[おもわ] れる 。
Montrijpn
私には彼は正直なように思える。
私[わたし] に は 彼[かれ] は 正直[しょうじき] な よう に 思える[おもえる] 。

Frazo nº1623334

epo
Ŝajnas al mi, ke mian lastan leteron mi skribis la kvaran tagon de la pasinta monato.

Frazo nº1005168

epo
Ŝajnas al mi, ke mi aŭdis bruon en la subtegmento.

Frazo nº1625397

epo
Ŝajnas al mi, ke mi en tiu afero pli-malpli sukcesis.

Frazo nº797190

epo
Ŝajnas al mi, ke mi estis maldiligenta.

Frazo nº965504

epo
Ŝajnas al mi ke mi forgesas ion.

Frazo nº1008869

epo
Ŝajnas al mi, ke mi ie renkontis vin.

Frazo nº1471697

epo
Ŝajnas al mi ke mi vidis ŝin antaŭe.

Frazo nº1222458

epo
Ŝajnas al mi, ke multaj el miaj amikoj, direktas sian atenton nur al supraĵe interesaj temoj.

Frazo nº1268100

epo
Ŝajnas al mi, ke ne ĉiuj voĉdonis.

Frazo nº646605

epo
Ŝajnas al mi, ke ne plu restas mono.

Frazo nº880172

epo
Ŝajnas al mi, ke ne pluvas.

Frazo nº1047270

epo
Ŝajnas al mi, ke ni devas foriri nun.

Frazo nº563001

epo
Ŝajnas al mi, ke ni jam interrenkontis. Kie? Mi ne plu memoras. Ĉu vi scias?

Frazo nº641567

epo
Ŝajnas al mi, ke ni nun foriru.

Frazo nº1436146

epo
Ŝajnas al mi, ke ni nun povas fermi la kunsidon.

Frazo nº1220803

epo
Ŝajnas al mi, ke pasis jam jarcentoj de tiam.

Frazo nº1149707

epo
Ŝajnas al mi, ke per la interparolado mi lernus tre rapide.

Frazo nº881127

epo
Ŝajnas al mi, ke pluvos.

Frazo nº1563339

epo
Ŝajnas al mi, ke ŝi emas troigi.

Frazo nº1146481

epo
Ŝajnas al mi, ke ŝi estas preskaŭ dek-kvinjara.

Frazo nº637676

epo
Ŝajnas al mi, ke ŝi hodiaŭ sin multe pli bone sentas.

Frazo nº549161

epo
Ŝajnas al mi ke ŝi venos hodiaŭ.

Frazo nº1187620

epo
Ŝajnas al mi, ke tio estas tro multekosta.

Frazo nº1382915

epo
Ŝajnas al mi, ke vi bone komprenis la regulojn de la gramatiko de ĉi tiu utila lingvo, Esperanto.

Frazo nº846196

epo
Ŝajnas al mi, ke vi eraras.

Frazo nº1052322

epo
Ŝajnas al mi, ke vi erarinte surmetis mian ĉapelon.

Frazo nº1505262

epo
Ŝajnas al mi, ke vi estas feliĉaj.

Frazo nº727270

epo
Ŝajnas al mi, ke vi estas honesta.

Frazo nº1031016

epo
Ŝajnas al mi, ke vi havas apendiciton.

Frazo nº1145564

epo
Ŝajnas al mi, ke vi konfuzas la vortojn.

Frazo nº639067

epo
Ŝajnas al mi, ke vi pensis pri io alia.

Frazo nº778084

epo
Ŝajnas al mi, ke vi pentas.

Frazo nº801062

epo
Ŝajnas al mi, ke vi pravas.

Frazo nº1470370

epo
Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas fari komplimentojn.

Frazo nº1352746

epo
Ŝajnas al mi ke vi ŝatas vojaĝi tra la mondo.

Frazo nº880168

epo
Ŝajnas al mi, ke vi venkis.

Frazo nº1015891

epo
Ŝajnas al mi, ke vi vidas ĉion nigra.

Frazo nº1265191

epo
Ŝajnas al mi, ke vi vidas ĉion nigre.

Frazo nº1537212

epo
Ŝajnas al mi, kvazaŭ estintus hieraŭ, sed fakte ni renkontiĝis antaŭ preskaŭ dek jaroj.

Frazo nº1259849

epo
Ŝajnas al mi, kvazaŭ li iom rilatas al la afero.

Frazo nº1242297

epo
Ŝajnas al mi malprudente ekskursi tra Amazonio sen prepariĝo.

Frazo nº1621235

epo
Ŝajnas al mi malsaĝe vojaĝi senprepare tra Amazonio.

Frazo nº797185

epo
Ŝajnas al mi vidi multajn ŝipojn.

Frazo nº658400

epo
Ŝajnas al ni, ke ni povis forfuĝi de la danĝero.

Frazo nº575616

epo
Ŝajnas esti io stranga pri la knabo.
Montrijpn
その少年にはどこか風変わりなところがあるように思われる。
その 少年[しょうねん] に は どこ か 風変わり[ふうがわり] な ところ が ある よう に 思わ[おもわ] れる 。

Frazo nº432766

epo
«Ŝajnas esti tre interesa», diris Hiroŝio.

Frazo nº684787

epo
Ŝajnas esti tre interese.

Frazo nº1371638

epo
Ŝajnas esti varme ekstere.

Frazo nº1091473

epo
Ŝajnas evidente, ke li estas malsana.

Frazo nº628567

epo
Ŝajnas interparolado de surduloj.

Frazo nº1246468

epo
Ŝajnas, ke Alice estas tre kontenta pri sia kostumo.

Frazo nº1379010

epo
Ŝajnas ke Ali estas tre interesita pri fomikologio.

Frazo nº1378167

epo
Ŝajnas ke Ali estas tre interesita pri mirmekologio.

Frazo nº580082

epo
Ŝajnas ke al li mankis mono.

Frazo nº664412

epo
Ŝajnas ke antaŭe li estis riĉa.
Montrijpn
彼は以前金持ちだったらしい。
彼[かれ] は 以前[いぜん] 金持ち[かねもち] だっ た らしい 。

Frazo nº852059

epo
Ŝajnas ke Cathy ŝatas muzikon.

Frazo nº573941

epo
Ŝajnas ke ĉe li kelkaj ŝraŭboj malfiksas.

Frazo nº1635239

epo
Ŝajnas ke ĉi-nokte pluvos.

Frazo nº1001840

epo
Ŝajnas, ke ĉiu havas ion por trakti severe kun iu, sed nur malmultaj homoj kapablas konsideri tion filozofie.

Frazo nº1001844

epo
Ŝajnas, ke ĉiu havas ion por trakti severe kun iu, sed nur malmultaj homoj povas konsideri tion filozofie.

Frazo nº685201

epo
Ŝajnas, ke ĉiuj estis kontentaj kun viaj respondoj.

Frazo nº455157

epo
Ŝajnas, ke ĉiuj ŝatas golfon.

Frazo nº1238213

epo
Ŝajnas, ke ekzistas rilato inter lia fiasko kaj lia karaktero.

Frazo nº548819

epo
Ŝajnas ke estas kelkaj islamaj restoracioj en ĉi tiu areo.

Frazo nº666470

epo
Ŝajnas, ke estos malvarme dum somero denove.

Frazo nº1096809

epo
Ŝajnas, ke fiŝosto blokigis en mia gorĝo.

Frazo nº577572

epo
Ŝajnas ke hodiaŭ vespere pluvos.

Frazo nº523084

epo
Ŝajnas ke hodiaŭ vi estas tre gaja.

Frazo nº1005111

epo
Ŝajnas, ke ili enamiĝis unu al alia.

Frazo nº1626892

epo
Ŝajnas, ke ili eniris la misan trajnon.

Frazo nº945354

epo
Ŝajnas, ke ili scias pri la fakto.
Montrijpn
彼らはその事実に気づいているようだ。
彼ら[かれら] は その 事実[じじつ] に 気づい[きづい] て いる よう だ 。

Frazo nº1419949

epo
Ŝajnas, ke io difektiĝis en via kapo.

Frazo nº1419947

epo
Ŝajnas ke io difektiĝis je la telefono.

Frazo nº1229675

epo
Ŝajnas, ke io okazis.

Frazo nº603099

epo
Ŝajnas, ke iu vizitis ĉe mi kiam mi forestis.
Montrijpn
私の留守中に誰かが訪ねてきたらしい。
私[わたし] の 留守[るす] 中[ちゅう] に 誰か[だれか] が 訪ね[たずね] て き た らしい 。

Frazo nº594040

epo
Ŝajnas ke Jack malsanas.

Frazo nº1515821

epo
Ŝajnas ke Jeff scias kie ŝi estas.

Frazo nº652517

epo
Ŝajnas, ke kazeokuko estas taŭga donaco por mildigi ĉagrenon.

Frazo nº547057

epo
Ŝajnas ke la hundo pliboniĝas.
Montrijpn
その犬は快方に向かいつつあるらしい。
その 犬[いぬ] は 快方[かいほう] に 向かい[むかい] つつ ある らしい 。

Frazo nº658604

epo
Ŝajnas, ke la hundo volas manĝi.

Frazo nº539558

epo
Ŝajnas ke la infanoj devos dormi sur la planko.

Frazo nº1281092

epo
Ŝajnas, ke la informo tralasiĝis.
Montrijpn
情報が外部に漏れたらしい。
情報[じょうほう] が 外部[がいぶ] に 漏れ[もれ] た らしい 。

Frazo nº799367

epo
Ŝajnas, ke la knabino estas riĉa.

Frazo nº1539259

epo
Ŝajnas, ke la partio reganta gajnos la sekvajn balotojn.

Frazo nº696733

epo
Ŝajnas, ke la plej multaj homoj rezignas antaŭ ol ekkoni siajn kapablojn.

Frazo nº1503179

epo
Ŝajnas, ke la pluva sezono finfine finiĝas.

Frazo nº1387246

epo
Ŝajnas, ke la pluva sezono komenciĝos post la venonta semajno.
Montrijpn
梅雨入りは来週以降になりそうだ。
梅雨入り[つゆいり] は 来週[らいしゅう] 以降[いこう] に なり そう だ 。

Frazo nº1357905

epo
Ŝajnas, ke la pluvsezono pasis finfine.

Frazo nº1046441

epo
Ŝajnas, ke la policisto en ĉi tiu televida serio estas policulaĉo kiu misuzas sian aŭtoritaton.

Frazo nº1015500

epo
Ŝajnas ke la regpartio venkos en la alvenonta elekto.

Frazo nº1190703

epo
Ŝajnas, ke la romianoj ne havis vortarojn. Strange!

Frazo nº338789

epo
Ŝajnas, ke la trajno malfruas.

Frazo nº757926

epo
Ŝajnas ke la vendejo hodiaŭ estas fermita.

Frazo nº1003717

epo
Ŝajnas, ke la vetero estas pliboniĝanta.

Frazo nº540644

epo
Ŝajnas ke lia edzino estas fremdulino.

Frazo nº1595046

epo
Ŝajnas, ke lia patro estas advokato.

Frazo nº1034100

epo
Ŝajnas, ke lia patro estas eksterlande.

Frazo nº1206366

epo
Ŝajnas, ke li eraras.

Frazo nº1198729

epo
Ŝajnas, ke li estas absorbita en sia laboro.

Frazo nº532414

epo
Ŝajnas ke li estas dormita.

Frazo nº1640745

epo
Ŝajnas, ke li estas en bona fizika stato.

Frazo nº536586

epo
Ŝajnas, ke li estas feliĉa.

Frazo nº543191

epo
Ŝajnas, ke li estas muzikisto.

Frazo nº1030668

epo
Ŝajnas ke li estas riĉa.

Frazo nº1251791

epo
Ŝajnas, ke li estas tre okupita hodiaŭ.

Frazo nº1373190

epo
Ŝajnas, ke li estas turmentita.

Frazo nº539559

epo
Ŝajnas ke li estis bona atleto.
Montrijpn
彼は偉大な運動選手だったらしい。
彼[かれ] は 偉大[いだい] な 運動[うんどう] 選手[せんしゅ] だっ た らしい 。
Montrijpn
彼はすごいスポーツ選手だったらしい。
彼[かれ] は すごい スポーツ 選手[せんしゅ] だっ た らしい 。

Frazo nº517916

epo
Ŝajnas ke li estis malsana.
Montrijpn
病気であったように見える。
病気[びょうき] で あっ た よう に 見える[みえる] 。
Montrijpn
彼は病気であったらしい。
彼[かれ] は 病気[びょうき] で あっ た らしい 。
Montrijpn
彼は病気だったらしい。
彼[かれ] は 病気[びょうき] だっ た らしい 。
Montrijpn
彼は病気だったように思われる。
彼[かれ] は 病気[びょうき] だっ た よう に 思わ[おもわ] れる 。

Frazo nº541392

epo
Ŝajnas, ke li estis riĉa.

Frazo nº1113123

epo
Ŝajnas, ke li estis tre amuzita de la rakonto.

Frazo nº640486

epo
Ŝajnas, ke li gajnos la unuan premion.

Frazo nº676432

epo
Ŝajnas, ke li havas problemojn.

Frazo nº1622016

epo
Ŝajnas, ke li honestas.

Frazo nº560859

epo
Ŝajnas ke li iel rilatas al la afero.

Frazo nº626023

epo
Ŝajnas ke li konas la sekreton.

Frazo nº1261845

epo
Ŝajnas, ke li konfuzas ion.

Frazo nº537599

epo
Ŝajnas ke li loĝis en Hispanio.

Frazo nº1362425

epo
Ŝajnas, ke li longe estis malsana.
Montrijpn
どうやら彼は長い間病気をしていたようです。
どうやら 彼[かれ] は 長い[ながい] 間[ま] 病気[びょうき] を し て い た よう です 。

Frazo nº1197928

epo
Ŝajnas, ke li longe malsanis.

Frazo nº1206367

epo
Ŝajnas, ke li malpravas.

Frazo nº783707

epo
Ŝajnas ke li mensogas.

Frazo nº1060922

epo
Ŝajnas, ke li ne havis tempon.

Frazo nº729761

epo
Ŝajnas, ke li ne intencas veni al la koncerto.
Montricmn
他好像不怎麼想來聽音樂會。
tā hǎoxiàng bùzěnme xiǎng lái tīng yīnyuèhuì .
Montrijpn
彼はコンサートに喜んで来るようには見えない。
彼[かれ] は コンサート に 喜ん[よろこん] で 来る[くる] よう に は 見え[みえ] ない 。

Frazo nº1522602

epo
Ŝajnas ke li neniam sentas malvarmon.

Frazo nº535313

epo
Ŝajnas ke li ne povis dormi dum multaj noktoj.

Frazo nº685347

epo
Ŝajnas, ke li planas ion.
Montrijpn
彼は何か気にかけることがあるようだ。
彼[かれ] は 何[なに] か 気[き] に かける こと が ある よう だ 。
Montrijpn
彼は何か気にかかることがあるようだ。
彼[かれ] は 何[なに] か 気[き] に かかる こと が ある よう だ 。

Frazo nº1060921

epo
Ŝajnas, ke li rapidis.

Frazo nº434101

epo
Ŝajnas, ke li scias ĉion.

Frazo nº1474245

epo
Ŝajnas, ke li scias la veron.

Frazo nº1384093

epo
Ŝajnas, ke li sciis la veron.

Frazo nº1218132

epo
Ŝajnas ke li venkos.

Frazo nº1633193

epo
Ŝajnas, ke li venkos.

Frazo nº1281747

epo
Ŝajnas, ke, malgraŭ miaj eksterkutimaj fortostreĉoj kaj mia konstanta penado, por atingi elstarajn rezultojn, mi trafis en sakstraton.

Frazo nº783238

epo
Ŝajnas, ke malnova amiko mia printempe eniros universitaton en Osaka.

Frazo nº1400844

epo
Ŝajnas, ke Maria denove estas ebria.

Frazo nº1226248

epo
Ŝajnas, ke mia horloĝo difektiĝis.

Frazo nº711392

epo
Ŝajnas, ke miaj metodoj estas aktualaj.
Montrijpn
私の方法のほうが最新式のようだね。
私[わたし] の 方法[ほうほう] の ほう が 最新[さいしん] 式[しき] の よう だ ね 。

Frazo nº1429712

epo
Ŝajnas, ke mia kontraŭ-virusa programo ne estas kontentiga.
Montrijpn
私のウイルス対策用ソフトウエアは不良品でした。
私[わたし] の ウイルス 対策[たいさく] 用[よう] ソフトウエア は 不[ふ] 良品[りょうひん] でし た 。

Frazo nº1626822

epo
Ŝajnas, ke mi ankaŭ hodiaŭ malfruas.

Frazo nº611198

epo
Ŝajnas ke mi faris eraron.

Frazo nº1236595

epo
Ŝajnas, ke mi havas febron.

Frazo nº577630

epo
Ŝajnas ke mi iel elturniĝis el la danĝero.

Frazo nº1460165

epo
Ŝajnas, ke mi komprenas.

Frazo nº1577926

epo
Ŝajnas, ke mi malfruos ankaŭ hodiaŭ.

Frazo nº587224

epo
Ŝajnas ke mi malvarmumis.

Frazo nº601983

epo
Ŝajnas, ke mi parolus kontraŭ muro.

Frazo nº1219054

epo
Ŝajnas ke mi perdiĝis.

Frazo nº504673

epo
Ŝajnas, ke mi perdis miajn ŝlosilojn.

Frazo nº642184

epo
Ŝajnas ke mi perdis mian monujon.

Frazo nº805033

epo
Ŝajnas, ke mi perdis mian monujon en la supermerkato.

Frazo nº1387131

epo
Ŝajnas, ke mi postlasis mian ombrelon en la trajno.
Montrijpn
どうやら電車の中で傘を置き忘れてきたらしい。
どうやら 電車[でんしゃ] の 中[なか] で 傘[かさ] を 置き忘れ[おきわすれ] て き た らしい 。

Frazo nº762649

epo
Ŝajnas, ke mi renkontis vin ie.

Frazo nº1438690

epo
Ŝajnas ke Mr Taniguchi estas malfrue, ĉu ne?

Frazo nº1366854

epo
Ŝajnas, ke multaj homoj elvenis por partopreni la konkuron.

Frazo nº624101

epo
Ŝajnas ke neĝos.

Frazo nº543399

epo
Ŝajnas ke neniu atentis kion li diris.

Frazo nº1148959

epo
Ŝajnas, ke neniu estas hejme.

Frazo nº958638

epo
Ŝajnas, ke neniu konis la veron.

Frazo nº945025

epo
Ŝajnas, ke neniu scias, kie John estas.

Frazo nº524134

epo
Ŝajnas, ke neniu scias la veron.

Frazo nº575348

epo
Ŝajnas, ke neniu sciis la veron.

Frazo nº532035

epo
Ŝajnas ke ne restas pli da mono.

Frazo nº1196247

epo
Ŝajnas, ke ni denove miskomprenis unu la alian.

Frazo nº1505253

epo
Ŝajnas, ke ni estas malsanaj.

Frazo nº926767

epo
Ŝajnas, ke ni falis en kaptilon.

Frazo nº1221407

epo
Ŝajnas, ke nun ĉiuj deziras vojaĝi al la marbordo, por bani sin, kuŝi sur plaĝo kaj sunbruniĝi.

Frazo nº600426

epo
Ŝajnas ke okazis eraro.

Frazo nº598044

epo
Ŝajnas, ke pluvos.

Frazo nº1180165

epo
Ŝajnas, ke sinjoro Hatoyama vivas en loĝejo de la firmao.

Frazo nº1261803

epo
Ŝajnas, ke sinjoro Tanaka sukcese trapasis la ekzamenon.

Frazo nº644085

epo
Ŝajnas ke sinjoro Tanaka sukcesis en la ekzameno.
Montrijpn
田中さんは試験に合格したようです。
田中[たなか] さん は 試験[しけん] に 合格[ごうかく] し た よう です 。
Montricmn
田中好像通过了考试。
tián zhōng hǎoxiàng tōngguò le kǎoshì .
Montricmn
田中好像通过考试了。
tián zhōng hǎoxiàng tōngguò kǎoshì le .
Montricmn
田中好像考试合格了。
tián zhōng hǎoxiàng kǎoshì hégé le .
Montrijpn
田中さんは試験に合格したみたいです。
田中[たなか] さん は 試験[しけん] に 合格[ごうかく] し た みたい です 。
Montrijpn
田中さんは試験に合格したらしいです。
田中[たなか] さん は 試験[しけん] に 合格[ごうかく] し た らしい です 。

Frazo nº1606532

epo
Ŝajnas, ke s-ro Brooke estas honestulo.

Frazo nº1615274

epo
Ŝajnas, ke ŝi estadis feliĉa.

Frazo nº1215158

epo
Ŝajnas ke ŝi estis riĉa.

Frazo nº455165

epo
Ŝajnas, ke ŝi havas multajn amikojn.

Frazo nº1447418

epo
Ŝajnas, ke ŝi interpretis mian komenton kiel insulton.

Frazo nº1071315

epo
Ŝajnas ke ŝi ĵus eliris lernejon.

Frazo nº1014659

epo
Ŝajnas , ke ŝi kaŝas sekreton.

Frazo nº1447420

epo
Ŝajnas, ke ŝi komprenis miajn vortojn kiel ofendon.

Frazo nº562384

epo
Ŝajnas, ke ŝi malamas vin.

Frazo nº1501730

epo
Ŝajnas ke ŝi malsanis.

Frazo nº763959

epo
Ŝajnas, ke ŝi pli kaj pli dikiĝas.

Frazo nº925102

epo
Ŝajnas, ke ŝtormo ekestos.

Frazo nº1413299

epo
Ŝajnas, ke tio jam sufiĉas.

Frazo nº1413297

epo
Ŝajnas, ke tio sufiĉas.

Frazo nº1216971

epo
Ŝajnas, ke Tom en la lasta vintro estis en Boston.

Frazo nº542583

epo
Ŝajnas ke Tom estas malkapabla solvi la problemon.

Frazo nº1337618

epo
Ŝajnas, ke Tom faris grandan eraron.

Frazo nº1428800

epo
Ŝajnas, ke Tom kaj Mary kverelas ĉiam.

Frazo nº1113102

epo
Ŝajnas, ke Tom sin preparas por la morgaŭaj lecionoj.

Frazo nº1177425

epo
Ŝajnas ke Tom sukcesas resti maldika, malgraŭ ke li ne malmulte manĝas.

Frazo nº1218438

epo
Ŝajnas ke Tom venkis la vetkuron.

Frazo nº1300853

epo
Ŝajnas ke via hundo soifas.

Frazo nº823546

epo
Ŝajnas, ke viaj pakaĵoj venos per posta flugo.

Frazo nº636275

epo
Ŝajnas, ke vi al io tute alia pensas.

Frazo nº1249706

epo
Ŝajnas ke vi ĉiuj eraras.

Frazo nº576771

epo
Ŝajnas, ke vi ĉiuj eraras.

Frazo nº1625958

epo
Ŝajnas, ke vi eĉ ne komprenis la sencon de tiuj vortoj.

Frazo nº727574

epo
Ŝajnas ke vi estas de Barato.

Frazo nº525310

epo
Ŝajnas ke vi faris nemalmultan progreson ekde kiam mi laste vidis vin.
Montrijpn
この前あなたにお会いして以来、かなり進歩されたようですね。
この 前[まえ] あなた に お 会い[あい] し て 以来[いらい] 、 かなり 進歩[しんぽ] さ れ た よう です ね 。
Montrijpn
前回君に会ってから、かなり進歩したようだね。
前回[ぜんかい] 君[くん] に 会っ[あっ] て から 、 かなり 進歩[しんぽ] し た よう だ ね 。

Frazo nº1362841

epo
Ŝajnas ke vi havos klason ankaŭ en la sabato.

Frazo nº463643

epo
Ŝajnas ke vi malpravas.

Frazo nº589111

epo
Ŝajnas, ke vi ne amuziĝas tie ĉi.

Frazo nº1407827

epo
Ŝajnas, ke vi ne kuraĝas fidi la veron, se ĝi ne pozas en vesto el sciencaj analizoj.

Frazo nº1073461

epo
Ŝajnas, ke vi ne pasigis agrablan momenton ĉi tie.

Frazo nº1232251

epo
Ŝajnas, ke vi scias ion, kion mi ne scias.

Frazo nº549218

epo
Ŝajnas ke vi tre gajas hodiaŭ.

Frazo nº1225717

epo
Ŝajnas, ke vi tute ne komprenas la signifon de tiuj ĉi vortoj.

Frazo nº955559

epo
Ŝajnas, kvazaŭ vi scias ion, kion mi ne scias.

Frazo nº630345

epo
Ŝajnas ne necese iri.

Frazo nº1004120

epo
Ŝajnas neniu ĉeesti pro la malŝaltita lumo.

Frazo nº544000

epo
Ŝajnas pluvi.

Frazo nº593561

epo
Ŝajnas pluvi. Ni prefere fermu la fenestrojn.

Frazo nº925275

epo
Ŝajnas strange, sed li ne sciis la novaĵon.

Frazo nº976104

epo
Ŝajnas tiel komencos verŝanta ajna sekundo nun. Pli bona preni ombrelon.

Frazo nº1243030

epo
Ŝajnas verŝajne,” mi diris, “ke same astronomoj fiksas sian rigardon je astroj de nokta ĉielo".

Frazo nº490235

epo
Ŝajne baldaŭ pluvos.
Montrijpn
直に雨が降るかもしれない。
直に[じかに] 雨[あめ] が 降る[ふる] かも しれ ない 。
Montrijpn
雨が降り出しそうだ。
雨[あめ] が 降り出し[ふりだし] そう だ 。

Frazo nº1578559

epo
Ŝajne ĉio ĉi ankoraŭ ne funkcias perfekte, sed la sistemo ne estas neinteresa.

Frazo nº1578369

epo
Ŝajne ĉio ĉi ankoraŭ ne funkcias tute perfekte, sed la sistemo estas interesa.

Frazo nº1284105

epo
Ŝajne ebriiĝinta post tro multaj tostoj, la urbestro elgargaris kelkajn nekompreneblajn vortojn.

Frazo nº583705

epo
Ŝajne estas tuta amaso de homoj ĉe Sensouji.
Montrijpn
浅草寺にはずいぶんたくさんの人がいるんですね。
浅草寺[せんそうじ] に は ずいぶん たくさん の 人[ひと] が いる ん です ね 。

Frazo nº925147

epo
Ŝajne ĝi ne tiel facilas...

Frazo nº588835

epo
Ŝajne iĝas malfacile akiri bonan postenon.

Frazo nº599685

epo
Ŝajne ili ne estas usonanoj.

Frazo nº609305

epo
Ŝajne io misfunkcias en lia horloĝo.

Frazo nº1004100

epo
Ŝajne Jiro maltrafis la trajnon.

Frazo nº1007314

epo
Ŝajne la afero estas serioza.

Frazo nº929963

epo
Ŝajne la buso malfruiĝas.

Frazo nº431849

epo
Ŝajne la buso malfruis.

Frazo nº563560

epo
Ŝajne, la hundo volas manĝi.

Frazo nº645661

epo
Ŝajne la Ipodo nano bone sonas.

Frazo nº601616

epo
Ŝajne la patrino de la algebro ne kontraŭis plezuron, konsiderante la grandan kvanton da viroj, kiuj estas nomataj "patro de la algebro".

Frazo nº1205114

epo
Ŝajne, la piedoj de la kato frostis.

Frazo nº1191561

epo
Ŝajne la pluva sezono komenciĝis.

Frazo nº1171918

epo
Ŝajne la vintro estas tie por restadi.

Frazo nº1073286

epo
Ŝajne lia entrepreno preskaŭ bankrotas.

Frazo nº553557

epo
Ŝajne lia intenco studi eksterlande estas disvolvi sian kapablon por paroli la anglan lingvon.

Frazo nº588788

epo
Ŝajne li ĉiutage plibonfartas.

Frazo nº507910

epo
Ŝajne li estas malsana.
Montrijpn
彼は病気らしい。
彼[かれ] は 病気[びょうき] らしい 。

Frazo nº1004175

epo
Ŝajne li estas promesoplena, juna viro.

Frazo nº838175

epo
Ŝajne li estas riĉa.

Frazo nº1074994

epo
Ŝajne li havas kapdoloron.

Frazo nº840474

epo
Ŝajne li iel rilatas al la afero.
Montrijpn
彼は、そのことと何らかの関係があるらしい。
彼[かれ] は 、 その こと と 何らかの[なんらかの] 関係[かんけい] が ある らしい 。

Frazo nº521756

epo
Ŝajne li konas nin.

Frazo nº753180

epo
Ŝajne li loĝas en Anglujo.

Frazo nº581627

epo
Ŝajne li negocas pri vestaĵoj.

Frazo nº1183390

epo
Ŝajne li ne sciis ĝin.

Frazo nº840957

epo
Ŝajne mi devas vomi.

Frazo nº928466

epo
Ŝajne mi hieraŭ trinkis tro multe, mi suferas de posttrinka naŭzo.

Frazo nº1460163

epo
Ŝajne mi komprenas.

Frazo nº545185

epo
Ŝajne ne eblas distingi obsedan neŭrozon disde intensa amo, el bioĥemia vidpunkto.

Frazo nº786474

epo
Ŝajne neniu sciis la veron.

Frazo nº1287911

epo
Ŝajne pasas ne unu tago sen militanonco de ĵurnaloj.

Frazo nº577511

epo
Ŝajne pluvas. Al vi estus pli bone kunmeti la ombrelon.

Frazo nº1561205

epo
Ŝajne ŝi loĝas proksime al la lago.
Montrijpn
彼女は湖のそばに住んでいたようだ。
彼女[かのじょ] は 湖[みずうみ] の そば に 住ん[すん] で い た よう だ 。

Frazo nº443409

epo
Ŝajne ŝin ofendis tio, kion li diris.
Montrijpn
彼女は彼の言葉に気を悪くしたようだ。
彼女[かのじょ] は 彼[かれ] の 言葉[ことば] に 気[き] を 悪く[わるく] し た よう だ 。

Frazo nº1637835

epo
Ŝajne Tom vere vintrinkemas.

Frazo nº1066032

epo
Ŝajne vi estas okupata.

Frazo nº933014

epo
Ŝajne vi konas min, sed mi ne konas vin.

Frazo nº1073020

epo
Ŝajnigi vin ruza puninstruas vin, nun vi belaspektas kun via engipsigita maleolo.

Frazo nº1429561

epo
Ŝajnigu ke vi estas mi.

Frazo nº1376753

epo
Ŝajnis al li, ke iu delikata mano tuŝetis lian kapon.

Frazo nº556626

epo
Ŝajnis al mi, ke beleco similis al montopinto kiu, foje atingita, restendas nur malsupreniri.

Frazo nº1379728

epo
Ŝajnis al mi, ke iu venas malantaŭ mi.

Frazo nº1428183

epo
Ŝajnis al mi, ke mi vidas malproksime malgrandan nigran starantan silueton. Mi kredis ĝin la trunko de sola arbo.

Frazo nº1220822

epo
Ŝajnis al mi nekredeble, ke mi tiam ne antaŭvidis, kio okazos.

Frazo nº923903

epo
Ŝajnis al mi oportune skribi ion.

Frazo nº1615944

epo
Ŝajnis al mi vidi katon.

Frazo nº1426613

epo
Ŝajnis, ke en la vilaĝo estas neniu.

Frazo nº537166

epo
Ŝajnis, ke estis bona ideo.

Frazo nº437425

epo
Ŝajnis, ke finfine la kverelo estos ĝisfunde priparolita, kiam Marko enverŝis oleon en la fajron, levante la demandon kiu estas la kulpulo.

Frazo nº689245

epo
Ŝajnis ke li estis riĉa.
Montricmn
看來他曾經是個有錢人。
kànlái tā céngjīng shì ge yǒu qián rén .
Montrijpn
彼は金持ちであったかのように見えた。
彼[かれ] は 金持ち[かねもち] で あっ た か の よう に 見え[みえ] た 。
Montrijpn
彼は金持ちだったらしかった。
彼[かれ] は 金持ち[かねもち] だっ た らしかっ た 。

Frazo nº678118

epo
Ŝajnis, ke li ĵus vekiĝis el sonĝo.

Frazo nº1291699

epo
Ŝajnis, ke li malsanas.

Frazo nº1262202

epo
Ŝajnis, ke mian patron elrevigis, ke mi ne sukcesis en la ekzameno.

Frazo nº518017

epo
Ŝajnis ke nenio ajn okazis.

Frazo nº1073452

epo
Ŝajnis, ke ŝi estintis malsana.

Frazo nº1415360

epo
Ŝajnis, ke ŝi tute ne povas trankviliĝi.

Frazo nº1262743

epo
Ŝajnis, ke vi estos feliĉa.

Frazo nº812444

epo
Ŝajnis, ke vi ne konas la veron.

Frazo nº1384839

epo
Ŝajnis, kvazaŭ glutis lin glutis la grundo.

Frazo nº646584

epo
Ŝajnis penige atingi sian celon.

Frazo nº546127

epo
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu

Frazo nº980134

epo
Ŝajnon ne fidu, juĝi ne rapidu.

Frazo nº538290

epo
Ŝajno trompas.

Frazo nº1484519

epo
Ŝajnus io deviga.

Frazo nº950284

epo
Ŝajnus, ke Alice kontentas pri la kostumo.

Frazo nº571492

epo
Ŝajnus, ke bikinoj laŭmodas ĉijare.

Frazo nº1393967

epo
Ŝajnus, ke la ĉinoj ne povas malhelpi sin paroli angle al mi, kvankam ili scias, ke mi parolas la ĉinan, kaj ke mi ne estas anglo.

Frazo nº818862

epo
Ŝakalo ĉefe manĝas bestkadavran viandon.

Frazo nº611147

epo
Ŝakmaton!

Frazo nº1497673

epo
Ŝako kaj damludo estas iliaj ŝatataj ludoj.

Frazo nº1351933

epo
Ŝaktabulo havas sesdek kvar ĉelojn.

Frazo nº566543

epo
Ŝaltu la flamon malgranda.
Montricmn
把火轉小一點。
bǎ huǒ zhuǎn xiǎo yīdiǎn .
Montrijpn
炎を弱くしなさい。
炎[ほのお] を 弱く[よわく] し なさい 。
Montrijpn
火を弱くして。
火[ひ] を 弱く[よわく] し て 。

Frazo nº338771

epo
Ŝaltu la lumon. Mi ne povas vidi ion ajn.

Frazo nº563679

epo
Ŝaltu la lumon mi petas.

Frazo nº799887

epo
Ŝaltu la radiaparaton.

Frazo nº521407

epo
Ŝaltu la radion.

Frazo nº979747

epo
Ŝaltu la radion iomete pli mallaŭte.

Frazo nº1352233

epo
Ŝanceli signifas forte puŝi starantan objekton tien kaj reen tiamaniere, ke ĝi povas renversiĝi aŭ fali, aŭ ke ĝi almenaŭ ne plu firme staras.

Frazo nº588286

epo
Ŝancigu pacon.

Frazo nº1352262

epo
Ŝanco estas ebleco, probableco de sukceso.

Frazo nº1400893

epo
Ŝancoj kiel tiu ĉi aperas ne ĉiun tagon.

Frazo nº1427146

epo
Ŝanĝas la mondon la komunikdo, ne la informado.
Montricmn
改变世界的是交流,不是信息。
gǎibiàn shìjiè de shì jiāoliú , bù shì xìnxī .
Montrijpn
世界を変えるのは情報ではなくコミュニケーションだ。
世界[せかい] を 変える[かえる] の は 情報[じょうほう] で は なく コミュニケーション だ 。

Frazo nº712210

epo
Ŝanĝiĝo estas la sola konstantaĵo.

Frazo nº647510

epo
Ŝanĝiĝoj eblas por la homo, sed nur malrapide kaj post longa tempo.

Frazo nº1206014

epo
Ŝanĝiĝo kaŭzas miraklojn.

Frazo nº577075

epo
Ŝanĝinte tion, kio estis ŝanĝenda.

Frazo nº503639

epo
Ŝanĝo estas la sole konstanta.

Frazo nº994687

epo
Ŝanĝo estas unu afero, progreso estas alia. Ŝanĝo estas scienca, progreso estas etika afero; ŝanĝo estas nekontestebla, dum progreso estas temo por diskutado.

Frazo nº1297364

epo
Ŝanĝota.

Frazo nº1264415

epo
Ŝanĝu la diskon, ĝi tedas!

Frazo nº638006

epo
Ŝanĝu la vestojn.

Frazo nº656029

epo
Ŝanĝu monon jam antaŭ la vojaĝo.

Frazo nº562893

epo
Ŝanĝu trajnon ĉe la venonta stacio.

Frazo nº791519

epo
Ŝanĝu trajnon en la sekva stacio.

Frazo nº1409065

epo
Ŝanhajo estas unu el la plej grandaj urboj de la mondo.

Frazo nº1073482

epo
Ŝanhajo kromnomiĝas Parizo de Oriento.
Montricmn
上海被称为东方的巴黎。
Shànghǎi bèi chēngwéi dōngfāng de bālí .
Montriwuu
上海被称为东方个巴黎。
zɑ̃²³. hɛ³⁴. bi²³. 称ɦuɛ²³. toŋ⁵³. fɑ̃⁵³. gəˀ¹². po⁵³. li²³. 。

Frazo nº459260

epo
Ŝarĝaŭto koliziis kontraŭ la hundo.

Frazo nº1352275

epo
Ŝarĝo estas la tuto de pezaj objektoj, portataj de iu.

Frazo nº609504

epo
Ŝarko elmordis la kuron de la viro.

Frazo nº671613

epo
Ŝarkoj estas sentemaj je elektraj pulsoj same kiel je sono.

Frazo nº1219550

epo
Ŝarkoj fifamas pro sia sangavida karaktero.

Frazo nº537621

epo
Ŝatata de tuta Kubo.

Frazo nº1187885

epo
Ŝatatan donacon oni ofte duoble rekompensas.

Frazo nº1618732

epo
Ŝate aŭ neŝate, vi iru!

Frazo nº1371037

epo
Ŝati iun pro ties ŝajno estas kiel ŝati libron pri ties bindaĵo.

Frazo nº739056

epo
Ŝatindegas la fremda vizaĝo.

Frazo nº1257080

epo
Ŝatu la etajn aĵojn en la vivo, ili kondukos vin al pli granda vivocelo.

Frazo nº1464629

epo
Ŝaŭmo estas blanka.

Frazo nº1352215

epo
Ŝaŭmo estas svarmo da veziketoj kunformiĝantaj el boligata, forte kirlata aŭ fermentanta likvo.

Frazo nº1352228

epo
Ŝaŭmo povas esti la salivo aŭ ŝvito de ekscitita besto aŭ frenezulo.

Frazo nº615714

epo
Ŝekspiro estas konsiderata kiel la plej granda dramisto.

Frazo nº564961

epo
Ŝekspiro estas la aŭtoro de Hamleto.

Frazo nº925466

epo
Ŝekspiro estas la plej granda poeto, kiun Anglujo iam vidis naskiĝi.

Frazo nº547252

epo
Ŝekspiro estas la plej granda versverkisto iam ajn naskita de Anglujo.

Frazo nº733977

epo
Ŝekspiro kreis multajn famajn karakterojn.

Frazo nº706808

epo
Ŝekspiro skribis kaj tragediojn kaj komediojn.

Frazo nº723649

epo
Ŝelkoj estas la plej sekura.

Frazo nº1352347

epo
Ŝelo estas la ekstera kalkeca krusteto, entenanta ovon.

Frazo nº1352314

epo
Ŝelo estas la ekstera tavolo aŭ membrano de frukto aŭ de semo.

Frazo nº1352307

epo
Ŝelo estas la ekstera tavolo de la trunko, branĉoj kaj radikoj de arboj kaj arbustoj.

Frazo nº1352354

epo
Ŝelo estas la tuta korpo de ŝipo aŭ flugboato tia, kia ĝi aperas ekstere.

Frazo nº1448511

epo
Ŝe mi scius ŝian adreson, mi skribus al ŝi.

Frazo nº1296471

epo
Ŝercado estas sendube la plej bona maniero lerni.

Frazo nº546346

epo
Ŝerce dirite, cele pensite.

Frazo nº541941

epo
Ŝerco dissekceblas kiel rano, sed ĝi mortas en la operacio, kaj la internaĵo senesperigas ĉiun ajn escepte de purscienca menso.

Frazo nº1633413

epo
Ŝerco estas serioza afero.

Frazo nº709887

epo
Ŝercoj pri bopatrinoj amuzas, ĉar ili plej ofte veras.

Frazo nº1457656

epo
Ŝercon al ni donis la Dio.

Frazo nº1263874

epo
Ŝercon oni devas publikigi, por si mem ĝi ne efikas.

Frazo nº1352446

epo
Ŝerĉi signifas diri aŭ fari ion neserioze, celante amuzi kaj ridigi.

Frazo nº758570

epo
Ŝi 18-jara venis al Tokio.
Montrijpn
彼女は18歳のときに上京した。
彼女[かのじょ] は 1[いち] 8[はち] 歳[さい] の とき に 上京[じょうきょう] し た 。

Frazo nº478847

epo
Ŝi 20jaraĝa edziniĝis al li.

Frazo nº1109796

epo
Ŝia abiturienta diplomo estas eminenta.

Frazo nº1310342

epo
Ŝia afableco kortuŝis min.

Frazo nº1495625

epo
Ŝia ago malglore reagis al ŝi mem.

Frazo nº1231316

epo
Ŝia ago meritas respekton.

Frazo nº1124807

epo
Ŝia aĝo igas ŝin taŭga por tiu laboro.

Frazo nº1234000

epo
Ŝia akademia titolo ne timidigu vin; ankaŭ ŝi preparas supojn per akvo.

Frazo nº532991

epo
Ŝia akra parolmaniero ne kongruas kun ŝia bela vizaĝo.

Frazo nº1499488

epo
Ŝia akustika gitaro sonas nekompareble bele.

Frazo nº501407

epo
Ŝia alparolado larmige emociis min.
Montrijpn
彼女の話を聞いて感動して泣いた。
彼女[かのじょ] の 話[はなし] を 聞い[きい] て 感動[かんどう] し て 泣い[ない] た 。

Frazo nº1297915

epo
Ŝia alparolo elvokis grandan tempeston.

Frazo nº437931

epo
Ŝia amiko atendis ŝin antaŭ la enirejo.
Montrijpn
彼女の友達は、門のそばで彼女を待った。
彼女[かのじょ] の 友達[ともだち] は 、 門[もん] の そば で 彼女[かのじょ] を 待っ[まっ] た 。

Frazo nº1004092

epo
Ŝia amiko atendis ŝin ĉe la pordego.

Frazo nº437932

epo
Ŝia amiko estas kantisto.

Frazo nº523723

epo
Ŝia analizo de la situacio estas trafa.

Frazo nº931462

epo
Ŝia angla lingvoscio estas bonega.

Frazo nº943032

epo
Ŝia angla lingvoscio estis tre bona.
Montrijpn
彼女は英語に堪能であった。
彼女[かのじょ] は 英語[えいご] に 堪能[かんのう] で あっ た 。

Frazo nº632549

epo
Ŝia angla lingvoscio multe pliboniĝis

Frazo nº1221304

epo
Ŝia anonco ne troigis - la manĝo efektive gustis elstare.

Frazo nº727468

epo
Ŝia antaŭdiro realiĝis.

Frazo nº1368708

epo
Ŝia argumentoĉeno estas alloga, sed finfine erara.

Frazo nº1030810

epo
Ŝia aroganta alparolo vekis konsternon.

Frazo nº431285

epo
Ŝia aserto estis malĝusta.

Frazo nº545210

epo
Ŝia aspekto trompis min.

Frazo nº1616938

epo
Ŝia avino 88jaraĝis.

Frazo nº472079

epo
Ŝia avino vivis ĝis ŝi okdek ok jaraĝis.

Frazo nº523068

epo
Ŝia avo mortis pro kancero antaŭ unu jaro.

Frazo nº597198

epo
Ŝia babilado jam tedegis min.

Frazo nº1132329

epo
Ŝia bela robo kaptis mian atenton.
Montrijpn
彼女の美しい服が私の注意を引いた。
彼女[かのじょ] の 美しい[うつくしい] 服[ふく] が 私[わたし] の 注意[ちゅうい] を 引い[ひい] た 。

Frazo nº441744

epo
Ŝia bela voĉo estis tre agrabla por la oreloj.
Montrijpn
彼女の美しい声は耳にとても心地よく響いた。
彼女[かのじょ] の 美しい[うつくしい] 声[こえ] は 耳[みみ] に とても 心地よく[ここちよく] 響い[ひびい] た 。

Frazo nº797978

epo
Ŝia beleco elstaris en la klaso.
Montrijpn
彼女の美しさはクラスの中でも目立って見えた。
彼女[かのじょ] の 美し[うつくし] さ は クラス の 中[なか] でも 目立っ[めだっ] て 見え[みえ] た 。

Frazo nº1188371

epo
Ŝia beleco endanĝerigis ŝin plurfoje.

Frazo nº627081

epo
Ŝia beleco estas nedubinda.

Frazo nº1577509

epo
Ŝia beleco estas nekomparebla.

Frazo nº521808

epo
Ŝia beleco estis nepriskribebla.

Frazo nº559173

epo
Ŝia beleco estis ruinigita per la cikatro.
Montrijpn
彼女の美貌もその傷で台無しになった。
彼女[かのじょ] の 美貌[びぼう] も その 傷[きず] で 台無し[だいなし] に なっ た 。

Frazo nº679302

epo
Ŝia beleco fascinis min.

Frazo nº478102

epo
Ŝia beleco nekompareblas.

Frazo nº594474

epo
Ŝia beleco paligas min.

Frazo nº1209590

epo
Ŝia belo iom post iom velkos.

Frazo nº630360

epo
Ŝia belo kaptis lin.

Frazo nº593602

epo
Ŝia biciklo estas blua.

Frazo nº743092

epo
Ŝia biciklo estas pli bona ol la mia.

Frazo nº585022

epo
Ŝia biografieto vere movis min.

Frazo nº732222

epo
Ŝi abomenas insektojn.

Frazo nº654886

epo
Ŝia braceleto havas altan valoron.

Frazo nº799025

epo
Ŝia brako estas en gipsobandaĝo.

Frazo nº1394216

epo
Ŝia bruna vizaĝo ruĝiĝis, en la okuloj brilis vivo.

Frazo nº1208108

epo
Ŝi abrupte turnis dorson al li.

Frazo nº644137

epo
Ŝi absolute ne harmoniis kun li.

Frazo nº1400298

epo
Ŝi absorbiĝis en sia laboro.

Frazo nº1513519

epo
Ŝia buŝo eĉ dum momento ne fermiĝas.

Frazo nº1140759

epo
Ŝia buŝo eĉ por momento ne fermiĝas.

Frazo nº1394885

epo
Ŝia buŝo restis nefermita, kvazaŭ ŝi ne kredus, kion ŝi ĵus aŭdis.

Frazo nº665757

epo
Ŝia celo estas iĝi instruistino.

Frazo nº1611894

epo
Ŝia ĉambro havas ruĝajn murojn.

Frazo nº566285

epo
Ŝia ĉapelo estis tre stranga.

Frazo nº565104

epo
Ŝia ĉarma vizaĝo fuŝiĝis per la cikatro.
Montrijpn
彼女の美貌もその傷で台無しになった。
彼女[かのじょ] の 美貌[びぼう] も その 傷[きず] で 台無し[だいなし] に なっ た 。

Frazo nº647028

epo
Ŝia ĉarmo konsistas el gajeco kaj afableco.
Montrijpn
彼女の魅力は陽気さと親切さにある。
彼女[かのじょ] の 魅力[みりょく] は 陽気[ようき] さ と 親切[しんせつ] さ に ある 。

Frazo nº1113435

epo
Ŝia ĉarmo konsistas ne nur el ŝia belo.

Frazo nº647035

epo
Ŝia ĉarmo ne konsistas nur en ŝia beleco.
Montrijpn
彼女の魅力はその美しさだけにあるのではない。
彼女[かのじょ] の 魅力[みりょく] は その 美し[うつくし] さ だけ に ある の で は ない 。

Frazo nº1222434

epo
Ŝia ĉarmo, ŝia koketado absorbis mian tutan atenton.

Frazo nº635250

epo
Ŝia ĉeesto ĉiam nervozigas min.

Frazo nº567754

epo
Ŝi aĉetadas en najbara nutraĵvendejo.
Montrijpn
彼女は近所の食料品店で買い物をする。
彼女[かのじょ] は 近所[きんじょ] の 食料[しょくりょう] 品[ひん] 店[てん] で 買い物[かいもの] を する 。

Frazo nº1090255

epo
Ŝi aĉetas ankoraŭ lakton.

Frazo nº1626765

epo
Ŝi aĉetas ludilon por sia infano.

Frazo nº1167257

epo
Ŝi aĉetis albumon por mi.
Montrijpn
彼女は私にアルバムを買ってくれた。
彼女[かのじょ] は 私[わたし] に アルバム を 買っ[かっ] て くれ た 。

Frazo nº1372450

epo
Ŝi aĉetis al mi belan mantelon.

Frazo nº918764

epo
Ŝi aĉetis al sia filo kameraon.

Frazo nº731097

epo
Ŝi aĉetis ankaŭ vortaron.

Frazo nº913377

epo
Ŝi aĉetis aŭton por li.

Frazo nº609206

epo
Ŝi aĉetis biciklon, por per ĝi veturi al la lernejo.
Montrijpn
彼女は学校に通うために自転車を買いました。
彼女[かのじょ] は 学校[がっこう] に 通う[かよう] ため に 自転車[じてんしゃ] を 買い[かい] まし た 。

Frazo nº1056647

epo
Ŝi aĉetis bileton por li.

Frazo nº913375

epo
Ŝi aĉetis ĉemizon por li.

Frazo nº470716

epo
Ŝi aĉetis dekduon da ovoj.
Montrijpn
彼女は卵を1ダース買った。
彼女[かのじょ] は 卵[たまご] を 1[いち] ダース 買っ[かっ] た 。

Frazo nº661243

epo
Ŝi aĉetis dekdu ovojn.

Frazo nº595983

epo
Ŝi aĉetis du funtojn da butero.

Frazo nº412484

epo
Ŝi aĉetis du parojn da ŝtrumpetoj.

Frazo nº850968

epo
Ŝi aĉetis ekologian farmistan kokinon ekstere nutritan per kompleta ekologie kultivita greno el lokaj produktejoj

Frazo nº1004994

epo
Ŝi aĉetis fotilon, dum ŝi estis en Japanujo.

Frazo nº913376

epo
Ŝi aĉetis fotilon por li.

Frazo nº968763

epo
Ŝi aĉetis ĝin ĉe la buĉejo.

Frazo nº1218138

epo
Ŝi aĉetis harbroson kaj dentobroson.

Frazo nº913379

epo
Ŝi aĉetis hundon por li.

Frazo nº715838

epo
Ŝi aĉetis iom da papero, per kiu ŝi povos skribi leterojn.

Frazo nº1350333

epo
Ŝi aĉetis kokidaĵon.

Frazo nº429673

epo
Ŝi aĉetis kokidon.

Frazo nº509154

epo
Ŝi aĉetis kokinaĵon.

Frazo nº1113409

epo
Ŝi aĉetis kokon.

Frazo nº538566

epo
Ŝi aĉetis la globskribilon en tiu butiko.

Frazo nº565543

epo
Ŝi aĉetis libron en la vendejo.

Frazo nº601921

epo
Ŝi aĉetis libron en tio ĉi vendejo.

Frazo nº531602

epo
Ŝi aĉetis libron en tiu vendejo.

Frazo nº847673

epo
Ŝi aĉetis libron en vendejo.

Frazo nº1167272

epo
Ŝi aĉetis ludileton por mi.
Montrijpn
彼女は私に小さいおもちゃを買ってくれた。
彼女[かのじょ] は 私[わたし] に 小さい[ちいさい] おもちゃ を 買っ[かっ] て くれ た 。

Frazo nº993955

epo
Ŝi aĉetis ludilon por sia filo.