Frazo nº1006353

epo
Ubuntu estas populara linuksa distribuaĵo.

Frazo nº1291062

epo
Ubuntu inkluzivas multe da programaĵoj.

Frazo nº990860

epo
Udo, fuminta sian cigaredon, foriris.

Frazo nº990857

epo
Udo, fuminte sian cigaredon, foriris.

Frazo nº921056

epo
Udo prenis pudingon tri foje.

Frazo nº501873

epo
Uf! Jen forta suprendeklivo. Sed la reveno iros glatege.

Frazo nº557360

epo
Uhu! Ne tro malproksimiĝu!

Frazo nº557362

epo
Uhu! Tie danĝeras!

Frazo nº496854

epo
Ukrainaj knabinoj estas la plej belaj knabinoj de la mondo.

Frazo nº545482

epo
Ukrainujo ne devus malhavigi siajn nukleajn armilojn.

Frazo nº571385

epo
Ulanbatar estas la ĉefurbo de Mongolia.

Frazo nº708030

epo
Ulcero formiĝas en la stomako.

Frazo nº644163

epo
Ulman bieron oni trinkas: "En Ulmo, ĉe Ulmo, kaj ĉirkaŭ Ulmo".

Frazo nº1232425

epo
Uloj, mi subtenas vin. Ni certe sukcesigos tiun eventon!

Frazo nº1022146

epo
Ulojn, kia mi, oni ne plu faras. Oni rompis la muldilon.

Frazo nº725621

epo
Ulo, ŝi estas alloga!

Frazo nº703778

epo
Ulo, ŝi varmegas!

Frazo nº1250258

epo
Ulrike emocie ploris.

Frazo nº446266

epo
Ultraviolaj radioj estas malsanigaj por ni.

Frazo nº1435299

epo
Umante en la biblioteko de mia avo mi malkovris tiun malnovan polvecan libron.

Frazo nº1227975

epo
Umberto Eco skribis dikan libron pri la serĉo de la ideala lingvo.

Frazo nº1342499

epo
Um Großes zu leisten, reicht es nicht zu handeln; man muss auch träumen, reicht es nicht zu rechnen; man muss auch glauben.

Frazo nº1131591

epo
Umm. Mi ne havas iun ideon kiel respondi la demandon de la instruisto.

Frazo nº545483

epo
Ungolako estas same interesa kiel Budismo.

Frazo nº600851

epo
Ungolako estas senutila: Ja neniu rigardas la ungojn.

Frazo nº650629

epo
Ungoverniso senutilas: ĉiukaze neniu rigardas ungojn.

Frazo nº1352788

epo
Unitaranoj asertas, unuflanke, la esencan valoron kaj dignon de ĉiu persono, kaj aliflanke, la celon de monda komunumo kun paco, libereco, kaj justeco por ĉiuj.

Frazo nº1352792

epo
Unitaranoj serioze sugestas la lernadon kaj uzon de Esperanto kiel enkondukon de junuloj al fremdaj lingvoj kaj kulturoj kaj al la Unuiĝintaj Nacioj tutmonda movado por kulturo de paco.

Frazo nº556609

epo
Universitata laboro donus al vi pli da libera tempo.

Frazo nº1257775

epo
Universitate mi baldaŭ ekspozicios pri Esperanto.

Frazo nº643768

epo
Universitato Tufts estas tre fama universitato en Boston.

Frazo nº458047

epo
UN signifas Unuiĝintajn Naciojn.

Frazo nº881223

epo
UN signifas Unuiĝinta Naciaro.
Montrijpn
UNは[国連]を表します。
UN[UN] は [[[] 国連[こくれん] ][]] を 表し[あらわし] ます 。

Frazo nº1376053

epo
unua

Frazo nº457010

epo
Unua atesto estas la vesto.

Frazo nº458642

epo
Unua atesto estas vesto.

Frazo nº616902

epo
Unua, dua, tria, kvara, kvina, sesa, sepa, oka, naŭa, deka... antaŭlasta, lasta.

Frazo nº615266

epo
Unua, dua, tria, kvara, kvina, sesa, sepa, oka, naŭa, deka...antaŭlasta, lasta.

Frazo nº1544619

epo
Unu afero kondukis al alia.

Frazo nº1191830

epo
Unu aferon, kiun vi sciu pri mi, estas, ke mi estas obsedita de ĝustatempeco.

Frazo nº539322

epo
Unuafoje en sia vivo Yuka finlegis anglan libron.

Frazo nº1536362

epo
Unuafoje iu diris tiaĵon al mi.

Frazo nº1014721

epo
Unuafoje la japa mararmeo estis venkita.

Frazo nº899328

epo
Unuafoje mi aŭdas tiun novaĵon.

Frazo nº527392

epo
Unuafoje mi legas la Biblion.

Frazo nº1350610

epo
Unuafoje, post tri jaroj de universitato, mi estas malaprobita ĉe ekzameno.

Frazo nº998270

epo
Unu al alia donas la klinkon en la manon.

Frazo nº740532

epo
Unu amiko malnova pli valoras ol du novaj.

Frazo nº1002503

epo
Unu amiko proksime estas pli bona ol du malproksime.

Frazo nº1280757

epo
Unua, mi kore salutas vin.

Frazo nº538754

epo
Unuanime la spektantaro stariĝis kaj aplaŭdis.

Frazo nº1197094

epo
Unu antaŭparolas kaj la aliaj ĥore postparolas.

Frazo nº1155121

epo
Unua paŝo iron direktas.

Frazo nº1368046

epo
Unuarange vi estu ĝustatempa.
Montrijpn
まず、第一に、君は時間を守らなければならない。
まず 、 第[だい] 一[いち] に 、 君[きみ] は 時間[じかん] を 守ら[まもら] なけれ ば なら ない 。

Frazo nº1303756

epo
Unua venis, unua prenis.

Frazo nº645962

epo
Unu aviadilo post la alia startis.

Frazo nº446320

epo
Unuavice mi volas esprimi mian apartan dankon al mia profesorino Ana Costa.

Frazo nº437850

epo
Unuavice mi volus esprimi mian dankon precipe al mia tezogvidanto, d-ro Juan Pisto pro ties pacienco, penado kaj dediĉo.

Frazo nº638372

epo
Unuavice ni devas decidi pri la nomo.

Frazo nº829176

epo
Unuavice, ŝi tro junas.

Frazo nº1121672

epo
Unuavide la demando ŝajnas simpla.

Frazo nº1481850

epo
Unuavide, la problemo ŝajnas simpla.

Frazo nº594965

epo
Unuavide la problemo ŝajnis esti simpla.
Montrijpn
一見したところ、その問題は易しそうにみえた。
一見[いっけん] し た ところ 、 その 問題[もんだい] は 易し[やさし] そう に みえ た 。

Frazo nº787071

epo
Unuavide li sciis, ke la infano malsatis.

Frazo nº512529

epo
Unuavide mi estis ravita de ŝi.

Frazo nº635275

epo
Unuavide mi rigardis lin kiel vian fraton.

Frazo nº1113095

epo
Unuavide povas ŝajni demando tute kretena.

Frazo nº1033971

epo
Unu balono flosis en la aero.
Montrijpn
気球が空に浮かんでいた。
気球[ききゅう] が 空[そら] に 浮かん[うかん] で い た 。

Frazo nº1054960

epo
Unu bieron bonvolu.

Frazo nº1221504

epo
Unu bieron, mi petas.

Frazo nº575912

epo
Unu botelon da vino, bonvole.

Frazo nº1033500

epo
Unu botelo staras en la fridujo.

Frazo nº601917

epo
Unuciklo havas nur unu radon.

Frazo nº523765

epo
Unu de ambaŭ devas iri.

Frazo nº1374429

epo
Unu dekduo da piroj kostas tri realojn.

Frazo nº581554

epo
Unu de la ĝemeloj vivas, la alia estas morta.

Frazo nº721275

epo
Unu de la plej gravaj produktoj de tiu lando estas kafo.

Frazo nº1564848

epo
Unu de la simptomoj de skizofrenio estas patologia atento al detaloj, tial mi sentas min konsolita kiam mi forgesas kelkajn komojn.

Frazo nº629775

epo
Unu de miaj amikinoj ŝategas iri kun mi al gejaj trinkejoj.

Frazo nº1075713

epo
Unu de miaj fratoj estas instruisto kaj la aliaj estas leĝistoj.

Frazo nº1443592

epo
Unu de miaj hobioj estas la farado de artefaritaj floroj.

Frazo nº921633

epo
Unu de ni du estas stulta, minimume.

Frazo nº539680

epo
Unu de siaj ambaŭ filinoj loĝas en Tokio kaj la alia en Nara.

Frazo nº1219191

epo
Unu de tiuj du metodoj estas ĝusta.
Montrijpn
その2つの方法のうちどちらか一方が正しい。
その 2つ[ふたつ] の 方法[ほうほう] の うち どちら か 一方[いっぽう] が 正しい[ただしい] 。

Frazo nº565127

epo
Unudirektan bileton al Birmingamo, bonvolu.

Frazo nº583418

epo
Unu dolaro egalas cent cendojn.

Frazo nº595349

epo
Unu dolaro valoras je 110 enoj.

Frazo nº990591

epo
Unu, du, tri, kvar, finita la far'!

Frazo nº431723

epo
Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek.
Montricmn
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
yī . èr . sān . sì . wǔ . liù . qī . bā . jiǔ . shí .
Montrijpn
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
一[いち] 、 二[に] 、 三[さん] 、 四[よん] 、 五[ご] 、 六[ろく] 、 七[なな] 、 八[はち] 、 九[きゅう] 、 十[じゅう] 。
Montrijpn
一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、十。
一つ[ひとつ] 、 二つ[ふたつ] 、 三つ[みっつ] 、 四つ[よっつ] 、 五つ[いつつ] 、 六つ[むっつ] 、 七つ[ななつ] 、 八つ[やっつ] 、 九つ[ここのつ] 、 十[じゅう] 。
Montriwuu
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
iɪˀ⁵⁵. 、ɲi²³. 、sɛ⁵³. 、sɿ³⁴. 、ŋ²³. 、lɔˀ¹². 、ʨʰiɪˀ⁵⁵. 、pɑˀ⁵⁵. 、ʨiɤ³⁴. 、zəˀ¹². 。
Montriyue
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
jat¹ . ji⁶ . saam⁷ . sei³ . ng⁵ . luk⁶ . cat¹ . baat³ . gau² . sap⁶ .

Frazo nº1220070

epo
Unue boligu akvon, poste enverŝu supopulvoron.

Frazo nº1307714

epo
Unue bonvole diru - por ĉiuj, kiuj ankoraŭ ne konas vin - kiu vi estas, de kie vi venas, kie vi loĝas kaj kion vi faras ĉi tie.

Frazo nº656006

epo
Unueco de opinioj estas kutime tie, kie ĉiu lasis sian opinion por si

Frazo nº437321

epo
Unueco donas fortecon.

Frazo nº1322308

epo
Unueco en Diverseco

Frazo nº581633

epo
Unuecu kaj justeco kaj libereco estas garantio por la bonŝanco.

Frazo nº583015

epo
Unue ĉio bonis kaj belis, sed poste ekmaliĝis.

Frazo nº583016

epo
Unue ĉio ŝajnis tre bona, sed post paso de semajno ĉio maliĝis.

Frazo nº715508

epo
Unue ĉiu estis konvinkita pri lia nekulpeco.

Frazo nº1215191

epo
Unue ĉiu vizitanto devis doni monkontribuon.

Frazo nº515259

epo
Unue edziĝu, la amo sekvos.

Frazo nº1241218

epo
Unue eksciu ion pri la konstruo de via cerbo.

Frazo nº548134

epo
Unue eksidu, due aŭskultu, trie pensu kaj fine respondu al mi.

Frazo nº646821

epo
Unue estas malfacile.

Frazo nº679580

epo
Unue finu la neprajn taskojn.

Frazo nº971330

epo
Unue Francio, poste Irako.

Frazo nº982877

epo
Unue Francujo, poste Irako.

Frazo nº736258

epo
Unue ili ĉiuj estis konvinkataj de lia senkulpeco.

Frazo nº1498566

epo
Unue ili ignoras vin, poste ili ridas pri vi, poste ili luktas kontraŭ vi, poste vi venkas.

Frazo nº1074908

epo
Unue ili ofertas la bonan vinon, kaj kiam la gastoj estas ebriaj, la malbona vino estas surtabligita.

Frazo nº963472

epo
Unue ili ridas pri vi, poste ili batalas kontraŭ vi, kaj poste vi venkas.

Frazo nº430830

epo
Unue ili vidis la rubon, post tio ili alrigardis unu la alian.

Frazo nº686324

epo
Unue la araneo teksis reton.

Frazo nº580144

epo
Unue laboron, poste plezuron.

Frazo nº1342048

epo
Unue laboro, poste amuzo.

Frazo nº1212660

epo
Unue la laboro, poste la plezuro.

Frazo nº760060

epo
Unu el aliaj dekoracioj, kiuj beligas domon, estas kurtenoj.

Frazo nº1467972

epo
Unu el ambaŭ foriru.

Frazo nº1139537

epo
Unue lasu min gratuli vin.

Frazo nº541574

epo
Unu el dek personoj estas miopa.
Montrijpn
十人に一人は近眼である。
十[じゅう] 人[にん] に 一[いち] 人[にん] は 近眼[きんがん] で ある 。

Frazo nº1241208

epo
Unu elektu ĉiujn punktojn kun rilato al la temo! Nun decidu kiujn vi volas prezenti! Por ili formu taŭgan strukturon!

Frazo nº679596

epo
Unue lernu la ĝeneralajn regulojn.

Frazo nº1390187

epo
Unue, lernu parkere la formulon.

Frazo nº1355199

epo
Unue li edzighu,la amo venos poste de si mem.

Frazo nº690435

epo
Unue li fertigis la modelon de la konstruaĵo.

Frazo nº585743

epo
Unue li iris al la stacio.

Frazo nº555180

epo
Unue li kiel urbestro parolis.

Frazo nº1330462

epo
Unu el ili estas spiono.

Frazo nº663711

epo
Unue li trovis la anglan tre malfacila, sed nun li trovas ĝin facila.

Frazo nº1496035

epo
Unu el la aferoj, kiujn mi ŝatas ĉe Kristnasko, estas dekori la arbon.

Frazo nº1002095

epo
Unu el la apostoloj nomas Paŭlo.

Frazo nº520538

epo
Unu el la butonoj de mia mantelo detiriĝis.

Frazo nº1266903

epo
Unu el la diferencoj inter bestoj kaj homoj estas, ke homoj havas antaŭjuĝojn.

Frazo nº1615318

epo
Unu el la disĉiploj de Jesuo havis la nomon Paŭlo.

Frazo nº1277298

epo
Unu el la du devas iri.

Frazo nº1640602

epo
Unu el la du virinoj estis speciale bela kaj pli juna ol la alia. Nu, sinceradire: ambaŭ plaĉis al mi.

Frazo nº1379422

epo
Unu el la epizodoj plej kuriozaj en la infaneco de Aleĉjo estis lia konatiĝo kun la literoj.

Frazo nº625031

epo
Unu el la fruaj konstateblaj simptomoj estas malfacilaĵo ĉe urinado, sed ofte ne estas klaraj simptomoj.
Montrijpn
初期の自覚症状としては、排尿障害がありますが、多くの場合、はっきりとした症状がありません。
初期[しょき] の 自覚[じかく] 症状[しょうじょう] として は 、 排尿[はいにょう] 障害[しょうがい] が あり ます が 、 多く[おおく] の 場合[ばあい] 、 はっきり と し た 症状[しょうじょう] が あり ませ ん 。

Frazo nº1299194

epo
Unu el la grandaj miskomprenoj de nia epoko ŝajnas al mi esti la aserto, ke — kun la falo de la komunisma Sovetio — fiaskis la socialismo kaj venkis la kapitalismo. Sed ĉu la "socialismo" de la Soveta Unio estis io alia ol ŝtat-kapitalismo?

Frazo nº1368936

epo
Unu el la grandaj misteroj de vivo estas, kiel kato decidas kion fari poste.

Frazo nº830400

epo
Unu el la gravaj taskoj de policisto estas kapti ŝtelistojn.

Frazo nº1438039

epo
Unu el la gvidaj ideoj de la klerisma aŭ raciisma movado estas la kredo kaj volo, ordigi ĉion nove, nur laŭ kaj per la homa pensokapablo; kaj ĉar la materio de la pensado estas sole la impresoj, kiujn ni ricevas per niaj sensoj, tial la raciismo donis ekzistorajton nur al tio, kion oni povas vidi, aŭdi, flari, gustumi, palpi, kio estas mezurebla, kalkulebla, pesebla; kaj oni rifuzis ĉion superrealan, misteran, nesenseblan, ĉion nur imagan.

Frazo nº1064788

epo
Unu el la ĝemeloj vivas.

Frazo nº958871

epo
Unu el la ĝemeloj vivas, sed la alia mortis.

Frazo nº752657

epo
Unu el la infanoj lasis la pordon malferma.

Frazo nº1402869

epo
Unu el la infanoj studas, dum la aliaj ludas.

Frazo nº1353725

epo
Unu el la infanoj studas, kiam la aliaj dume ludas.

Frazo nº1402871

epo
Unu el la infanoj studas, sed la aliaj ludas.

Frazo nº1056671

epo
Unu el la katoj estas nigra, kaj la alia bruna.

Frazo nº717274

epo
Unu el la kaŭzoj estas la diferenco inter Japanio kaj aliaj landoj koncerne la sintenon pri edukado.
Montrijpn
その理由の一つには、日本と他の国の間に見られる教育に対する考え方の違いである。
その 理由[りゆう] の 一つ[ひとつ] に は 、 日本[にっぽん] と 他[た] の 国[くに] の 間[ま] に 見[み] られる 教育[きょういく] に対する 考え方[かんがえかた] の 違い[ちがい] で ある 。

Frazo nº660485

epo
Unu el la knaboj subite forkuris.

Frazo nº666295

epo
Unu el la kugloj damaĝis lian vertebron.

Frazo nº743604

epo
Unu el la lampoj ne funkcias. Ĉu vi pensas, ke vi povos veni rigardi?

Frazo nº475397

epo
Unu el la motoroj de la aviadilo ekpaneis.

Frazo nº1474175

epo
Unu el la naturaj naskolimigaj metodoj estas la abstino de seksa kontakto.

Frazo nº732801

epo
Unu el la personoj, kun kiu vi estis, estas amiko mia.

Frazo nº1162497

epo
Unu el la plej belaj knabinoj.

Frazo nº1565540

epo
Unu el la plej grandaj sekretoj de la feliĉeco estas moderigi la dezirojn kaj ami tion, kion vi jam havas.

Frazo nº1328474

epo
Unu el la plej grandaj tragedioj de la maljunaĝo estas, ke kune kun la ĉeso de seksaj kapabloj ne ĉesas samtempe ankaŭ la seksa deziro.

Frazo nº1287739

epo
Unu el la plej grandiozaj ĉapitroj el la historio de la okcidenta muziko finiĝis ĉe la morto de Betoveno.

Frazo nº755783

epo
Unu el la plej gravaj diferencoj inter usonanoj kaj japanoj estas, ke japanoj emas preferi vivon sen danĝero, dum usonanoj esploras la vivon kaj defias ĝin.
Montrijpn
日本人とアメリカ人との重要な違いの一つは、日本人が安全な人生のコースを選ぶ傾向があるのに対して、アメリカ人は人生を探求し、それに挑戦したがることである。
日本人[にっぽんじん] と アメリカ 人[じん] と の 重要[じゅうよう] な 違い[ちがい] の 一つ[ひとつ] は 、 日本人[にっぽんじん] が 安全[あんぜん] な 人生[じんせい] の コース を 選ぶ[えらぶ] 傾向[けいこう] が ある の に対して 、 アメリカ 人[じん] は 人生[じんせい] を 探求[たんきゅう] し 、 それ に 挑戦[ちょうせん] し た がる こと で ある 。

Frazo nº1539189

epo
Unu el la plej gravaj interretaj serĉiloj starigis, ke "Rapida pli bonas ol malrapida".

Frazo nº979310

epo
Unu el la plej kuriozaj aĵoj kiu devigis mian atenton estas ke ekzistas neniu konstanteco en la juĝo pri beleco.

Frazo nº1197991

epo
Unu el la plej malfacilaj taskoj estis korekti la erarojn en la fontindikoj.

Frazo nº651076

epo
Unu el la pomoj falis sur la grundon.

Frazo nº808457

epo
Unu el la respondoj estas ĝusta.

Frazo nº1635709

epo
Unu el la respondoj ĝustas.

Frazo nº1196382

epo
Unu el la rezultoj de la spaconaviga programo estis plibonigitaj medicinaj teknikoj.

Frazo nº1594408

epo
Unu el la spertoj, kiujn travivas la astronaŭtoj, estas tiu de la manko de pezo.

Frazo nº926791

epo
Unu el la studentoj hodiaŭ ne alvenis.

Frazo nº1051754

epo
Unu el la valizoj estas tute malplena.

Frazo nº851827

epo
Unu el liaj pentraĵoj atingis pli ol milionon da dolaroj en la aŭkcio.
Montrijpn
彼の絵の一つはオークションで百万ドル以上の値が付いた。
彼[かれ] の 絵[え] の 一つ[ひとつ] は オークション で 百[ひゃく] 万[まん] ドル 以上[いじょう] の 値[ね] が 付い[つい] た 。

Frazo nº508396

epo
Unu el liaj tri aŭtomobiloj estas blua, la aliaj estas blankaj.

Frazo nº438369

epo
Unu el miaj amikoj konas vin.

Frazo nº974212

epo
Unu el miaj amikoj parolas pri siaj aventuroj kun knabinoj.

Frazo nº440141

epo
Unu el miaj amikoj venas el eksterlando.

Frazo nº1278473

epo
Unu el miaj dentoj doloras.

Frazo nº777567

epo
Unu el miaj hobioj estas klasika muziko.

Frazo nº531378

epo
Unu el miaj kuzoj edziĝis al romanverkistino.

Frazo nº523102

epo
Unu el miaj plej ŝatataj aŭtoroj estas Herman Melville.

Frazo nº915799

epo
Unu el miaj plezuroj estas televidado.
Montricmn
我的一個樂趣是看電視。
wǒ de yī ge lèqù shì kàn diànshì .
Montrijpn
私の楽しみの1つはテレビを見ることです。
私[わたし] の 楽しみ[たのしみ] の 1つ[ひとつ] は テレビ を 見る[みる] こと です 。

Frazo nº1278194

epo
Unu el miaj preferataj kanzonoj aŭdiĝis per la radio.

Frazo nº607614

epo
Unu el miaj revoj estas iutagon vidi nordlumon.

Frazo nº503324

epo
Unu el miaj revoj estas lerni la islandan.

Frazo nº582061

epo
Unu el miaj sakoj mankas.

Frazo nº554200

epo
Unu el miaj ŝatataj verkistoj estas Herman Melville.

Frazo nº1212965

epo
Unu el miaj ŝatokupoj estas klasika muziko.

Frazo nº1006348

epo
Unu el miaj tempopasigiloj estas kolekti malnovajn poŝtmarkojn.

Frazo nº479610

epo
Unu el ni ambaŭ devos foriri.

Frazo nº1194969

epo
Unu el ni ambaŭ estas malprava.

Frazo nº1618952

epo
Unu el ni ambaŭ faru ĝin.

Frazo nº1194968

epo
Unu el ni ambaŭ malpravas.

Frazo nº698534

epo
Unu el ni devos iri.

Frazo nº601925

epo
Unu el ni du devos ĝin fari.

Frazo nº1443898

epo
Unu el ŝiaj ŝuoj defalis.
Montrijpn
彼女の片方の靴が脱げました。
彼女[かのじょ] の 片方[かたほう] の 靴[くつ] が 脱げ[ぬげ] まし た 。

Frazo nº1613631

epo
Unu el tiuj du knaboj scias pri tio.

Frazo nº1299518

epo
Unu el tiuj famaj kuracistoj, kiu gvidas multajn tiajn klinikojn, skribis libron, kies titolo estas “Libro de Sonĝo”.

Frazo nº533012

epo
Unu el tiuj vojoj kondukas al la stacio.

Frazo nº677122

epo
Unu el viaj butonoj defalis.

Frazo nº1568907

epo
Unu el vi ambaŭ devos iri tien.

Frazo nº1584063

epo
Unue mia patrino provis helpi al mi, sed baldau ŝi rezignis.

Frazo nº596030

epo
Unue, mi devas danki vin pro via helpo.

Frazo nº721432

epo
Unue mi devus aŭdi ambaŭ partiojn.

Frazo nº1221754

epo
Unue mi deziras trinki akvon. Poste mi kun plezuro trinkos glaseton da vino.

Frazo nº674021

epo
Unue mi estas tre okupata; due ne interesas al mi.

Frazo nº439557

epo
Unue mi faros skizon de mia nova retejo.

Frazo nº934537

epo
Unue mi lavas mian vizaĝon kaj manojn.

Frazo nº944656

epo
Unue mi malŝatis ĝin, sed post iom da tempo eĉ plaĉis al mi.

Frazo nº1454637

epo
Unue mi ne sciis kion fari.

Frazo nº1589914

epo
Unue mi pensis, ke li estas via frato.

Frazo nº678512

epo
Unue mi pensis ke tio facilas.
Montrijpn
始めはそれを簡単な事だと思いました。
始め[はじめ] は それ を 簡単[かんたん] な 事[こと] だ と 思い[おもい] まし た 。

Frazo nº572074

epo
Unue mi pretigos la skemon de mia nova retejo.

Frazo nº611952

epo
Unue mi redonas al vi la monon, kiun vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, kiam mi bezonos monon.

Frazo nº1450350

epo
Unue mi sentis kulisotimon, sed mi ĝin rapide superis.

Frazo nº1450349

epo
Unue mi sentis publikotimon, sed mi ĝin rapide superis.

Frazo nº1505131

epo
Unue mi supozis ke li estas instruisto, sed tion li ne estis.

Frazo nº699669

epo
Unue mi ŝatus starigi kelkajn demandojn al vi kaj poste ekzameni vin.

Frazo nº640973

epo
Unue mi volas danki vin pro la gastamo.

Frazo nº1613630

epo
Unue mortos la arbaro, poste mortos la homo.

Frazo nº571406

epo
Unue neniel mi povis kredi tion.

Frazo nº521965

epo
Unue niaj gepatroj zorgis pri ni kaj nun estas nia vico zorgi pri ili.

Frazo nº1544779

epo
Unue ni decidas tion, kio estu decidata, sekve ni disiros en teamojn.

Frazo nº594121

epo
Unue ni devas finplenumi la hejmtaskojn.

Frazo nº1613868

epo
Unue ni devas retrovi nian filinon.

Frazo nº512755

epo
Unue ni iros al Hongkongo, poste al Singapuro.

Frazo nº772885

epo
Unue ni maldungu la kuiriston.
Montrijpn
まず第一に私たちはその料理人を解雇しなければならない。
まず 第[だい] 一[いち] に 私[わたし] たち は その 料理[りょうり] 人[じん] を 解雇[かいこ] し なけれ ば なら ない 。

Frazo nº543287

epo
Unue ni manĝos, tiam ni ekiros.

Frazo nº515705

epo
Unue ni parolos al doktoro Benjamin Burns.

Frazo nº720806

epo
Unue oni devas decidi pri la nomo.

Frazo nº720809

epo
Unue oni devas elekti nomon.

Frazo nº559547

epo
Unue pensu, poste ekagu!

Frazo nº548132

epo
Unue pensu, poste parolu.

Frazo nº1403303

epo
Unue plenumu la taskon plej proksiman! Poste la duan vi vidos multe pli klare.

Frazo nº881162

epo
Unu estas en Kunamoto kaj la alia en Tokio.

Frazo nº1217754

epo
Unu estas instruisto, iu alia kuracisto kaj iu tria estas ĵurnalisto.
Montrijpn
一人は教師で、もう一人は医者で、残りの一人は記者だ。
一[いち] 人[にん] は 教師[きょうし] で 、 もう 一[いち] 人[にん] は 医者[いしゃ] で 、 残り[のこり] の 一[いち] 人[にん] は 記者[きしゃ] だ 。

Frazo nº601457

epo
Unu estas japano, la alia italo.

Frazo nº717293

epo
Unu estas klara al mi: Mi ne ŝatus havi lian laboron.

Frazo nº982136

epo
Unu estas nova. La aliaĵo estas malnova.

Frazo nº559611

epo
Unu estas ruĝa kaj la alia blanka.

Frazo nº718425

epo
Unu estas ruĝa, la alia estas blanka.

Frazo nº1245112

epo
Unue, tio estas tro multekosta.

Frazo nº1252974

epo
Unue Titanic kantas, poste ĝi sinkas. Baldaŭ Titanic dronas en paniko, kaj je la fino ĝi dronas en la maro. 1523 vojaĝantoj pereas.

Frazo nº1209339

epo
Unue trovu lian nomon kaj adreson.

Frazo nº943508

epo
Unu Eŭro estas unu dolaro kvindek cendoj.

Frazo nº1054081

epo
Unu eŭro valoras unu dolaron kaj kvindek centimojn.

Frazo nº602587

epo
Unue vi.

Frazo nº697164

epo
Unue vi devas fini fumadon.
Montrijpn
君は煙草を吸うのをやめるのが先決だ。
君[きみ] は 煙草[たばこ] を 吸う[すう] の を やめる の が 先決[せんけつ] だ 。

Frazo nº616669

epo
Unue vidi, poste kredi.

Frazo nº785251

epo
Unue vi fortigu vian korpon.
Montrijpn
まず第1に、あなたは体を鍛えなければならない。
まず 第[だい] 1[いち] に 、 あなた は 体[からだ] を 鍛え[きたえ] なけれ ば なら ない 。

Frazo nº1066261

epo
Unue vi meritu pardonon.

Frazo nº710535

epo
Unue virinojn.

Frazo nº1033100

epo
Unue, viroj havis la ideon nomi tagordo la programon de iliaj noktorenkontiĝoj.

Frazo nº1305035

epo
Unue vi uzu vortaron.

Frazo nº583637

epo
Unue vizitu tiujn, pri kiuj vi certas, ke ili helpos vin.

Frazo nº1062086

epo
Unu fajrero estas sufiĉa, por eksplodigi pulvon.

Frazo nº1378918

epo
Unu fajrero estus sufiĉa por tio, ke ekbrulu tuta arbaro.

Frazo nº461928

epo
Unu fava ŝafo tutan ŝafaron infektas.

Frazo nº1188474

epo
Unu feko tage forigos la kuraciston.

Frazo nº1142617

epo
Unu filo – espero por estonteco.

Frazo nº578485

epo
Unuflanke li laŭdis mian raporton, sed aliflanke li kritikis ĝin.
Montrijpn
一方で彼は私の報告書を賞賛したが、他方ではそれを批判した。
一方[いっぽう] で 彼[かれ] は 私[わたし] の 報告[ほうこく] 書[しょ] を 賞賛[しょうさん] し た が 、 他方[たほう] で は それ を 批判[ひはん] し た 。
Montrijpn
一方では彼は私の報告書を賞賛したが、他方ではそれを批判した。
一方[いっぽう] で は 彼[かれ] は 私[わたし] の 報告[ほうこく] 書[しょ] を 賞賛[しょうさん] し た が 、 他方[たほう] で は それ を 批判[ひはん] し た 。

Frazo nº1407764

epo
Unuflanke mi okupiĝas, aliflanke mi ne interesiĝas.
Montricmn
没有工夫更没有兴趣。
méiyǒu gōngfu gèng méiyǒu xìngqu .
Montricmn
一是没有工夫更是没有兴趣。
yī shì méiyǒu gōngfu gèng shì méiyǒu xìngqu .
Montricmn
一是很忙再就是没有兴趣。
yī shì hěn máng zài jiùshì méiyǒu xìngqu .
Montricmn
一是很忙,二是没有兴趣。
yī shì hěn máng , èr shì méiyǒu xìngqu .
Montrijpn
1つには私は忙しいし、もう1つには興味もない。
1つ[ひとつ] に は 私[わたし] は 忙しい[いそがしい] し 、 もう 1つ[ひとつ] に は 興味[きょうみ] も ない 。

Frazo nº1598317

epo
Unuflanke ni suferis grandan perdon, sed aliflanke ni lernis multe kun la sperto.

Frazo nº986179

epo
Unu flanko de monero nomiĝas 'bildo', la alia flanko nomiĝas 'blazono'.

Frazo nº1155001

epo
Unu floro ne estas krono, unu monero ne estas mono.

Frazo nº1220349

epo
Unufoje antaŭdiristo diris al Kristoforo Kolumbo, ke li iĝos fama viro. Kolumbo tiam koleriĝis kaj postulis, ke ŝi redonu al li lian monon - dirante, ke eĉ infano povus diri ion tiom evidentan.

Frazo nº744619

epo
Unufoje, ĉiuj gastejoj de la urbo estis plenaj, ĉar estis granda kongreso.

Frazo nº968189

epo
Unufoje dum la semajno ŝi iras al la librejo.

Frazo nº676361

epo
Unufoje dum semajno ŝi vizitas kinejon.

Frazo nº1618543

epo
Unufoje en la lernejo mi trovis la knabon de la meza staturo, ofendanta la pli junan knabon. Mi insultis lin, sed li respondis, ke la pliaĝuloj batas lin, tial li batas infanojn, liaopinie tio estas honesta. Per tiu frazo li resumis la historion de la homa raso.

Frazo nº1614778

epo
Unufoje en la vivo mi faras bonan agadon... kaj ĝi taŭgas por nenio.

Frazo nº644293

epo
"Unufoje estas neniufoje" diris la fraŭlino. Sed la ginekologo: "Estas ĝemeloj".

Frazo nº1218662

epo
Unufoje Kristoforo Kolumbo batalis kontraŭ Kerbero, la trikapa gardanto de la inferno, kun nenio escepte via ĉapelo.

Frazo nº1219316

epo
Unufoje Kristoforo Kolumbo eraris. Ni diras »unufoje« memkompreneble, ĉar li eraris unufoje kaj nur unufoje.

Frazo nº1219307

epo
Unufoje Kristoforo Kolumbo komencis revolucion kaj post tio venkobatis ĝin.

Frazo nº1218664

epo
Unufoje Kristoforo Kolumbo tranĉis sin mem per tranĉilo. Tio kolerigis lin tiom, ke tiam li tranĉis la tranĉilon... per si mem.

Frazo nº1219323

epo
Unufoje Kristoforo Kolumbo trovis la sanktan gralon, sed li forĵetis ĝin, ĉar li ne ŝatis la koloron.

Frazo nº522403

epo
Unufoje mi faras bonon en mia vivo ... sed tute vane.

Frazo nº1149395

epo
Unufoje mi faris al li viziton.

Frazo nº536602

epo
Unufoje mi iris al Kjoto.

Frazo nº1149393

epo
Unufoje mi vizitis lian hejmon.

Frazo nº1138371

epo
Unufoje monate ŝi tagmanĝas kun sia patro.

Frazo nº1010521

epo
Unufoje ŝi estis en Anglujo.

Frazo nº1018794

epo
Unufoje ŝtelinta homo restas ĉiam ŝtelisto.

Frazo nº1264421

epo
Unu fojoin Matama Gandhi diris al mi: "Vivu kvazaŭ vi mortus morgaŭ. Lernu kvazaŭ vi vivus por ĉiam."

Frazo nº1625434

epo
Unu fojo ne estas kutimo.

Frazo nº1376557

epo
Unu fojon en ĉiu semajno nia kara patro legadis al ni prozaĵon, por igi nin vidi la belecon de la mondo.

Frazo nº1226203

epo
Unu fojon en monato mi vizitas kinejon.

Frazo nº1421448

epo
Unu fojon estis malriĉa viro kaj riĉa virino.

Frazo nº1069009

epo
Unu fojon pli.

Frazo nº1154931

epo
Unu fojon ŝtelis pomon kaj perdis por ĉiam honestan nomon.

Frazo nº725781

epo
Unu fojon vivis malbona reĝo en Anglujo.

Frazo nº1293439

epo
Unu forko mankas.

Frazo nº1299179

epo
Unu franco el kvin voĉdone subtenis la partion de Le Pen. Oni restu vigla kaj atenta!

Frazo nº1236462

epo
Unu glaseto ne malutilos al vi.

Frazo nº639775

epo
Unu glaso da akvo, mi petas!

Frazo nº719934

epo
Unu glason da akvo, mi petas.

Frazo nº572029

epo
Unu guto da veneno sufiĉas por mortigi 160 persojojn.

Frazo nº1057383

epo
Unu hako arbon ne faligas.

Frazo nº444388

epo
Unu hako kverkon ne faligas.

Frazo nº428176

epo
Unu hirundo printempon ne alportas.

Frazo nº1171425

epo
Unu homo pli aŭ malpli ne faras grandan diferencon.

Frazo nº449609

epo
Unu horo da senpripenseco povas kaŭzi jarojn da plorado.

Frazo nº812198

epo
Unu horo havas sesdek minutojn.

Frazo nº605106

epo
Unu idioto povas fari pli da demandoj ol povas respondi dek saĝuloj.

Frazo nº1044550

epo
Unuiĝintaj Nacioj proklamis vastajn listojn de homaj rajtoj, sed la plimulto de la homaro havas nur la rajton vidi, aŭdi kaj silenti.

Frazo nº1249219

epo
Unuiĝinta popolo neniam estos venkita!

Frazo nº970749

epo
Unuiĝo faras forton.

Frazo nº1593753

epo
Unu individuan dormoĉambron kun banejo, bonvolu doni al mi.

Frazo nº1573352

epo
Unu inter kvar homoj estas stulta. Rigardu tri amikojn viajn, se ili ŝajnas normalaj, la stultulo estas vi mem!

Frazo nº1052266

epo
Unu jarcento estas cent jaroj.

Frazo nº1060278

epo
Unu jarcento havas cent jarojn.

Frazo nº1088129

epo
Unu jaro enhavas dek du monatojn.

Frazo nº467087

epo
Unu jaro havas dek du monatojn.

Frazo nº1162499

epo
Unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj.

Frazo nº1056849

epo
Unuj jesas, aliaj neas, ceteraj silentas.

Frazo nº1342022

epo
Unuj kritikas la vorton "salajrodumpingo" kiel malbelan duonanglismon, aliaj opinias ĝin sukcesa vortkreaĵo.

Frazo nº1135377

epo
Unujn mi renkontis en Londono, aliajn en Parizo.

Frazo nº1162479

epo
Unuj objektoj venis en unujn manojn, aliaj en aliajn manojn.

Frazo nº1373220

epo
Unuj ridas, aliaj ploras.

Frazo nº1609678

epo
Unuj ŝatas la someron, aliaj preferas la vintron.

Frazo nº767007

epo
Unuj ŝatas teon, aliaj preferas kafon.

Frazo nº1301662

epo
Unu kaj unu estas du.

Frazo nº1413778

epo
Unu kaprido saltis sub la tablon, dua en la liton, tria en la fornon, kvara en la kuirejon, kvina en la ŝrankon, sesa sub la lavujon, kaj la sepa kaj lasta kaprido saltis rapide en la keston de la granda horloĝo.

Frazo nº1191608

epo
Unu kilometron rekten estas benzinejo.

Frazo nº1494723

epo
Unu klara penso valoras du neologismojn.

Frazo nº511640

epo
Unu kuba metro egalas al 1000 litroj.

Frazo nº1377765

epo
Unu kuris pli rapide, ol la dua, kaj kompreneble tiu unu venis antaŭe.

Frazo nº1320946

epo
Unu la alian ĉirkaŭbraku vi, milmiloj da homoj!

Frazo nº1162501

epo
Unu leĝo kaj unu rajto estu por vi, kaj por la fremdulo, kiu loĝas kun vi.

Frazo nº696836

epo
Unu libro estas maldika, la alia estas dika. La dika havas ĉirkaŭ 200 paĝojn.

Frazo nº693877

epo
Unu lingvo neniam estas sufiĉa.

Frazo nº478508

epo
Unu lingvo neniam sufiĉas.

Frazo nº795415

epo
Unulita ĉambro kun banejo, ĉu?
Montrijpn
浴室付きの一人部屋ですね。
浴室[よくしつ] 付き[つき] の 一[いち] 人[にん] 部屋[へや] です ね 。

Frazo nº801269

epo
Unu malamiko pli difektas, ol cent amikoj protektas.

Frazo nº576417

epo
Unu mano lavas la alian.

Frazo nº582284

epo
Unu matenon ŝi neatendite renkontis lin surstrate.

Frazo nº600981

epo
Unu metro havas cent centimetrojn.

Frazo nº602023

epo
Unu metro konsistas el cent centimetroj.

Frazo nº1044450

epo
Unu mia amiko mendis de konata pentristo portreton pri sia edzino.

Frazo nº639663

epo
Unu miliardo da homoj parolas la anglan.

Frazo nº1614166

epo
Unu miliardo da plenkreskintaj homoj estas senaboculoj.

Frazo nº432792

epo
Unu miliono da homoj perdis siajn vivojn en la milito.

Frazo nº439563

epo
Unu miliono da homoj perdis sian vivon dum la milito.

Frazo nº535883

epo
Unu milionon da usonaj dolaroj li ricevis kompense.

Frazo nº1152368

epo
Unu minuto da silento.

Frazo nº693106

epo
Unu minuto havas sesdek sekundojn.

Frazo nº1469915

epo
Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.

Frazo nº1220038

epo
Unu molekulo de akvo konsistas el tri atomoj: du de hidrogeno kaj unu de oksigeno.

Frazo nº1076578

epo
Unu monero ne estas mono.

Frazo nº1219576

epo
Unu novas. La alia malnovas.

Frazo nº767320

epo
Ununura eraro malsukcesigos vin.

Frazo nº1376043

epo
unuo

Frazo nº1513014

epo
Unu okazintaĵo sekvis la alian.
Montrijpn
次々に事件が起きた。
次々[つぎつぎ] に 事件[じけん] が 起き[おき] た 。

Frazo nº1158029

epo
Unu okulo ridas, la alia ploras.

Frazo nº1240572

epo
Unuope la knaboj venis rigardi, kion mi legantis.

Frazo nº912025

epo
Unuorele li estas duonsurda.

Frazo nº1155525

epo
Unu orienten, alia okcidenten.

Frazo nº1581418

epo
Unu ovo de struto pezas kiom dudek kvar ovoj de kokino.

Frazo nº982272

epo
Unu paĝo mankas.

Frazo nº1381303

epo
Unu paro da manoj plie ne estus superflua.

Frazo nº1127300

epo
Unu parolas angle, la alia japane.

Frazo nº1155107

epo
Unu pasero alian valoras.

Frazo nº1413308

epo
Unu paŝon pli da fortostreĉo kaj vi sukcesos en via vivo.
Montrijpn
もう一頑張りすれば、あなたは出世するでしょう。
もう 一[いち] 頑張り[がんばり] すれ ば 、 あなた は 出世[しゅっせ] する でしょ う 。

Frazo nº639078

epo
Unupersonan ĉambron kun banujo mi petas.
Montricmn
我要一个带浴室的单人房。
wǒ yào yī ge dài yùshì de dānrén fáng .
Montrijpn
バス付きのシングルにしてください。
バス 付き[つき] の シングル に し て ください 。

Frazo nº632120

epo
Unu persono ne povas fari kelkajn aferojn samtempe.

Frazo nº596084

epo
Unu plian botelon da vino, mi petas.

Frazo nº460563

epo
Unu plia paŝo faligos vin de la krutaĵo.

Frazo nº465343

epo
Unu plia paŝo mortigos vin.

Frazo nº550513

epo
Unu plia venis.

Frazo nº521066

epo
Unu plurveturbileton mi petas.

Frazo nº517577

epo
Unu plus du egalas al tri.

Frazo nº532717

epo
Unu plus du egalas tri.

Frazo nº502438

epo
Unu plus du estas tri.

Frazo nº1099699

epo
Unu plus du estos tri.

Frazo nº1221306

epo
Unu plus unu estas du. Ĉu tio estas vero?

Frazo nº658394

epo
Unu pomo en tago tenas la kuraciston fore.
Montricmn
一天一苹果,医生远离我。
yī tiān yī Píngguǒ , yīshēng yuǎnlí wǒ .
Montrijpn
1日1個のリンゴを食べれば医者はいらない。
1[いち] 日[にち] 1[いち] 個[こ] の リンゴ を 食べれ[たべれ] ば 医者[いしゃ] は いら ない 。
Montrijpn
りんご一日一個で医者知らず。
りんご 一[いち] 日[にち] 一[いち] 個[こ] で 医者[いしゃ] 知らず[しらず] 。
Montrijpn
一日1個のリンゴを食べれば医者はいらない。
一[いち] 日[にち] 1[いち] 個[こ] の リンゴ を 食べれ[たべれ] ば 医者[いしゃ] は いら ない 。
Montrijpn
一日一個の林檎で医者いらず。
一[いち] 日[にち] 一[いち] 個[こ] の 林檎[りんご] で 医者[いしゃ] いら ず 。
Montrijpn
1日にリンゴ1個で医者いらず。
1[いち] 日[にち] に リンゴ 1[いち] 個[こ] で 医者[いしゃ] いら ず 。
Montrijpn
1日1個のりんごは医者を遠ざける。
1[いち] 日[にち] 1[いち] 個[こ] の りんご は 医者[いしゃ] を 遠ざける[とおざける] 。

Frazo nº730999

epo
Unu pomon manĝi en tag' lasas kuraciston sen pag'!

Frazo nº437503

epo
Unu por ĉiuj, ĉiuj por unu.

Frazo nº571721

epo
Unu-post-aliaj kunsidoj lacigis min hodiaŭ.

Frazo nº629196

epo
Unu post la alia, la birdoj surflugis la arbegon.

Frazo nº1623708

epo
Unu post la alia la kandeloj sin forkonsumis.

Frazo nº672775

epo
Unu problemo post la alia aperis.
Montrijpn
次から次へと面倒な事態が生じた。
次[つぎ] から 次[つぎ] へ と 面倒[めんどう] な 事態[じたい] が 生じ[しょうじ] た 。

Frazo nº601922

epo
Unuradilo konsistas el nur unu rado.

Frazo nº561977

epo
Unu respondon prezentas al ni profesoro Robert Winston, nuntempa angla sciencisto.

Frazo nº1436253

epo
Unu rigardo al ŝia vizaĝo sufiĉis por ekscii la realan staton de la afero.

Frazo nº1175760

epo
Unu ruĝan vinon, bonvolu.

Frazo nº582921

epo
Unu rulaĵon de kolorfilmo, mi petas.

Frazo nº1636385

epo
Unu sagaca penso ofte valoras pli ol dika libro.

Frazo nº1374229

epo
Unu sako da kafo pezas sesdek kilogramojn.

Frazo nº642939

epo
Unu semajno havas sep tagojn.

Frazo nº1155583

epo
Unu similas nulon, ne prezentas kalkulon.

Frazo nº984236

epo
Unu skabia ŝafo tutan ŝafaron infektas.

Frazo nº655921

epo
Unusola afero, por kiu estas neniam malfrue, estas bona vorto.

Frazo nº1382927

epo
Unu solan vojon vi devas iri: legi niajn klasikulojn.

Frazo nº1298443

epo
Unu sola ribelo de nepagitaj laboristoj alportas pli grandan malutilon al la ŝtato, ol valoras ĉi tiuj riĉaĵoj.

Frazo nº988631

epo
Unu soldato militon ne faras.

Frazo nº1250818

epo
Unu ŝafo ponton transiras, tutan ŝafaron ĝi tiras.

Frazo nº1377635

epo
Unu ŝajnigas sin riĉa, havante nenion; alia ŝajnigas sin malriĉa, havante grandan riĉecon.

Frazo nº611976

epo
Unu tago estas tricent-sesdek-kvinono aŭ tricent-sesdek-sesono de jaro.

Frazo nº655374

epo
Unu tago havas dudekkvar horojn.

Frazo nº653146

epo
Unu tago konsistas el 24 horoj.

Frazo nº1374803

epo
Unu tagon D-ro Paŭlo invitis nin al lia domo, ne malproksime de la nia, sed ni iru frue, je la sepa matene.

Frazo nº1374699

epo
Unu tagon, ili komencis disputi pri la tero kaj la akvo, kaj ĉar iliaj opinioj estis malsamaj, ili baldaŭ ekmalamikiĝis.

Frazo nº1376725

epo
Unu tagon li eĉ ekprenis virbovon je la kornoj, kredeble por vidi, kiu el ili estas la pli forta...

Frazo nº1072270

epo
Unu tagon mi iris vidi ŝin, kaj diris al ŝi, ke ŝi devus rakonti ĉion al sia edzo.

Frazo nº769038

epo
Unu tagon mi renkontis lin.

Frazo nº1333224

epo
Unu tago sur la ŝoseo estas bona por vi.

Frazo nº1073443

epo
Unu tago via vivo fulmos antaŭ viaj okuloj. Certigu ke ĝi estas vidinda.

Frazo nº949306

epo
Unu teon kun citrono, mi petas.

Frazo nº725311

epo
Unu, tri kaj kvin estas neparaj nombroj.

Frazo nº1357322

epo
Unu vendejo decidis forpreni la polemikan KD-on de siaj bretoj.

Frazo nº1382608

epo
Unu vesperon fariĝis granda uragano.

Frazo nº1376559

epo
Unu vesperon li legis la historion pri tiu knabo plej feliĉa sur la tero: li ne havis ĉemizon!

Frazo nº1382692

epo
Unu vesperon venis viziti nin D-ro Paŭlo, sen Cerbero, sed kun libro.

Frazo nº1038072

epo
Unu vid-atestanto pli bonas ol dek aŭd-atestantoj.

Frazo nº1038059

epo
Unu vidinto atestas pli bone ol dek aŭdintoj.

Frazo nº1155085

epo
Unu vido taŭgas pli ol dek aŭdoj.

Frazo nº1015910

epo
Unu vido valoras pli ol dek aŭdoj.

Frazo nº608866

epo
Unu vidvino havis du filinojn.

Frazo nº495530

epo
Unuvorte, la vivo estas mallonga.

Frazo nº826023

epo
Unuvorte: la vivo estas mallonga.

Frazo nº1347294

epo
Unuvorte, li estas flatanto.

Frazo nº785208

epo
Unuvorte: li estas malkuraĝulo.

Frazo nº1337701

epo
Unuvorte, mi ne fidas ĝin.

Frazo nº1337698

epo
Unuvorte, mi ne fidas lin.

Frazo nº1337700

epo
Unuvorte, mi ne fidas ŝin.

Frazo nº1291972

epo
Unuvorte, ŝi estas revulino.

Frazo nº442592

epo
Unu vorto elvokis alian.

Frazo nº1592502

epo
Unu vorto estas sufiĉa por suferigi iun.

Frazo nº1121668

epo
Unu vorto sufiĉas al saĝulo.

Frazo nº1013285

epo
Unu vundo alian kuracas.

Frazo nº1199558

epo
Uragano baldaŭ alvenos.

Frazo nº1213323

epo
Uragano de protesto minacas la registaron.

Frazo nº1277415

epo
Uraganoj estas ege detruantaj.

Frazo nº1607282

epo
Urba domo estis restaŭrita antaŭ dek jarojn.

Frazo nº1498266

epo
Urbaj hundoj estas malsamaj ol vilaĝaj.

Frazo nº1607284

epo
Urba muzeo laboras de 1870.

Frazo nº583628

epo
Urbanoj estas altirataj de la kampara vivo.

Frazo nº736901

epo
Urbanoj estas ordinare pli ruzaj, ol vilaĝanoj.

Frazo nº545998

epo
Urbanoj havas pli altan mortokvanton ol kamparanoj.
Montricmn
城市居民的死亡率高于农村里的人。
chéngshìjūmín de sǐwánglǜ gāo yú nóngcūn lǐ de rén .
Montrijpn
都会人は田舎の人よりも死亡率が高い。
都会人[とかいじん] は 田舎[いなか] の 人[ひと] より も 死亡[しぼう] 率[りつ] が 高い[たかい] 。

Frazo nº463810

epo
Urbeto troviĝas inter la urbegoj.

Frazo nº1607271

epo
Urbo estis konstruita sur la maldekstra bordo de rivero.

Frazo nº867275

epo
Urbo Greifswald situas en okcidenta Pomerujo.

Frazo nº642774

epo
Urboj estas la centroj poluciigantaj la aeron.

Frazo nº470661

epo
Urboj estas pli grandaj ol vilaĝoj.

Frazo nº898113

epo
Urboj estas stimulaj, sed ankaŭ streĉaj ejoj.

Frazo nº642780

epo
Urboj estigas fenomenon nomatan urba varma insulo, kio poluas la aeron.

Frazo nº1113330

epo
Urbojn mi tiom vizitis.

Frazo nº867406

epo
Urbo Ulm situas apud la Danubo.

Frazo nº1208155

epo
UR estas mallongigo por Unuiĝinta Reĝlando.

Frazo nº1460882

epo
Urĝa afero malhelpis al li veni.

Frazo nº535413

epo
Urĝaj farendaĵoj forvokis lin.
Montrijpn
急用で彼は出かけています。
急用[きゅうよう] で 彼[かれ] は 出かけ[でかけ] て い ます 。

Frazo nº1205367

epo
Urĝa komuniko: antaŭ kelkcent jaroj homoj ne parolis kiel ni nun.

Frazo nº1247447

epo
Urĝa okupiĝo malhelpis lin iri al la koncerto.
Montrijpn
急用ができて、彼は音楽会にいくことができなかった。
急用[きゅうよう] が でき て 、 彼[かれ] は 音楽[おんがく] 会[かい] に いく こと が でき なかっ た 。

Frazo nº558533

epo
Urĝas al mi foriri ferie.

Frazo nº851214

epo
Urĝas ekpurigi la tablon.

Frazo nº651036

epo
Urĝas, ke la infanoj enlitiĝu.

Frazo nº980000

epo
Urĝas, ke la infanoj iru dormi.
Montrijpn
子供達はもう寝るべき時間だ。
子供[こども] 達[たち] は もう 寝る[ねる] べき 時間[じかん] だ 。

Frazo nº700089

epo
Urĝas ke mi rapidu al la klaso.

Frazo nº1223214

epo
Urĝas, ke vi enlitiĝas.

Frazo nº542616

epo
Urĝas ke vi iru dormi, Ken.

Frazo nº703554

epo
Urĝas la tempo foriri al la lernejo, ĉu ne?

Frazo nº612118

epo
Urĝa tempo, por ke vi enlitiĝu.

Frazo nº654959

epo
Urĝe aĉetu la necesajn varojn.

Frazo nº1530878

epo
Urĝe bezonatas mono.

Frazo nº1540171

epo
Urĝe necesas instruistoj kun scienca sperto.

Frazo nº1530879

epo
Urĝe necesas mono.

Frazo nº962055

epo
Urĝiĝu, alikaze vi maltrafos vian trajnon.

Frazo nº530124

epo
Urĝiĝu, aŭ vi maltrafos la tagmanĝon.

Frazo nº591907

epo
Urĝiĝu, kaj vi atingos la trajnon.

Frazo nº611488

epo
Urĝiĝu. La trajno ekos post kelkaj minutoj. Ni ne volas maltrafi ĝin.

Frazo nº547114

epo
Urĝiĝu! Ni ne havas multe da tempo.

Frazo nº701171

epo
Urĝis.

Frazo nº1422034

epo
Urĝis al ŝi iri hejmen.

Frazo nº1262492

epo
Urĝis tondigi vian hararon.

Frazo nº683592

epo
Urĝu, tiam vi atingos la aŭtobuson.

Frazo nº702530

epo
Urinante, ĉu vi devas atendi certan tempon, ĝis kiam la urino elvenas?

Frazo nº546787

epo
Urso estas agrabla besto, kompare kun tigro.
Montrijpn
トラに比べれば熊は優しい動物です。
トラ に 比べれ[くらべれ] ば 熊[くま] は 優しい[やさしい] 動物[どうぶつ] です 。

Frazo nº776370

epo
Ursoj kapablas surgrimpi arbon.

Frazo nº988626

epo
Urson al mielo oni ne tiras per orelo.

Frazo nº699160

epo
Urso ne tuŝos kadavron.

Frazo nº699161

epo
Urso ne tuŝos malvivan korpon.