Informacija apie Esperanto kalbą

Pasaulyje vis labiau įsigalint internetui, tarptautinė esperanto kalba ima dominti vis daugiau žmonių, ypač jaunų, kurie ieško alternatyvių būdų tarptautiniam bendravimui... L. Zamenhofas, esperanto kalbos kūrėjas, gimė 1859 m. Jo gimimo 150-ios metinės buvo švenčiamos visame pasaulyje, o Pasualinis Kongresas vyko jo gimtajame Bjalistoko mieste... Šio kongreso metu oficialiai buvo pripažinta Mongolijos Esperanto Asociacija, kuri savo šalyje organizuos ateinantį Azijos Esperanto Kongresą... Susidomėjimas esperanto kalba auga ir Afrikoje: susikūrė arba sustiprėjo nacionalinės esperanto asociacijos Angoloje, Benine, Burundyje, Čade, Dramblio Kaulo Krante, Ganoje, Kamerūne, Kongo Demokratinėje Respublikoje, Madagaskare, Malyje, Nigerijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Tanzanijoje, Toge ir Zimbabvėje... Herzberg miestas Vokietijoje oficialiai vadinasi "Esperanto-miestu": jame gyvena grupė aktyvių esperantininkų, kuriuos remia miesto valdžia... Be kitų svarbių esperanto pasiekimų, verta paminėti ir literatūrinio žurnalo "Beletra Almanako" leidybą bei didelę enciklopediją apie orginalią esperanto literatūrą, parašytą anglų kalba ()... Štai dar keletas faktų apie dabartinę esperanto padėtį.

Tikslai ir atsiradimas. L.L. Zamenhofas 1887 m. Varšuvoje išleido knygutę, kuri tapo dabartinės tarptautinės esperanto kalbos pagrindu. Mintis sukurti dirbtinę kalbą, kuri ne siektų išstumti etnines kalbas, bet tarnautų kaip antra visiems bendra kalba, nebuvo nauja, tačiau L. Zamenhofas suprato, jog tokia kalba turėtų paplisti ir vystytis ją bendrai naudojant. Dėl šios priežasties jis sukūrė tik svarbiausių gramatinių taisyklių ir žodžių šaknų rinkinį. Šiuo metu esperanto yra pilnai išsivysčiusi, turtinga išsireiškimų ir turinti pasaulinę vartotojų bendruomenę kalba. Daugelis Zamnehofo minčių atsispindėjo ir moderniosios lingvistikos kūrėjo Ferdinand de Saussure (jo brolis René kalbėjo esperantiškai) idėjose.

Bruožai. Esperanto yra ir sakytinė, ir rašytinė kalba. Didžioji dalis jos žodžių yra perimti iš Vakarų Europos kalbų, tuo tarpu gramatikai ir rašybai būdinga slavų kalbų struktūra. Kalboje yra gausu nekaitomų morfemų, kurios gali būti daugybe būdų jungiamos su žodžiais, tuo esperanto panaši į izoliuotas, pavyzdžiui kinų, kalbas. Vidinė žodžių struktūra primena tokias agliutinacines kalbas, kaip turkų, japonų, svahilių.

Raida. Iš pradžių kalba susidėjo iš 1000 žodžių šaknų, iš kurių buvo galima suformuoti 10 000 ar 20 000 žodžių. Šiuo metu esperanto žodynai paprastai turi 15 000 ar 20 000 žodžių šaknų, iš kurių galima suformuoti šimtus tūkstančių žodžių. Bet kalba nesustoja vystytis: Akademio de Esperanto seka ir kontroliuoja kalbos raidą. Per daugybę egzistavimo metų kalba buvo naudojama beveik visiems galimiems tikslams (kai kurie iš jų buvo ginčytini ar problemiški). Kalba buvo uždrausta, jos vartotojai buvo persekiojami ir Stalino, kuris ją laikė "kosmopolitų" kalba, ir Hitlerio, kuris ją laikė žydų kalba (Zamenhofas, kalbos pradininkas, buvo žydas).

Vartotojai. Kalbančiųjų esperanto kalba skaičius jau seniai yra toks didelis, kad nebeįmanoma suskaičiuoti jų visų, lygiai kaip negalima suskaičiuoti ir, pavyzdžiui, visų, kurie kalba anglų ar kinų kalbomis visame pasaulyje. Esperanto paieška Google paieškos sistemoje duoda apie 56 milijonus nuorodų (šis skaičius nuolat auga). Parduodamų knygų skaičius, aktyvių vartotojų skaičius įvairiuose esperanto puslapiuose, narių skaičius esperanto organizacijose leidžia numanyti, jog kalbos vartotojų yra keletas šimtų tūkstančių, o galbūt ir milijonų. Esperantininkai sudaro iš ties didelę ir tarptautinę bendruomenę: pavyzdžiui, Universala Esperanto-Asocio (Pasaulinė Esperanto Asociacija) 70 šalių turi savo nacionalines sekcijas, o individualūs nariai yra iš dvigubai didesnio šalių skaičiaus. Jau yra apie 1000 žmonių, kuriems esperanto yra viena iš gimtųjų jų kalbų, nes jie augo (ar auga) šeimose, kurioje tėvai yra iš skirtingų šalių ir esperanto yra jų buitinė kalba.

Esperanto kalbos mokymas. Esperanto kalba galima labai greitai pradėti bendrauti, todėl ji yra puikus įvadas į užsienio kalbų mokymąsi. Po kelių savaičių mokymosi esperanto kalba jau galima susirašinėti, o po kelių mėnesių - keliauti į užsienio šalis. Moksliniai tyrimai ir neformalūs stebėjimai patvirtina, jog esperanto kalbos mokymasis teigiamai veikia tiek pirmos, tiek ir antros užsienio kalbos mokymąsi. Nors ji yra mokoma mokyklose arba kursuose, dažniausiai besidomintieji mokosi jos patys, susirašinėdami arba internetu, pavyzdžiui, internetinėje mokymuisi skirtai svetainėje lernu!, kurioje galima rasti esperanto kalbos kursų daugiau nei 30 kalbų. Kalbos vadovėlių ar kitų savarankiškam mokymuisi reikalingų priemonių yra daugiau nei 100 kalbų. Europos Tarybos Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacinė sistema (angl. CEFR) yra išversta ir į esperanto kalbą, o Amerikos kalbų mokymo organizacija ACTFL nustatė oficialias esperanto mokymo normas. Esperanto yra oficialiai pripažįstama užsienio kalba Vengrijoje, todėl galima laikyti valstybinius esperanto kalbos egzaminus šioje šalyje. Svetainėje www.edukado.net galima rasti aktualios informacijos apie edukacinę veiklą.

Oficialus pripažinimas. 1954 m. UNESCO Generalinėje Konferencijoje pripažino, jog esperanto pasiekimai dera su UNESCO tikslais ir idealais. Tada buvo užmegzti oficialūs ryšiai tarp UNESCO ir UEA, o bendradarbiavimas tęsiasi iki dabar. 1977 m. tuometinis UNESCO Generalinis Direktorius Amadou-Mahtar M'Bow pasveikino 82-o Pasaulinio Kongreso dalyvius esperantiškai. 1985 m. UNESCO Generalinėje Konferencijoje buvo nuspręsta paraginti šalis-narias ir tarptautines organizacijas mokyti esperanto kalbos mokyklose ir naudoti kalbą tarptautiniam bendravimui. UEA palaiko oficialius, aktyvius santykius ir su Jungtinėmis Tautomis bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Susitikimai ir renginiai. Daugiau nei šimtas tarptautinių renginių ir nesuskaičiuojama daugybė įvairių grupių ar klubų susitikimų vyksta kasmet esperanto kalba, kuriuose dalyvauja nuo kelių dešimčių iki kelių tūkstančių dalyvių. Didžiausias iš susitikimų - Pasaulinis Kongresas, kuris kasmet vyksta vis kitoje šalyje (2007 Jokohame, 2008 Roterdame, 2009 Bjalistoke, 2010 Havanoje, 2011 Kopenhagoje). Taip pat yra organizuojamos įvairios konferencijos bei seminarai esperanto kalba, skirti kokiai nors temai, pavyzdžiui, "Žmogaus teisės" ar "Esperanto ir internetas".

Tyrimai ir bibliotekos. Daug universitetų įtraukia esperanto į lingvistikos studijas, kai kurie siūlo ją kaip laisvąjį studijų dalyką. Ypač verta paminėti universitetus Poznane (Lenkijoje) ir Amsterdame. Amerikos Modernių Kalbų Asociacijos bibliografijoje kasmet registruojama daugiau kaip 300 mokslinių veikalų apie esperanto. Didžiosios Britanijos Esperanto Asociacijos bibliotekoje yra daugiau nei 20 000 su esperanto susijusių leidinių. Ne mažiau įspūdingos bibliotekos yra ir Tarptautiniame Esperanto Muziejuje (ji yra dalis Austrios Nacionalinės bibliotekos, esančios Vienoje), Hodler biblioteka Pasaulinėje Esperanto Asociacijoje Roterdame, Aalen biblioteka Vokietijoje. Informaciją apie leidinius Vienos ir Aalen bibliotekose galima rasti internete, be to jose veikia tarptautinė leidinių skolinimo sistema.

Profesiniai ryšiai ir specialūs interesai Tarp esperantininkų organizacijų yra ir profesinių gydytojų, rašytojų, geležinkelininkų, mokslininkų, žurnalistų asociacijų, be to, visos didžiausios realiginės mokyklos taip pat turi savo organizacijas. Dažniausiai šios organizacijos leidžia savo žurnalus, rengia konferencijas ir platina esperanto kalbą tam tikroje srityje. Pasaulio kalbų problemų tyrimų ir duomenų registravimo centras padeda bendradarbiausti įvairiems universitetams. Tarptautinė Mokslų Akademija San Marine organizuoja esperanto kalbos diplomines studijas. Astronomijos, kompiuterijos, medicinos, biologijos, teisės, filosofijos veikalai yra dažnai kuriami esperanto kalba arba verčiami į ją iš kitų kalbų. Egzistuoja ir organizacijos, vienijančios tam tikras žmonių grupėms: akluosius, skautus, šachmatų ar "go" žaidėjus ir t.t. Yra daugybė specifinei temai skirtų tinklaraščių, diskusijos grupių.

Literatūra Gausi ir klestinti esperanto literatūros tradicija buvo pripažinta PEN, kuri 1993 m. priėmė esperanto filialą. Žymiausi dabartiniai esperanto prozos rašytojai yra Trevor Steele (Australija), István Nemere (Vengrija) ir Spomenka Štimec (Kroatija); poetai - Mauro Nervi (Italija), Mao Zifu (Kinija) ir Abel Montagut (Katalunija); eseistai ir vertėjai Probal Dašgupta (Indija), Humphrey Tonkin (Amerika) ir Kurisu Kei (Japonija). Esperanto rašytojas škotas William Auld (1924-2006) net keletą kartų buvo nominuotas literatūrinei Nobelio premijai už savo poezijos darbus.

Vertimai. Tarp paskutiniųjų į esperanto kalbą išverstų kūrinių yra Šekspyro "Žiemos pasaka", Tolkien "Žiedų valdovas", García Márquez "Šimtas metų vienatvės", Eliade "Panelė Maitreyi", Grass "Odinis būgnelis", Machiavelli "Princas" ir didelės apimties šeimyninė Cao Xueqin saga "Raudonojo namo sapnas". Išversti kūriniai su žymiausiais vaikų literatūros personažais: Asteriksu, Mike Pūkuotuku, Tintinu, Joniuku Kudliuku ir Pepe Ilgakojine. Internete galima rasti visus pasaulinio garso suomių rašytojos Tove Jansson kūrinius apie Muminukus ar L. Frank Baum "Ozo šalies burtininko" knygas. Tarp kūrinių, išverstų iš esperanto kalbos yra Tivadar Soros, finansininko George Soros tėvo, knyga "Maskaradas", išleista 1965 m. Ji pasakoja apie šeimos išgyvenimus Budapešte nacių okupacijos metu. Ši knyga buvo išversta į anglų kalbą ir išleista Didžiojoje Britanijoje (2000 m.) ir Amerikoje (2001 m.), vėliau pasirodė rusų, vengrų, vokiečių, turkų kalbų versijos. Roman Dobrzynski knyga "Zamenhofo gatvė" buvo išversta į daugiau nei 10 kalbų, iš kurių paskutinės buvo italų (2009 m.) ir prancūzų (2008 m.).

Teatras ir kinas. Pagal įvairių dramos kūrėjų - Goldoni, Ionesco, Šekspyro, Alan Ayckbourn - pjeses pastaraisiais metais buvo pastatyti spektakliai esperanto kalba. Daugybė Šekspyro dramų yra išverstų į tarptautinę kalbą. Nors Ch. Chaplin filmo "Didysis diktatorius" scenose pasirodo esperantiški užrašai, pilnametražiai filmai šia kalba yra gana reti. Paminėtina išimtis yra kultinis filmas "Inkubus" ("Incubus", su aktoriumi William Shatner), kuriame dialogai yra tik esperanto kalba.

Muzika. Muzika esperanto kalba yra pačių įvairiausių stilių: populiarioji, liaudies, roko, kabareto, opera. Žinomi kūrėjai ir atlikėjai, kaip britas Elvis Costello ir amerikos žvaigždė Michael Jackson, kūrė esperanto kalba, sėmėsi iš jos įkvėpimo kūriniams orkestrui ar naudojo ją viešiesiems ryšiams. Tarp klasikinių kūrinių esperanto kalba orkestrui ir chorui yra amerikiečių kūrėjų Lou Harrison "La Koro Sutro" ir pirmoji David Gaines simfonija. Esperanto muzikos galima rasti internete, taip pat ir keletą šios kalbos karaokė svetainių.

Periodiniai leidiniai. Esperanto kalba yra leidžiama daugiau kaip 100 žurnalų, kai kurie iš jų turi ir elektronines versijas ar internetinius archyvus. Yra periodinių leidinių, skirtų mokslui, medicinai, religijoms, jaunimui aktualioms temoms, mokymuisi, literatūrai ir kitoms specifinėms sritims. Gausu ir elektroninių žurnalų, iš kurių verta paminėti pačią aktualiausią informaciją teikiantį Libera Folio.

Radijas ir televizija. Nuolatinės radio transliacijos esperanto kalba kuriamos Brazilijoje, Kinijoje, Kuboje, Lenkijoje ir Vatikane. Daugelį programų galima klausytis ir internetu, o pastaruoju metu ypač išpopuliarėjo esperantiškos tinklalaidės (ang. "podcast"). Įvairių šalių televizijos programos transliuoja esperanto kursus, pavyzdžiui, Pirmasis Lenkijos Kanalas rodo 16 dalių "Mazi en Gondolando", parengtą pagal žymųjį BBC kursą.

Internetas. Esperantininkų bendruomenė internete yra didelė ir nuolat auganti. Egzistuoja keli šimtai elektroninio pašto konferencijų, kuriose aptariamos tokios įvairios temos, kaip tarptautinės kalbos vartojimas šeimoje ar reliatyvumo teorija. Esperanto yra plačiai naudojama greitųjų žinučių programose, kaip ICQ, IRC, MSN, Skype ir kt. Internete yra šimtai tūkstančių puslapių esperanto kalba. Galima rasti programų, kurios buvo sukurtos esperanto kalba, pavyzdžiui, įvairios žodžių korektūros ar klaviatūros nustatymo programos. Tokios programos, kaip Open Office, Firefox, IrfanView, grafinė KDE aplinka, operacinė Ubuntu sistema yra išverstos į tarptautinę kalbą. Žymios internetinės svetainės, kaip Google, Wikipedia, Facebook, Ipernity, taip pat turi esperantiškas versijas.