Apie DVD1. Įvadas

Šis DVD buvo sukurtas:
a) informuoti apie esperanto kalbą tuos, kurie dar nėra apie ją girdėję;
b) susidomėjusius išmokyti esperanto kalbos;
c) padėti panaudoti esperanto kalbą visiems, kurie nori mėgautis esperantiškąja kultūra.

DVD turinį paruošė E@I - tarptautinė jaunimo organizacija (užsiimanti pačiais įvairiausiais projektais, susijusiais su mokymu internete), kurios pagrindiniai tikslai - skatinti tarptautinį mokymąsi, remti kalbų mokymąsi bei interneto naudojimą.

2. Turinys

Šiame DVD yra sukaupta įvairi medžiaga, kurios tikslas - padėti jums "atskleisti" esperanto kalbą, jei jūs dar to nepadarėte, arba tapti naudingos informacijos šaltiniu, jeigu jūs jau kalbate šia kalba.

Šis DVD gali jums padėti susipažinti su esperanto kaip su veikiančia, gyva, savo kultūrą turinčia tarptautine kalba, kuri, žinoma, yra verta dėmesio bei didesnės sklaidos.

Turinys yra padalintas į tris dalis pagal Pasaulinės esperanto asociacijos (UEA) veiklos planą: Informavimą, Mokymą ir Vartojimą. Kiekviename skyriuje galima rasti keletą dalių; kai kurios iš jų yra suskirstytos į smulkesnes dalis.

Kaip galima panaudoti šį DVD? Jis gali būti naudojamas:
sužinoti apie esperanto (skyriuje "Informavimas"), apie jos istoriją, iniciatorių, atsiradimą, raidą...
mokytis esperanto kalbos (skyriuje "Mokymas") nuo pačio paprasčiausio iki profesionalaus lygio - kiekvienas čia gali rasti sau įdomių, įkandamų dalykų...
panaudoti esperanto (skyriuje "Vartojimas") - yra daugybė įvairių galimybių naudoti šią kalbą: žiūrėti filmus, klausytis muzikos, žaisti, skaityti knygas, žurnalus...

Daugiau apie šį DVD projektą galite sužinoti internete adresu dvd.ikso.net .

DVD paruošė:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Mes norime padėkoti šiems asmenims bei organizacijoms, kurios padėjo kurti šį DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Leidimą publikuoti savo darbus bei kūrinius maloniai suteikė:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Mes taip pat norime padėkoti visiems, kurie įvairiais būdais prisidėjo prie šio DVD atsiradimo (vertėjams, patarėjams...).

Kopijavimo teisė

Šio DVD turinį galima kopijuoti, platinti bei naudoti nekomerciniais tikslais su sąlyga, jog kartu bus pridėtas ir šis kopijavimo teisės tekstas. Kitoks kompakto turinio naudojimas galimas tik gavus E@I bei kopijuojamų dalių pirminių autorių leidimus. Šiuo klausimu galite susisiekti su mumis adresu dvd@ikso.net.