Cursus Esperanto

Cursus Esperanto is een multimedia computerprogramma voor de zelfstudie van Esperanto. Hier volgen enkele van zijn eigenschappen:

 • Slechts 12 lessen
 • Uitspraak en luisteroefeningen
 • MP3-chansons - leer al zingen!
 • Zeer gevarieerde oefeningen, om de inhoud vast te leggen
 • Correctiedienst (werk mee!)

Correctiedienst

Cursus Esperanto is een zelfstudiecursus, die de leerling kan gebruiken als hoofd- of hulpmateriaal. Om de leerling sneller vooruitgang te laten maken in de studie is het wenselijk dat een Esperanto-leraar zijn studie begeleidt door zijn vertaaloefeningen te verbeteren, twijfels op te klaren en hem in de Esperanto-beweging in te leiden. Zulke dienst noemt men Correctiedienst en na de publicatie van de Cursus Esperanto zijn veel zulke diensten opgericht in verschillende landen. De auteur van Cursus Esperanto moedigt sterk diegenen aan, die een correctiedienst zouden willen oprichten of aan bestaande zouden willen meewerken.Om meer te weten te komen over het Nestproject en om je in te schrijven, ga naar http://www.monda.org/nesto/nesto-nl.htm

De Kortrijkse Esperantogroep organiseert begeleidingssessies voor deze cursus; meer info op Esperantocursussen in Vlaanderen

Gratis ophalen

Programma Kurso de Esperanto - Versie 3.2 (13/feb/2006) - Windows

Opgepast! Gebruikers van Windows 95/98/Me moeten de Windows veeltalige ondersteuning aanzetten: ga naar het menu "Start / Configuraties / Controlepaneel / Programmas installeren of verwijderen / Windows installeren" en daar het vierkantje "Veeltalige ondersteuning" aanvinken, bevestig alles en volg de instructie van Windows. Als men dit nalaat zullen op het scherm vierkantjes verschijnen in plaats van de Esperanto-karakters.

Minimumvereisten voor werken van Kurso: Windows 95/98/Me/NT/XP/2000, Pentium 100, 16 MB RAM, SVGA, geluidskaart en microfoon (optioneel), 20 MB schijfruimte.

Hoe installeren:

 • 1. Breng het installatiebestand over naar een tijdelijke map;
 • 2. Start het installatieprogramma;
 • 3. Kies de te gebruiken taal gedurende de installatie (Esperanto is 驮 van de opties).

Vindozo

Programma Kurso de Esperanto - Versie 3.0 (20/dec/2003) - Linux

Opgepast! De eerste keer dat men Kurso de Esperanto - versie Linux gebruikt moet de gebruiker sijn voorkeurs MP3-afspeeltoestel en WAV-opneemapparaat opgeven, alsook voorkeurs netbrowser en e-mailprogramma. Daartoe moet de gebruiker naar het beginmenu van de Kurso gaan, "Configuraties" aanklikken en naar de bladzijde "Geluid en Internet" gaan. Als de Esperanto-karakters niet juist op het scherm komen, moet je een lettertype installeren dat met Unicode kan werken en bij het configuratiehoofdstuk van de Kurso dit lettertype aangeven als voorkeurstype

Minimumvereisten voor werken van de Cursus: Linux met grafische X-dienst, Pentium 100, 16MB RAM, SVGA, geluidskaart, microfoon (optioneel), 20MB op de harde schijf.

Hoe installeren:

 • 1. Breng het bestand in een tijdelijke map;
 • 2. Ontzip het bestand "kurso.tar.gz" en start het installatieprogramma "install.sh";
 • 3. Het programma zal geïnstalleerd worden in de map "/usr/share/kurso", en zal kunnen gestart worden door de naaststaande opdracht "kurso".

Linukso

Hulpprogramma voor de vertaling van Kurso - Windows

Als dit programma je bevalt je wil het vertalen in uw taal (men heeft de cursus reeds in 23 talen vertaald), kan je dit hulpprogramma gebruiken. Voor het juiste gebruik ervan is het nodig dat Kurso de Esperanto al geïnstalleerd is op je computer. Laat het in ieder geval aan de auteur weten over je werk zodat hij je kan contacteren voor veranderingen/nieuws betreffende het vertaalwerk.

Vindozo