Over de DVD1. Inleiding

Deze DVD is gemaakt om:
a) te informeren over het Esperanto - aan diegenen, die het niet kennen,
b) Esperanto te onderwijzen - aan diegenen, die geïnteresseerd zijn,
c) de gebruiksmogelijkheden van het Esperanto te laten zien - aan diegenen, die de Esperanto-cultuur willen leren kennen

De inhoud van de DVD werd samengesteld door het E@I - een internationale jongerenorganisatie (die zich bezighoudt met uiteenlopende projecten, betreffende Educatie@Internet), wier hoofddoelen zijn: het bevorderen van intercultureel onderwijs en het ondersteunen van taal- en internet-onderwijs.

2. Inhoud

Op deze DVD is uiteenlopend materiaal te vinden, dat tot doel heeft je te helpen het Esperanto te "ontdekken" (als je dat al niet hebt gedaan) of een bron te zijn van bruikbaar materiaal (als je de taal al spreekt).

Met deze DVD kun je het Esperanto ervaren als een functionele, levendige en culturele internationale taal, die zeker aandacht en een grotere bekendheid verdient.

De inhoud is verdeeld in hoofdstukken volgens het 3-stappenplan van de Wereld Esperanto-Vereniging: Informatie, Onderwijs, Mogelijkheden. Elk hoofdstuk is verdeeld in meerdere delen; sommige daarvan zijn weer onderverdeeld in submenu's.

Hoe is deze DVD te gebruiken? Je kunt ermee:
meer over het Esperanto te weten komen (gedeelte Informatie), over zijn geschiedenis, initiatiefnemer, ontstaan, ontwikkeling...
het Esperanto leren (gedeelte Onderwijs) - van beginnersniveau tot professioneel niveau - iedereen kan voor zijn voorkeur of niveau iets van zijn gading vinden...
de mogelijkheden van het Esperanto leren kennen (gedeelte Mogelijkheden) - diverse manieren om de taal te gebruiken: films kijken, muziek luisteren, boeken en tijdschriften lezen, spellen spelen...

Meer over het DVD-project kun je te weten komen via: dvd.ikso.net .

Dit team stelde de DVD samen:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

We willen de volgende personen en organisaties bedanken, die meegeholpen hebben met het maken van de DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

De DVD kon worden uitgebreid met teksten/materiaal van de volgenden, dankzij hun toestemming voor publicatie op de DVD:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Buiten de genoemden danken wij ook allen, die op een andere manier hebben geholpen met het realiseren van de DVD (vertalers, adviseurs...).

Copyright

De inhoud van de DVD mag worden gekopiëerd, uitgedeeld en gebruikt voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde, dat de DVD onveranderd en inclusief deze copyright-tekst wordt gekopiëerd. Ander gebruik van de inhoud is alleen mogelijk met toestemming van E@I en die van de bezitters van de copyrights van de betreffende gedeelten; neem daarvoor met ons contact op via ons e-mailadres: dvd@ikso.net