Kurso de Esperanto

Kurso de Esperanto je počítačový program na učenie sa Esperanta. Niektoré z jeho vlastností:

 • Len 12 lekcií
 • Cvičenia výslovnosti a porozumenia
 • MP3 piesne - uč sa pri speve!
 • Rôzne cvičenia pre utvrdenie naučeného.
 • Služba opráv

Služba opráv

Kurso de Esperanto je kurz pre samoukov, ktorý môže žiak použiť ako hlavný alebo pomocný učebný materiál. Pre to, aby žiak postupoval v učení je vhodné, aby ho "Učiteľ esperanta" sprevádzal jeho učením, opravujúc prekladové cvičenia, riešiac pochybnosti a usmernením žiaka do Esperantského hnutia. Táto služba sa volá Služba opráv a po zverejnení Kurso de Esperanto boli vytvorené mnohé takéto služby v rôznych krajinách. Autor Kurso de Esperanto výrazne doporučuje tým, ktorí by chceli založiť nové alebo spolupracovať v už existujúcich Službách opráv, aby tak urobili.V roku 2003 Americká Komisia UEA spustila projekt Nesto, ktorý má za cieľ spojiť a preorganizovať internetovú výučbu Esperanta v Amerike a inde..Pre viac podrobností o Projekto Nesto a zapojenie sa, navštívte stránku http://www.monda.org/nesto

Bezplatné stiahnutie

Program Kurso de Esperanto - Verzia 3.2 (13/fev/2006) - Windows

Pozor! Používatelia Windowsu 95/98/Me musia aktivovat windowsovskú mnohojazyčnú podporu: otvorte menu "Štart / Nastavenia / Ovládací panel / Pridať alebo Odobrať program / Inštalácia systému Windows" a tu zaškrtnite "Mnohojazyčná podpora", potvrďte a postupujte podľa inštrukcií. Ak tak nespravíte, na obrazovke Kurso sa môžu objaviť štvorčeky namiesto esperantských znakov.

Minimálne požiadavky pre chod Kurso: Windows 95/98/Me/NT/XP/2000, Pentium 100, 16 MB RAM, SVGA, zvuková karta a mikrofón (voliteľne), 20 MB na pevnom disku.

Ako nainštalovať:

 • 1. Stiahnite súbor do dočasného priečinku;
 • 2. Spustite inštalačný program;
 • 3. Zvoľte jazyk inštalácie.

Vindozo

Program Kurso de Esperanto - Verzia 3.0 (20/dec/2003) - Linux

Pozor! Pri prvom použití Kurson de Esperanto - versio Linukso, musí používateľ upozorniť svoje preferované MP3/wav prehrávače, rovnako ako poštového klienta a internetový prehliadač. Užívateľ musí otvoriť začiatočné menu Kurso, kliknúť na "Nastavenia" a ukázať obrazovku "Zvuk a Internet". Ak sa esperantské znaky neobjavujú na obrazovke správne, nainštalujte font podporujúci UniKod a pri konfigurácii Kurso udajte tento font ako preferovaný."

Minimálne požiadavky pre chod Kurzu: Linux s grafickým X-serverom, Pentium 100, 16MB RAM, SVGA, zvuková karta, mikrofón (voliteľne), 20MB na pevnom disku.

Ako nainštalovať:

 • 1. Stiahnite súbor do dočasného priečinku;
 • 2. Rozbaľte súbor "kurso.tar.gz" a spustite inštalačný súbor "install.sh" (je nutné mať orpávnenie od "root"-a!);
 • 3. Program sa nainštaluje do priečinka "/usr/share/kurso", a môže byť spustený príkazom "kurso".

Linukso

Pomocný program na preklad Kurso - Windows

Ak sa vám tento program páčil a chcete ho preložiť do vášho jazyka (kurz je preložený už do viac ako 23 jazykov), môžete použiť tento pomocný program. Pre jeho správny chod je nevyhnutné, aby Kurso de Esperanto bolo nainštalované na počítači. Určite o svojej práci informujte autora, pretože tak vás môže kontaktovať v súvislosti so zmenami/novinkami týkajúcimi sa prekladovej práce.

Vindozo