O tomto DVD



1. Úvod

Toto DVD bolo vytvorené s cieľom:
a) informovať o esperante — tých, ktorí ho nepoznajú,
b) vyučovať esperanto — tých, ktorí sa o to zaujímajú,
c) napomôcť využívaniu esperanta — pre všetkých, ktorí si chcú užiť esperantskú kultúru

Obsah DVD zostavila E@I (Edukácia@Internet) — medzinárodná mládežnícka organizácia, ktorá sa zaoberá rozličnými projektami so vzťahom k vzdelávaniu a internetu, a ktorej hlavnými cieľmi je podporovať medzikultúrne učenie, používanie internetu, mnohojazyčnosť a vzdelávanie v oblasti internetu a jazykov.

2. Obsah

Na DVD sa nachádza veľmi rôznorodý obsah, ktorý vám pomôže „objaviť“ esperanto (ak ho ešte nepoznáte) a bude pre vás bohatým zdrojom materiálov (ak už jazykom hovoríte).

Pomocou tohoto DVD môžete zakúsiť esperanto ako fungujúci, živý a kultúrny medzinárodný jazyk, ktorý si určite zaslúži pozornosť aj širšej verejnosti.

Obsah je rozdelený podľa trojbodového plánu činnosti Svetového esperantského zväzu: 1. informovanie, 2. vyučovanie, 3. využitie. V každej kapitole sa nachádza niekoľko častí; niektoré z nich sú rozdelené pomocou vlastných menu.

Ako môžete DVD použiť? Je s ním možné:
dozvedieť sa viac o esperante (časť informovanie), o jeho histórii, iniciátorovi, vzniku, vývoji...
učiť sa esperanto (časť vyučovanie) — od začiatočníkov až po učiteľov esperanta či esperantológov — každý si nájde niečo pre seba, podľa svojej chuti a možností...
využívať esperanto (časť využitie) — rozličné možnosti, ako využívať jazyk: pozerať filmy, počúvať hudbu, čítať knihy, časopisy, hrať sa...

Viac o projekte esperantského DVD sa môžete dozvedieť na: dvd.ikso.net

DVD zostavil tím:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Ďakujeme nasledujúcim osobám a organizáciám, ktoré pomohli pri vytvorení tohoto DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Obsah tohoto DVD obohatili tým, že dovolili zverejniť svoje diela či materiály:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Ďakujeme aj všetkým ostatným, ktorí iným spôsobom pomohli pri realizácii tohoto DVD (prekladom, radami, ...).

Kopirajt

Obsah tohoto DVD môžete kopírovať, rozdávať a používať na nekomerčné účely za podmienky, že ho budete kopírovať bezo zmeny a vrátane tohoto oznámenia o kopirajte. Iné použitie obsahu, ak nie je uvedené inak, je možné len za súhlasu E@I a vlastníkov pôvodných kopirajtov jednotlivých častí; za týmto účelom nás kontaktujte na adrese dvd@ikso.net