O tomto DVD1. Úvod

Toto DVD bylo vytvořeno s cílem:
a) informovat o Esperantu - ty, kteří jej neznají
b) učit Esperanto - ty, kteří se o ně zajímají
c) používat Esperanto - pro všechny, kteří chtějí prožívat esperantskou kulturu

Obsah tohoto DVD sestavila E@I - mezinárodní mládežnická organizace (zabývající se nejrozmanitějšími projekty se vztahem k Edukaci@Internet), jejíž hlavní cíle jsou propagace interkulturního vzdělávání, podpora vzdělávání se v oblastech internetu a jazyků a jejich využívání.

2. Obsah

Na DVD se nachází bohatý materiál, který se vám snaží pomoci "objevit" Esperanto (pokud jste to už neudělali) nebo být zdrojem užitečných materiálů (pokud už tímto jazykem hovoříte).

Prostřednictvím tohoto DVD můžete okusit Esperanto jako fungující, živoucí a kulturní mezinárodní jazyk, který si určitě zaslouží pozornost a další proslavení.

Obsah je rozdělen na základě tříbodového plánu činnosti Světového esperantského svazu takto: Informace, Výuka, Použití. V každé kapitole se nachází několik částí; některé z nich jsou rozděleny do více podmenu.

Jak lze využít DVD? Jeho prostřednictvím je možné:
dozvědět se o Esperantu (část Informace), o jeho historii, tvůrci, vzniku, vývoji...
naučit se Esperanto (část Výuka) – od úplně základní až po profesionální úroveň – každý si podle své chuti a možností může najít najít něco pro sebe...
používat Esperanto (část Použití) – rozmanité možnosti použití jazyka: sledování filmů, poslouchání hudby, čtení knih a časopisů, hry...

O projektu DVD se můžete dozvědět více na adrese: dvd.ikso.net .

DVD připravil tým:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Rádi bychom poděkovali následujícím osobám a organizacím, které se podíleli na vzniku tohoto DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Vydání tohoto DVD obohatili povolením publikace svých děl/materiálů následující:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Kromě výše jmenovaných děkujeme také všem, kteří jakýmkoliv jiným způsobem přispěli k realizaci DVD (překladatelé, poradci...).

Autorská práva

Obsah tohoto DVD je možné kopírovat, rozdávat a používat pro nekomerční účely za podmínky, že bude kopírován beze změny a včetně tohoto textu o autorských právech. Jiné použití obsahu, pokud není uvedeno jinak, je možné pouze se souhlasem E@I a vlastníků autorských práv jednotlivých částí; v této věci nás kontaktujte na adrese dvd@ikso.net