Maidir leis an DVD1. Réamhrá

Cruthaíodh an DVD seo chun:
a) iadsan gan eolas ar Esperanto a chur ar an eolas,
b) Esperanto a mhúineadh dóibh sin ar suim leo é,
c) Esperanto a chur in úsáid dóibh sin ar mhaith leo taitneamh a bhaint as cultúr Esperanto

Ábhar an DVD curtha le chéile ag E@I - eagras idirnáisiúnta óige (ag plé leis na tionscnaimh is éagsúla, a bhfuil baint acu le hOideachas@Idirlíon), a bhfuil mar phríomhaidhmeanna aige an fhoghlaim idirchultúrtha a ghríosadh, tacú leis an bhfoghlaim agus le húsáid an Idirlín agus na dteangacha.

2. Ábhar

Sa DVD seo tá ábhar ildaite, a bhfuil mar aidhm aige cabhrú leat "teacht ar" Esperanto (mura bhfuil sin déanta agat cheana) nó a bheith mar fhoinse ábhar úsáideach (má tá an teanga agat cheana).

Leis an DVD seo tig leat taithí a fháil ar Esperanto mar theanga bheo, úsáideach, le cultúr idirnáisiúnta, a thuilleann aire agus clú níos forleithne.

De réir phlean ghníomhaíochta 3 phointe le Comhaltas Uilí Esperanto a roinneadh an t-ábhar: Faisnéis, múineadh, úsáid. Tá cúpla cuid i ngach caibidil; is tá cuid acu roinnte ina fho-chláracha.

Conas is féidir úsáid a bhaint as an DVD seo? Tríd tig leat:
eolas a fháil faoi Esperanto (cuid na Faisnéise), faoina stair, a tionscnóir, a teacht ann, a forbairt...
Esperanto a fhoghlaim (cuid an Theagaisc) - ó bhunleibhéal go leibhéal na n-ollamh - tig le cách a rogha rud a fháil...
Esperanto a úsáid (cuid na hÚsáide) - deiseanna éagsúla chun an teanga a úsáid: féachaint ar físeáin, éisteacht le ceol, leabhair a léamh, irisí, cluichí...

Eolas faoin tionscnamh DVD ag: dvd.ikso.net .

Seo an fhoireann a d'ullmhaigh an DVD:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil leis na daoine is leis na heagrais seo a chabhraigh chun an DVD a chruthú:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Shaibhrigh na daoine seo a leanas an DVD trí chead a thabhairt a saothair/gcuid ábhr a fhoilsiú:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Seachas na daoine thuasluaite, gabhaim buíochas le cách a chabhraigh i slí eile chun an DVD a chur amach (aistritheoirí, comhairleoirí...).

Cóipcheart

Tá sé de cheart ábhar an DVD a chóipeáil, a dháileadh nó a úsáid chun críche neamh-thráchtála ar choinníoll gur gan athrú a cóipeáladh é, agus an téacs cóipchearta seo san áireamh. Le cead E@I amháin,agus le cead úinéirí na gcóipcheart ar na míreanna ar leith, is féidir úsáid eile a bhaint as an ábhar;faoi sin is gá dul i dteagmháil linn ag an seoladh dvd@ikso.net