Om dvd'en1. Introduktion

Denne dvd blev lavet for at:
a) informere om Esperanto til dem, som ikke kender det,
b) lære Esperanto til dem, som vil lære det,
c) åbne Esperanto for alle dem, som ønsker at nyde Esperanto-kulturen

Indholdet af dvd'en er blevet sammensat af E@I - en international ungdomsorganisation, som beskæftiger sig med forskellige projekter i forbindelse med undervisning på internettet. Hovedmålet for organisationen er at tilskynde til at forskellige kulturer lærer om hinanden, hjælpe med at lære sprog og med at bruge internettet.

2. Indhold

På denne dvd er forskelligt materiale, som kan hjælpe dig med at "opdage" Esperanto (hvis du ikke allerede har) eller være en kilde til brugbare materiale (hvis du allerede taler sproget).

Med denne dvd kan du opleve at Esperanto er et levende sprog med en international kultur, som uden tvivl fortjener opmærksomhed og et større kendskab.

Indholdet er opdelt efter den tre-delte plan fra Den internationale Esperantoforening: Information, Undervisning, Brug. I hvert kapitel findes flere dele, hvor nogle af dem er delt op i undermenuer.

Hvordan kan dvd'en bruges? Det er muligt:
at få kendskab til Esperanto (i delen Infomation), om dets historie, ophavsmand, begyndelse, udvikling ...
lære Esperanto (i delen Underlivning) - helt fra bunden til højt niveau - enhver kan finde ting, der passer til sin tålmodighed og niveau ...
bruge Esperanto (i delen Brug) - diverse muligheder for at bruge sproget: se film, lytte til musik, læse bøger og tidsskifter, spille ...

Du kan læse mere om dvd-projektet på: dvd.ikso.net .

Dvd'en er tilrettelagt af følgende personer:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Vi ønsker at takke de følgende personer og organisationer, som hjalp med at lave dvd'en:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

De følgende har med deres tilladelse til at vi måtte offentliggøre deres værker beriget dvd'en:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Udover de nævnte vil vi takke alle, som på andre måder har hjulpet med at virkeliggøre dvd'en (oversættere, rådgivere, osv.).

Copyright

Man må kopiere og uddele dvd'en i ikke-kommerciele forbindelserpå bitingelse at den er kopieret uden ændringer og indeholder denne copyright-tekst. Anden brug af indholdet er kun tilladt efter samtykke med E@I og ophavsholderne af de enkelte dele; kontakt os på dvd@ikso.net