Om skivan1. Inledning

Den här DVDn gjordes för att:
a) informera om Esperanto - till dem som inte känner till det,
b) lära ut Esperanto - till dem som är intresserade,
c) använda Esperanto - för alla som vill njuta av Esperantos kultur

Innehållet på skivan är sammansatt av E@I - en internationell ungdomsorganisation som håller på med olika projekt som har med undervisning på Internet att göra. Organisationens huvudmål är att uppmuntra till interkulturellt lärande, och stödja lärandet och användandet av Internet och språk.

2. Innehåll

På den här skivan finns diverse material som kan hjälpa dig att "upptäcka" Esperanto (om du inte redan gjort det) eller vara en källa för nyttig information (om du redan talar språket). Med den här skivan kan du se Esperanto som ett fungerande, levande och kulturellt internationellt språk, som utan tvivel förtjänar uppmärksamhet och vidare kännedom.

Innehållet är uppdelat enligt UEAs (Världsesperantoförbundet) trepunkters verksamhetsplan: Information, Undervisning, Användande. I varje kapitel finns olika delar; några av dem är uppdelade med undermenyer.

Hur kan denna DVD användas? Man kan:
få reda på mer om Esperanto (informationsdelen), om dess historia, skapare, tillkomst, utveckling...
lära sig Esperanto (undervisningsdelen) - från nybörjar- till professorsnivå - alla kan hitta något efter egen förmåga och smak...
använda Esperanto (användningsdelen) - olika möjligheter att använda språket: se på filmer, lyssna på musik, läsa böcker och tidningar, spela...

Mer information om DVD-projektet finns på: dvd.ikso.net .

Skivan har sammanställts av detta team:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Vi vill tacka följande personer och organisationer, som hjälpt till med skapandet av skivan:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Tack till dem som tillåtit oss publicera deras verk/material på skivan:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Förutom de som nämnts tackar vi alla som på andra sätt hjälpt till att göra DVDn till verklighet (översättare, rådgivare...).

Upphovsrätt

Innehållet på DVDn får kopieras, distribueras och användas för ickekommersiella syften under förutsättning att det kopieras utan ändringar och att denna copyright text finns med. All annan användning av innehållet kräver tillstånd från E@I och de enskilda delarnas upphovsrättsinnehavare; kontakta oss på adress dvd@ikso.net om det.