Tästä DVD:stä1. Johdanto

Tämä DVD on tehty yhteiskieli esperantosta
- kertomaan, mistä on kysymys,
- opettamaan kieltä siitä kiinnostuville ja
- kertomaan kielen käyttömahdollisuuksista ja johdattamaan esperantokulttuurin pariin.

DVD:n sisällön on koonnut kansainvälinen nuorisojärjestö E@I, joka on osa Edukado@Internet –järjestöä. Sen tavoitteina on edistää kulttuurienvälistä opiskelua sekä tukea kielten opiskelua ja käyttöä tietoverkon avulla..

2. Sisältö

Tällä DVD:llä on monenlaista aineistoa, jonka tarkoitus on auttaa sinua perehtymään esperantoon ja oppimaan sitä tai olemaan hyödyllisenä aineistolähteenä, jos jo nyt (tai sitten kun) osaat kieltä.

Huomaat esperanton olevan toimiva, elävä kansainvälisenä kulttuurikieli, jota kannattaa osata ja käyttää.

Sisältö on jaettu Esperanton maailmanliiton (Universala Esperanto-Asocio, UEA) kolmekohtaisen ohjelman mukaisesti kappaleisiin Tiedotus, Opetus ja Hyödyntäminen, joissa on useita alaotsikoita.

Tästä DVD:stä voi siis
- saada tietoja esperantosta (Tiedotus), sen historiasta, laatijasta, synnystä, kehityksestä...
- oppia esperantoa (Opetus) alkeista lähtien akateemiselle tasolle asti halunsa ja mahdollisuuksiensa mukaan...
- käyttää esperantoa (Hyödyntäminen) - katsoa elokuvia, kuunnella musiikkia, lukea kirjoja ja aikakauslehtiä, pelata...

Lisätietoa DVD-projektista saat osoitteesta: dvd.ikso.net

DVD:n on laatinut työryhmä:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Haluamme kiittää seuraavia meitä auttaaneita henkilöitä ja järjestöjä:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Teostensa tai aineistojensa julkaisuluvista kiitämme:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Mainittujen lisäksi kiitämme kaikkia, jotka muuten ovat auttaneet toteuttamaan tämän DVD:n: kääntäjät, neuvonantajat, oikolukijat ja monet muut.

Tekijänoikeus

DVD:n sisältöä saa kopioida, levittää ja käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin sillä ehdolla, että se kopioidaan muuttumattomana ja sisällyttäen siihen tämä tekijänoikeusteksti. Muuten sisältöä saa käyttää vain E@I:n ja erillisten osien tekijänoikeuksien omistajien suostumuksella; ota yhteyttä asiasta meihin osoitteella dvd@ikso.net