O DVD1. Wprowadzenie

DVD zostało przygotowane aby:
a) informować o Esperanto - dla tych co go nie znają,
b) nauczyć Esperanta - dla tych, którzy się nim zainteresują,
c) wykorzystywać Esperanto - dla wszystkich, którzy zechcą poznać kulturę esperancką

Zawartość DVD przygotowała E@I - międzynarodowa organizacja młodzieżowa (zajmująca się projektami związanymi z dziedzinami Edukacja@Internet), której głównym celem jest nauka o interkulturze, wspieranie nauki o korzystaniu z internetu i języków.

2. Zawartość

Na DVD można znaleźć obszerny materiał, mający na celu "odkrycie" Esperanta (jeżeli dotąd tego nie zrobiłeś), albo który ma być źródłem interesujących propozycji (jeżeli już znasz język).

Z pomocą tego DVD możesz poznać Esperanto jako funkcjonalny, żywy mający swoją kulturę język międzynarodowy. Język wart poświęcenia mu uwagi i szerokiego promowania.

Zawartość podzielona jest według 3-punktowego planu działania Powszechnego Związku Esperantystów (UEA): Informowanie, Nauczanie, Korzystanie. W każdym z rozdziałów można znaleźć kilka części; niektóre z nich zawierają podroździały.

Jak korzystać z DVD? Z płyty można:
dowiedzieć się o Esperanto (część Informowanie), o jego historii, twórcy, powstaniu, rozwoju...
nauczyć się Esperanta (część Nauczanie) - od zupełnie podstawowego do profesorskiego poziomu - każdy może znaleźć coś dla siebie według własnych możliwości i potrzeb...
skorzystać z Esperanta (część Korzystanie) - różnorodne możliwości wykorzystania języka: oglądanie filmów, słuchanie muzyki, czytanie książek, czasopism, gry i zabawy...

O projekcie DVD można dowiedzieć się na: dvd.ikso.net

DVD przygotował zespół w składzie:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Chcielibyśmy podziękować następującym osobom i organizacjom, które pomagały przy tworzeniu DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Wydanie DVD wzbogaciły zezwalając na publikacje swoich utworów/materiałów następujące osoby:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Oprócz wspomnianych już osób, dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji DVD (tłumaczom, doradcom..)

Prawo do kopiowania

Zawartość DVD można kopiować, rozdawać i używać do celów niekomercyjnych pod warunkiem, że nie będzie się dokonywało żadnych zmian, a kopia będzie zawierała ten tekst. Inne wykorzystanie zawartości jest możliwe pod warunkiem uzyskania zgody od E@I oraz właścicieli praw autorskich do poszczególnych fragmentów. W tym celu prosimy o kontakt z dvd@ikso.net