O DVD-u1. Uvod

Ovaj DVD ima sljedeće ciljeve:
a) informirati o esperantu - one koji ga ne poznaju,
b) podučavati esperantu - one koji se zanimaju,
c) rabiti esperanto - za sve koji žele uživati u esperantskoj kulturi

Sadržaj DVD-a sačinio je E@I - međunarodna organizacija mladih (koja se bavi najrazličitijim projektima vezanim za Obrazovanje@Internet), čiji su glavni ciljevi: poticati međukulturalno učenje, te podržavati učenje i upotrebu Interneta i stranih jezika.

2. Sadržaj

Na ovom DVD-u nalazi se šarolik materijal koji ima za cilj "otkriti" vam esperanto (ako to već niste učinili), odnosno biti vam izvor korisnih materijala (ako ga već govorite). Pomoću ovoga DVD-a možete doživjeti esperanto kao međunarodni jezik koji funkcionira, živi i ima svoju kulturu, i koji svakako zaslužuje pažnju i veću informiranost javnosti.

Sadržaj je podijeljen prema tri točke akcijskog plana Svjetskog esperantskog saveza: Informiranje, Nastava, Primjena. U svakom poglavlju nalazi se po nekoliko dijelova; neki od njih su podijeljeni pomoću podizbornika.

Kako upotrijebiti ovaj DVD? Pomoću njega možete:
saznati o esperantu (točka Informiranje), o njegovoj povijesti, autoru, postanku, razvoju...
učiti esperanto (točka Nastava) - od početničkog stupnja pa sve do profesorskog - svatko može naći što odgovara njegovim željama/mogućnostima...
primijeniti esperanto (točka Primjena) - razne mogućnosti: gledati filmove, slušati glazbu, čitati knjige, časopise, igrati se...

O ovom DVD-projektu možete saznati više na: dvd.ikso.net .

DVD je priredila sljedeća ekipa:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Želimo zahvaliti sljedećim osobama i organizacijama, koje su pomogle u nastanku ovog DVD-a:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

Izdanje DVD-a obogatili su, dozvolivši objavljivanje svojih djela/materijala:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

Osim spomenutih, zahvaljujemo i svima ostalima koji su pomogli u realizaciji DVD-a (prevoditeljima, savjetnicima...).

Copyright

Sadržaj DVD-a smijete kopirati, poklanjati i koristiti u nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da bude kopiran bez izmjene i da uključuje ovaj tekst o autorskim pravima. Drugačija upotreba sadržaja moguća je samo uz pristanak E@I i vlasnika autorskih prava pojedinih dijelova; glede toga kontaktirajte nas na adresi dvd@ikso.net