Sobre el DVD1. Introducció

Aquest DVD ha estat creat per a:
a) informar sobre l'esperanto a aquells que no el coneixen,
b) ensenyar l'esperanto a aquells que s'hi interessen
c) fer servir l'esperanto, per a aquells que volen gaudir la cultura esperantista

El contingut del DVD ha estat realitzat per E@I, organització juvenil internacional que s'encarrega dels projectes més diversos relacionats amb l'Educació@Internet, els objectius bàsics de la qual són facilitar l'ensenyament intercultural i ajudar en l'aprenentatge i en l'ús d'internet i de les llengües.

2. Contingut

En aquest DVD hi trobareu materials molt diversos que pretenen ajudar-vos a "descobrir" l'esperanto (si no ho heu fet abans) o ser font útil de continguts (si ja parleu la llengua).

Amb aquest DVD podeu experimentar com l'esperanto és una llengua internacional funcional, viva i amb cultura, que sens dubte mereix atenció i un major coneixement.

El contingut està dividit en tres punts seguint el pla de treball de l'Associació Universal d'Esperanto: Informació, Ensenyament i Ús. En cada capítol hi ha diferents parts, algunes de les quals estan dividides en submenús.

Com es pot utilitzar aquest DVD? Amb ell es pot:
saber sobre l'esperanto (part Informació), sobre la seva història, l'iniciador, la gestació, l'evolució...
aprendre esperanto (part Ensenyament)– des d'un nivell elemental fins al de mestre – tothom por trobar per si mateix coses segons els seus gustos o coneixements...
utilitzar l'esperanto (part Ús) – diferents possibilitats per fer servi l'esperanto: veure pel·lícules, escoltar música, llegir llibres, revistes, jugar...

Podeu trobar més informació sobre el projecte d'aquest DVD a l'adreça: dvd.ikso.net

El DVD ha estat fet pel següent equip:

 • Floréal Martorell
 • Hokan Lundberg
 • Jevgenij Gaus
 • lernu!-teamo
 • Ľubomír Krošlák
 • Marek Blahuš
 • Marteno Miniĥ
 • Michal Lauko
 • Milan Záborský
 • Peter Baláž
 • Roĝener Pavinski
 • Viliam Búr

Volem donar les gràcies a les següents persones i organitzacions que ens han ajudat a crear aquest DVD:

 • Centra Oficejo de UEA
 • Universala Esperanto Asocio (UEA)
 • Vinilkosmo
 • Chuck Smith
 • Jörg Hinrichs
 • Ksenia
 • Ľubomír Fajth
 • Martin Minich
 • Matthieu Desplantes
 • Osmo Buller
 • Rastislav Šarišský
 • Roy McCoy

El DVD ha vist enriquits els seus continguts gràcies als següents permisos de publicació d'obres i materials:

 • BEMI
 • CED
 • E@I
 • e-Librejo (Janko Luin)
 • ELNA
 • ILEI
 • KAVA-PECH (Petr Chrdle)
 • La Ondo de Esperanto (Sezonoj)
 • Monato (FEL)
 • STEB - Lászlo Szilvási
 • TEJO
 • UEA
 • Vinilkosmo (Floréal Martorell)
 • Amri Wandel
 • Aleksander Korĵenkov
 • Bertilo Wennergren
 • Claude Piron
 • Detlev Blanke
 • Duncan Charters
 • François Lo Jacomo
 • Frank Stocker
 • István Ertl
 • Jan Werner
 • Jean Codjo
 • Jimes Vasco Milanez
 • Katalin Kovats
 • Marjourie Boulton
 • Mark Fettes
 • Petr Tomašovský
 • Renato Corsetti
 • Robert Phillipson
 • Spomenka Štimec
 • Ulrich Lins
 • Uwe Joachim Moritz
 • Věra Barandovská-Frank
 • Viktor Galeski
 • Zlatko Tišljar
 • Afrika Espero
 • Allejandro Cossavella
 • Amindaj
 • Bruemaj najbaroj
 • Carina
 • Diablo
 • DĴ Kunar
 • DĴ Roĝer
 • Dolchamar
 • Dolĉamar
 • Emily Barlaston
 • Eterne Rima
 • Esperanto Desperado
 • Flavio Fonseca
 • Georgo Hanzdlik
 • Inicialoj DC
 • Jacques Yvart
 • JoMo
 • Julián Hernández Angulo
 • Ĵak Le Puil
 • Ĵomart kaj Nataŝa
 • Kaj Tiel Plu
 • Kajto
 • Kapriol' !
 • Konga Espero
 • Kore
 • La Kompanoj
 • La Mevo
 • La Mondanoj
 • La Pafklik
 • La Perdita Generacio
 • La Porkoj
 • Magnus
 • Manŭel
 • Martin & la talpoj
 • Mayoma
 • Morice Benin
 • Nanne Kalma
 • Natalja Striĵnjova
 • Paŭlo Moĵajev
 • Persone
 • Piechjo
 • Platano
 • Ręverie
 • Solotronik
 • Strika Tango
 • Tone
 • Zhou Mack Mafuila
 • Aleks Kadar
 • Andrzej Sochacki
 • Carsten Mischke
 • Ivo Miesen
 • Karol Rydlo
 • Marek Blahuš
 • Peter Baláž
 • Peter Hauser
 • Peter Novotníček
 • Stano Marček
 • Andrej Grigorjevskij
 • Bernard Vivier
 • Derk Ederveen
 • Katalin Kovats
 • Kurso de Esperanto - teamo
 • lernu! - teamo
 • Peter Baláž
 • Stano Marček
 • Ziko M. Sikosek

A més a més dels ja mencionats, agraïm a tots els que d'alguna altra manera han col·laborat en la realització del DVD (traductors, consellers...).

Copyright

El contingut del DVD pot ser copiat, distribuït i usat per a finalitats no comercials, a condició que sigui copiat sense canvis, incloent-hi aquest text. Es poden fer altres usos del contigut però només amb el consentiment d'E@I i dels propietaris dels copyrights dels diferents elements; per a això, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça dvd@ikso.net